Eslöv

Bråttom att fixa med nya flyktingboendet

Eslöv
Eslöv Det är sedan tidigare klart att kommunen har ett nytt avtal med Migrationsverket om att ta emot fler flyktingbarn.
PREMIUM

Det är sedan tidigare klart att kommunen har ett nytt avtal med Migrationsverket om att ta emot fler flyktingbarn.För att ta hand om barnen behöver man ett nytt boende. Tidningen har tidigare berättat att man har haft siktet inställt på den gamla brandstationen.

Nu är det alltså bestämt att det blir flyktingboende i lokalerna. Kommunstyrelsen fattade beslutet under det senaste mötet den 7 oktober. Alla parti var överens i frågan utom Sverigedemokraterna som valde att avstå från att delta i beslutet.Kommunen ska göra en investering på 2,1 miljoner kronor som sedan läggs på hyran som betalas av VoB Syd, ett företag som ägs av samtliga kommuner i Skåne och Kronoberg.

Upplägget är att det är VoB, där alltså Eslöv är delägare, som får pengarna från Migrationsverket för att täcka kostnaderna.Några av åtgärderna som ska göras i huset är bygglovspliktiga och dessa kommer att tas upp när miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möte den 15 oktober.För att ens kunna påbörja anpassningen av logementet till boende för ensamkommande flyktingbarn beslutade servicenämnden under onsdagen att flytta 2,4 miljoner kronor till en projektpott. Pengarna tas från den befintliga investeringsbudgeten, där det finns outnyttjade medel.


– Exakt varifrån de här pengarna kommer att komma från
– alltså från vilken budgetpost
– är inte klart än. Men det finns flera investeringsprojekt som blivit försenade och det är bland dessa medel vi tar pengarna, säger servicenämndens ordförande Lars Månsson (S). Lokalerna ska stå klara den 1 december.

Malmö

Nu möblerar vi om på Skånskan

Den lokala journalistiken är viktigast för Skånska Dagbladets chefredaktör Lena Philipson. På tisdag kommer den nya tidningen.
Foto: Ralph Bretzer
Malmö
Eslöv
Sjöbo
Krönika Chefredaktör Lena Philipson om hur tidningen ser ut på tisdag.

På tisdag när du slår upp tidningen på frukostbordet kommer du märka skillnaden. Kanske har du redan vid brevlådan sett att förstasidan är lite annorlunda. Typsnitten uppdaterade. Skuggorna på de färgade fyrkanterna kommer vara borta.

Den största förändringen är att lokala nyheter inleder A-delen, direkt efter ledarsidan. Först kommer Mellanskåne, sedan Malmö-Lund och Sjöbo-Skurup.

Det viktiga lokala

Det är den lokala journalistiken som är det viktigaste för oss, vårt unika bidrag till Sveriges demokratiska system. Makthavare i Skånes kommuner ska veta att de har ögonen på sig. Medborgare ska få veta vad som pågår av någon som inte har egenintresse i politiken eller företagsintressen. Människoöden, solskenshistorier och missförhållanden ska lyftas fram och få uppmärksamhet av fler än de närmast berörda.

Tidningen 2022 blir lite annorlunda även sett till innehållet. Det beror framförallt på delvis nya arbetssätt. Vi kommer satsa mer på att hitta nyheter och berättelser utanför de vanliga, kommunala gångarna. Lite oftare ska vi leta upp de människor som berörs av beslut som fattas i toppen, oavsett om det är i politiken, arbetslivet eller företagsledningen. Vi vill också göra mer av det som ibland kallas konstruktiv journalistik: att hitta positiva exempel som kan inspirera till förbättring.

Det tar lite längre tid att gräva djupare runt nyhetsflödet, men vi är övertygade om att det kommer att vara värt det.

Berätta för oss

Journalisterna på Skånskan har stenkoll på offentliga handlingar och vi har väl upparbetade kontaktnät i våra orter. Men inga nyheter kommer till oss på magiskt vis. Vi är beroende av att ni helt vanliga läsare med er unika plats i lokalsamhället tipsar oss.

Så fortsätt mejla och skriva till oss. Berätta gärna om evenemang och initiativ, men jag vill be er ta en extra funderare runt de berättelser som inte är lika självklara.

Finns det någon person runt dig som just nu går igenom en ovanligt spännande utveckling? Sitter du på en gammal historia som brukar ge lyssnaren ett nostalgiskt glitter i ögonen ..? Irriterar du dig över något i vardagen som du tror att fler kan känna igen sig i?

Mejla redaktion@skd.se, ring 040-660 55 00. Eller hör av dig direkt till mig lena.philipson@skd.se.

Eslöv

Rutinerade namn toppar s-listan

Socialdemokraterna har formerat styrkorna inför kommunfullmäktigevalet. De fem första namnen är desamma som 2018. Här en förstamajbild från 2016.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV Socialdemokraterna i Eslöv har formerat styrkorna inför höstens val till kommunfullmäktige.
Det är ett rutinerat gäng som ställer upp på fullmäktigelistan - och de fem främsta namnen är desamma som inför valet 2018.

– Medlemmarna är nöjda med vad de gjort under mandatperioden, säger partiets ordförande i Eslöv, Jan-Åke Larsson.

Han säger att man strävat efter att få en blandad lista som speglar samhället.

Som förstanamn och kandidat till kommunstyrelsens ordförande gavs Johan Andersson förnyat förtroende.

Andranamnet är Lena Emilsson som idag är kommunfullmäktiges ordförande och som i omgångar under den senaste mandatperioden även vikarierat i riksdagen.

På tredje plats valdes Tony Hansson som under de tre senaste mandatperioderna varit ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fjärde platsen har Janet Andersson, idag vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

På femte plats finns David Westlund som är ordförande i barn – och familjenämnden.

Samtliga dessa sitter även med i Eslövs kommunstyrelse.

Listan har nominerats fram via medlemmarna i partiet och har sammanställts av partiets valberedning.

Ett enigt möte står bakom listan i sin helhet som antogs antog på s-medlemsmötet 20 januari och som partiet går till kommunval med 11 september.

Socialdemokraterna har idag 15 mandat i Eslövs kommunfullmäktige. Här är de 20 första namnen på kommunfullmäktigelistan:

1. Johan Andersson 2. Lena Emilsson 3. Tony Hansson 4. Janet Andersson 5. David Westlund 6. Agneta Nilsson 7. Lars Månsson 8. Kerstin Ekoxe 9. Kire Gelevski 10. Eva Bengtsson 11. Jan-Åke Larsson 12. Tina Löfström 13. Mats Löfström 14. Margaret Fritz 15. Naser Gohari 16. Jenny Nielbecker 17. Henrik Månsson 18. Marianne Svensson 19. Tommy Bengtsson 20. Linn Borkowski.

Eslöv

Öl-cykelväg från Remmarlöv dröjer

På somrarna har populära Remmarlövs gårdsbryggeri ölprovningar. Ett medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Remmarlöv och Eslöv har av politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tolkats som att ölentusiasterna vill kunna cykla säkert till och från provningarna.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV/REMMARLÖV Ölentusiasterna ville kunna cykla mellan Eslöv och gårdsbryggeriet i Remmarlöv - men får vänta ett tag till innan den visionen kan bli verklighet.

Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden diskuterade ett e-förslag, som är ett digitalt medborgarförslag, om att det bör byggas en cykelväg från Eslöv-Sallerup till Remmarlövs by.

Minst 50 personer har skrivit under förslaget, och den politiska nämnd som berörs mest av förslaget ska därmed, enligt reglerna, ta upp saken till behandling.

I e-förslaget sägs inget om att cykelvägen ska användas till besök på det populära gårdsbryggeriet i Remmarlöv och dess ölprovningar, men det är tolkningen som den politiska majoriteten i nämnden har gjort.

– De har ju sommaröppet på bryggeriet. Och många vill kunna cykla till den träffpunkten. En stor del av dem som undertecknat förslaget är besökare till bryggeriet. En del bor även utanför kommunen, sammanfattar Bengt Andersson (M), ordförande i Eslövs miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och Janet Andersson (S), vice ordförande.

Nämnden hade att besluta om de skulle låta utreda förslaget vidare eller avslå det.

Den politiska majoriteten valde att avslå, men funderar ändå på att lägga in cykelvägen i den cykelplan som Region Skåne har gemensamt med Trafikverket.

– Om vi skulle utreda saken själva inom förvaltningen hade vi fått betala hela utredningen själva. Om vi lägger in den i trafikplanen betalar kommunen hälften och Trafikverket hälften, säger Bengt Andersson.

Han uppskattar kostnaden för bara utredningen till 100 000 kronor, och om man skulle projektera cykelvägen också så hade det kostat ytterligare 400 000 kronor.

– Även om vi utredde och projekterade en sådan cykelväg hade vi inte fått bygga den ändå. Det krävs Trafikverkets tillstånd om vi ska bygga utanför tätbebyggt samhälle, säger Bengt Andersson.

Sverigedemokraterna ville att kommunen själv skulle utreda saken, och reserverade sig vid nämndmötet mot övriga partiers beslut att avslå.

Om cykelvägen skulle hamna i regionens och Trafikverkets cykelplan tar det minst tio år innan den byggs.

– Behovet av den kommer att vägas mot behovet av andra föreslagna cykelvägar i kommunen, säger Bengt Andersson och räknar upp andra cykelbanor som det finns behov av:

– Remmarlöv är inte så stort. Det finns andra som kanske ligger högre i prioriteringen. Det är ganska tuff konkurrens. Vi har ju exempelvis väg 104 mellan Harlösa och Gårdstånga. Där finns redan cykelled mellan en del sträckningar och det finns ett antal orter längs den vägen, säger Bengt Andersson.

Totalt har 343 namn skrivit på listor om Remmarlövs-cykelvägen, insamlade av en av de boende i byn.

I själva förslaget sägs alltså inget varken om öl eller om törst:

– Vi, boende i Remmarlöv önskar en säker cykelväg för våra barn men även för oss vuxna att kunna förflytta oss säker mellan byn och kommunen på cykel eller även kunna motionera till fots och inte utsätta oss för fara för den tunga och snabba trafiken som trafikerar Västra Sallerup och Remmarlöv, lyder förslaget.

Flera organisationer har varit på klassisk ölprovning med visning av bryggeriet på Remmarlövs Gårdsbryggeri. Besökarna har där fått prova gårdens egenbryggda öl och fått en inblick i bryggningens ädla konst.

Eslöv

Friades för Kastbergamordet - får ersättning

32-åringen åtalades men friades för mordet i Kastberga 2008. Nu får han ersättning för lidande.
Foto: Stig-Åke Jönsson
Eslöv
ESLÖV En 32-årig man som sommaren 2020 friades för mordet på en 70-årig lantbrukare i Kastberga 2008 beviljas nu ersättning av Justitiekanslern (JK) för sin tid i häktet.
PREMIUM

32-åringen medgav under rättegången att han åkte till gården tillsammans med tre släktingar i syfte att göra inbrott, men nekar till att ha varit delaktig i våldet mot lantbrukaren.

Justitiekanslern skriver i sitt beslut att 32-åringen själv försatte sig i i en situation där han ”löpte en överhängande risk att bli misstänkt för allvarlig brottslighet”. Hans eget beteende var också en bidragande orsak till att han häktades inför rättegången, enligt JK.

Detta gör att ersättningen jämkas, alltså minskas. Den stannar vid 135 000 kronor, vilket är förhållandevis lågt för sju månader i häkte.

Eslöv

Frågetecknen hänger i luften i mordutredning

Platsen spärrades av efter att en man på morgonen hittades död i sin bostad i Flyinge. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang).
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
FLYINGE Polisen har fortfarande inga tydliga besked att ge kring den mordutredning som startades efter att en man hittades avliden i Flyinge i måndags.

För att komma vidare i mordutredningen väntar polisen nu på besked från Rättsmedicinalverket.

– Vi avvaktar besked om den rättsmedicinska obduktionen. Det är där vi står, säger Cecilia Kjaersgaard som leder den mordutredning som polisen inlett.

Det var klockan 8.26 i måndags som polisen fick larmet om att en person påträffats livlös i ett flerfamiljshus i Flyinge.

Polis och ambulans skickades då till platsen och det visade sig att personen var avliden. Polisen inledde en förundersökning om mord. Platsen spärrades av och kriminaltekniker kallades till platsen.

Är en man

Enligt Cecilia Kjaersgaard är den avlidna personen en man född på 80-talet. Han hittades död i sin egen bostad.

– Eftersom vi inte kunde avgöra vad dödsorsaken var så rubricerar vi det så här. För att kunna utföra teknisk undersökning. Sedan får vi avvakta den rättsmedicinska obduktionen.

Fanns det något på platsen som tydde på att det kan ha handlat om ett mord?

– Nej. Det handlar mer om att det var lite oklara omständigheter. Det kan handla om kroppen, att vi inte kan göra en bedömning. Det finns inget som sticker ut. Det är inget som talar för att det ska vara ett brott, men vi kan inte utesluta det, säger Cecilia Kjaersgaard.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinofeber

Säkert onlinespel - hur casinon håller dig trygg på nätet

Casinofeber De flesta har råkat ut för osäkra webbsidor online, men när det gäller spel på casino online har säkerheten kommit långt under de senaste två decennierna. Inte bara har kvaliteten och utbudet förbättrats, utan även många andra aspekter. Ända sedan det första online-casinot lanserades 1995 har en av de största frågorna varit en effektiv säkerhet online.

Vi vet alla att onlinevärlden inte är säker. Det finns alltför många historier om hur webbplatser har hackats och privata uppgifter spridits. Brottsliga hackare kan samla på sig alla slags detaljer som rör privata bankkonton, lösenord och inloggningsuppgifter. Oskyddade webbplatser är ofta benägna att ha och sprida virus, malware, trojaner, spionprogram och många andra skadliga dolda filer. Sådana filer är designade att förstöra din dator (eller mobila enhet), hacka hela din samling säkra lösenord, få tillgång till dina personliga uppgifter så att de kan ta över allt du gör online.

Vågar man registrera sig på ett casino?

Det skulle också vara ganska lätt att anta att hela casinospelsindustrin online är utsatt för samma risker vad gäller säkerheten, och ha liknande skräckhistorier om medlemmar som förlorat sitt konto och all bankinformation kommit i händerna på fel personer. Och vore det så, så skulle ingen våga anmäla sig eller skapa ett konto på ett casino online. Men casinobranschen är ju en av de snabbast växande det senaste decenniet, och miljontals människor världen över loggar in och spelar online varje dag.

Man kanske blir förvånad över att höra det,  men casinoindustrin online är faktiskt en av de säkraste branscherna på hela internet. Faktum är att många av branschens största onlinecasinon kan erbjuda mer sofistikerade säkerhetsåtgärder på webben än vad många ledande företag inom bank- och finansväsendet kan. Att hitta dessa casinon med hög säkerhet är ganska lätt, så länge du använder betrodda guider som www.casinofeber.se. Där kan du läsa recensioner av onlinecasinon för den svenska marknaden, och få tips på bonusar. De samlar även aktuella nyheter inom casinovärlden och guidar dig till hur du spelar på casino online. Så exakt hur uppnår casinon denna till synes otroliga prestation vad gäller säkerheten?

SSL - Gör "huset" säkert

Alla de största casinon online bryr sig om säkerhet, och de har en sak gemensamt när det gäller att ge sina spelare den mest effektiva onlinesäkerhet som finns - SSL-digitala krypteringsprotokoll. Då krävs det ett SSL-certifikat, som kan liknas vid ett slags bank-ID fast för webbplatser.

SSL betyder Secure Socket Layer, och är en slags kryptering. Det betyder att all data som skickas mellan din webbläsare och webbservern (i detta fall online casinot), är helt privat och säker.  SSL är den nuvarande branschstandarden för onlinecasinon, och du kan se det i webbläsarens adressfält. Om man ser certifikatet, att adressen i webbläsaren börjar med https, att det är ett grönt hänglås och att det står att webbplatsen är säker, då vet man att det onlinecasino man vill spela på och sätta in pengar på verkligen är helt tryggt.

Digital säkerhet på språng

Mobil casinospel har tagit spelvärlden online med storm de senaste åren, och många branschledande utvecklare tror att det kommer att bli det viktigaste sättet för användarna att komma åt sina favoritspel på casinon online framöver. Med införandet av HTML5, som tagit över det tidigare Flash-baserade direktspelet, försvann också de vanligaste säkerhetshoten.

Dagens mobila casinoplattformar använder sig också av mobil webbläsarteknik för HTML5, för att utöka säkerheten. Med hjälp av HTML5 kan spelarna nu logga in på sitt redan säkra casinokonto online direkt från sina mobila webbläsare, med samma SSL-certifikatprotokoll för att garantera säkert spel från hela världen, oavsett om man sitter på bussen hem från jobbet eller är hemma i soffan i vardagsrummet.

Eslöv

Soffa dumpades på gatan

Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Ett företag som sköter utemiljöerna åt Eslövs kommun har polisanmält två fall av nedskräpning.

I det ena fallet har någon kastat ut hushållssopor längs med väg 113. I det andra fallet har någon dumpat en soffa på en trottoar längs Kanalgatan.

Eslöv

Gillrade fälla för hälare

En misstänkt hälare åkte fast i torsdags.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

I torsdags åkte en misstänkt hälare fast i Eslöv. En Eslövsbo i 20-årsåldern hade tidigare blivit bestulen på sin cykel. Han upptäckte sedan att cykeln hade lagts ut till försäljning på en annonssida på internet.

Eslövsbon kontaktade säljaren och utgav sig för att vara intresserad av att köpa cykeln. Samtidigt kontaktade han polisen, som kom till platsen där Eslövsbon stämt träff med säljaren.

Polisen tog cykeln i beslag och den 41-årige säljaren är nu misstänkt för häleri. Han är känd av polisen sedan tidigare.

Eslöv

Fortsatt inställda tåg trots bättre väder

Eslöv
Skåne
Skåne Under torsdagen blåste det kraftiga vindar. Till följd av detta stängdes flera tågbanor av. Även under fredagsmorgonen var tågbanorna avstängda.

På grund av de senaste dagarnas kraftiga vindar har Trafikverket valt att stänga av tågbanor i södra Sverige.

– Precis som vid tidigare tillfällen tar vi det här beslutet av säkerhetsskäl. Vi vill inte riskera att det inträffar olyckor och att tåg blir stående med passagerare i ovädret. Vi hoppas att resenärerna har möjlighet att ställa in eller planera om sin resa. Ta del av den information som finns på tågbolagens hemsidor om du planerar att åka tåg eller trafikinformationen på Trafikverkets webb om du reser på vägarna, säger Annika Canaki, avdelningschef på verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket i region syd, i ett pressmeddelande.

De tågsträckor som stängs av i Skåne är följande:

⁕ Ystad - Simrishamn och omvänt, från torsdag klockan 15 till fredag klockan 12.

⁕ Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg och omvänt, från torsdag klockan 15 till fredag klockan 12.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL