Kultur

Vems arbetsplatser?

Krönikör Stefan Bergmark.
Artikel Kultur och Nöje Här i Malmö till och med kantad av demonstranter vid sjukhuset.
PREMIUM

Här i Malmö till och med kantad av demonstranter vid sjukhuset. Självklart är detta bra. Som Nicklas Sandström, moderat oppositionslandstingsråd i Västerbotten, skrev på sin blogg så är inte SD ett parti som de andra riksdagspartierna eftersom de inte har ”alla människors lika värde som en ideologisk grundbult.”

Samtidigt. Tusentals medborgare har röstat på detta parti och de som anser att SD också bör kunna utnyttja sin demokratiska rätt att bilda opinion har en poäng. Det som tittar på dilemmat genom demokratiska, och ärliga, glasögon ser givetvis ett moment 22 här.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Debatt

Handlingskraft mot våldet mot kvinnor

Personbild
Foto: Johan Nilsson/TT
Debatt
Debatt

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Det farligaste för kvinnor är oftast den man de har en nära relation med. Senaste året har flera kvinnor i Skåne dödats av män de kände. Ändå agerar samhället inte med full kraft mot våldet mot kvinnor.

Våldet mot kvinnor är inget nytt. Tidigare har det rent av setts som naturligt. Idag möter det äntligen mer motstånd. Men kampen är långt ifrån slut. Därför har satsningar på de kvinnor och barn som utsätts för våld och förtryck i nära relationer varit högt prioriterade i årets budget för Centerpartiet.

På Centerpartiets stämma 2015 fick jag igenom att Centerpartiet skulle arbeta för en långsiktig finansiering till tjej- och kvinnojourer samt att personer utsatta för våld i nära relationer skulle få förtur i bostadskön. Det blir nu verklighet. Centerpartiet har också länge pekat på vikten av tillräckliga resurser för de som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för de som arbetar mot våld i nära relationer.

Men för Centerpartiet är det uppenbart att mer behövs. Därför har vi lagt fram ett antal förslag i årets budget:

Stöd till barnen på kvinnojourer: Det bor idag lika många barn som vuxna på landets skyddade boenden. Risken att bli utsatt för våld eller själv utöva våld som vuxen ökar för barn som utsätts för våld. Men idag finns inga krav på de skyddade boenden att erbjuda stöd till de utsatta barnen. Kraven gäller enbart stöd till kvinnorna. Därför vill Centerpartiet genomföra en reform för skyddade boenden för våldsutsatta vuxna och barn som säkrar att det finns stöd till och kompetens om barnens behov.

Insatser mot unga våldsutövare: för att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs mer kunskap och fler insatser i ett tidigare skede. Enligt Brå har nästan var fjärde ung tjej utsatts för ett brott i sin relation. Att tidigt och med kraft sätta stopp för unga killars våld mot sin partner är avgörande. Centerpartiet avsätter 246 miljoner kronor under tre år för kvinnors och barns trygghet, varav 75 miljoner kronor med särskilt fokus på unga.

Centerpartiet avsätter även 15 miljoner kronor per år för en treårig pilotverksamhet med en nationell hjälplinje som är särskilt riktad till unga. Idag drivs hjälplinjer på ideell basis och vi vill ge dessa bättre förutsättningar att göra det viktiga jobb de utför.

Centerpartiet vill också ge Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det handlar bland annat om att säkerställa full finansiering för Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Antalet samtal har ökat de senaste åren och det är viktigt att stödtelefonen kan fortsätta utvecklas och bemannas. Vi avsätter också särskilda medel för att NCK ska få ett nationellt kunskapsuppdrag för att utveckla och sprida evidensbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt lägger Centerpartiet drygt 60 miljoner kronor mer än regeringen på att stärka NCK.

Stärk kampen mot exploatering av barn på nätet: Antalet barn som utsätts för övergrepp via sina mobiler och surfplattor har dubblerats de senaste åren. Centerpartiet vill se krafttag för barns trygghet på nätet och avsätter 10 miljoner kronor till Skolverket för att stärka skolans arbete med att ge barn och ungdomar kunskap om hoten. Samtidigt ges polisen ökade verktyg och medel för att beivra sexualbrott online.

Varje människa ska kunna leva det liv hon vill, fri från rädsla och förtryck. Det ökade våldet som skett i spåren av pandemin, i hemmet och på nätet, måste bekämpas med kraft. För Centerpartiet är det självklart att både avsätta ekonomiska resurser samt visa politisk handling och ledarskap för att sätta stopp för det nära våldet och förtrycket mot kvinnor och barn. Jag hoppas att övriga partier är redo att göra densamma.

Niels Paarup-Petersen (C),

riksdagsledamot för Malmö

Inrikes

Hundratals små barn sätts i HVB-hem

Hundratals barn har placerats i HVB-hem. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes
Inrikes Barn under tio år har placerats på HVB, hem för vård och boende, utan vårdnadshavare vid över 250 tillfällen senaste åren. Barnets bästa är socialtjänstens mål när utsatta barn ska placeras. Men i praktiken är det inte alltid det som styr, visar en kartläggning TT gjort.

Tidigt på morgonen den 15 juni försvinner en liten pojke från ett boende i Hagfors, endast iklädd blöja. I tre timmar söker polisen med hundar innan de hittar honom på strandkanten vid Uvån. Pojken förs till sjukhus, men konstateras död. Fem år gammal.

Händelsen väcker många frågor om säkerheten på boendena. En annan fråga är vad ett så litet barn ens gjorde där. Ska femåringar placeras på institution i Sverige?

Nej, menar experter. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Under åren 2018 till 2020 har barn i åldrarna 0 till 9 år placerats på HVB-hem utan sällskap av vårdnadshavare vid omkring 270 tillfällen. Det visar en enkät som TT skickat ut till landets 290 kommuner och som 230 av dem svarat på. I vissa fall handlar det om en akut situation på några dagar. I andra om placeringar på tre månader – och vid ett tillfälle hela två år.

Förvånad och sorgsen

– Om det är ensamplacerade små barn så är det i mina öron förvånande uppgifter, säger Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Hanna Thermaenius, som är psykolog på Rädda barnen och träffar många barn som har det svårt, överraskas också.

– Jag visste inte och trodde inte att det förekom i någon utsträckning. Jag blir förvånad och sorgsen av att höra det, ju yngre barnen är desto viktigare är det att ingå i ett litet och tryggt sammanhang, säger hon.

Ungefär en procent i befolkningen har blivit placerade av socialtjänsten någon gång före skolåldern, enligt Socialstyrelsen. Den siffran ligger stabilt över tid. Däremot har den sammanlagda tiden ett barn varit placerat minskat något från i snitt 6,5 år till 5,5 år. 85 procent av barnen i åldern 0–12 år som placerats 2018 bodde i familjehem.

Ingen lag

– Tanken är ju inte att små barn ska vara på HVB. Det är väl belagt att det är en svårbemästrad miljö. Är det så att barnen är där en längre tid, då är det uppseendeväckande, säger Marie Sallnäs.

TT: Vilka är riskerna?

– Övergångar mellan personal är en situation som är särskilt sårbar. Då flera ska ta ansvar och överlämna till varandra finns risk att saker missas och glöms bort. Det ser vi ofta i miljöer där man är flera vuxna som ska ta hand om ett barn. I dessa situationer ökar även barns oro och risk finns att ett barn drar sig undan eller försöker sticka iväg, säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

– Förmodligen har barnen redan varit med om svåra situationer. Att då placeras på HVB där personal kommer och går och där det kan finnas många andra barn är en svår miljö att vistas i. Barnen behöver någon eller några trygga vuxna att ty sig till, säger Marie Sallnäs.

Trots experternas avrådan så finns inte lagstiftning, föreskrifter eller rekommendationer som säger att yngre barn inte ska placeras på HVB. Däremot är ålder en faktor som socialsekreterare ska ta hänsyn till vid val av placeringsform, enligt Socialstyrelsens handbok till socialtjänsten.

Akut nödlösning

I akuta situationer då ett barn snabbt måste flyttas från ett utsatt sammanhang kan det vara svårt att hitta en annan lösning. Marie Sallnäs vill därför inte att placering på HVB ska förbjudas. Men kraven på boendena behöver tydliggöras.

– I dag ställs inte skarpa krav på personaltäthet till exempel. Det borde finnas krav på det, liksom på personalens kompetens och vårdens innehåll, säger hon.

Barnet behöver ha fortsatt kontakt med någon de känner, en mamma, en pappa eller eventuella syskon, anser hon.

– Det faller ett väldigt stort ansvar på HVB-hemmen som tar emot dem. Många kommuner har jourhem för att undvika sådana här situationer, säger hon.

Ett annat krav är att ett HVB har en tydlig målgrupp. Det är Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, uppgift att kontrollera att boenden inte tar emot barn de inte ha kompetens för. Enligt IVO:s lista över boenden preciseras inte målgruppen tydligare än till exempel "barn och unga" och åldersgruppen "barn till och med 17 år".

Få HVB klarar det

Marie Sallnäs är tveksam till att boendena klarar att avsätta några få vuxna som ägnar sig åt ett litet barn fullt ut för att skapa en så trygg miljö att barnet klarar påfrestningen att ryckas upp.

– Fallet med den femåriga pojken talar för att det inte är så. Det skickar ett meddelande om hur det kan vara när det är som allra sämst, säger hon.

Familjehem är alternativet som Maria Sallnäs och Hanna Thermaenius menar är bäst för barnen. Det är kommunens ansvar att se till att familjehem finns. Problemet är att de inte lyckas, de räcker inte. Jourhem för akuta placeringar i en hemmiljö är också en bristvara, uppger flera kommuner TT pratat med.

– Varenda socialsekreterare ska känna att de placerar i en miljö där barnet kan läka och känna sig trygg. Så är det inte nu. Vi ser absolut för ofta att barn placeras i jourhem, familjehem och HVB-hem utan att det känner att de landat på ett ställe som är bättre. Och det är illa, säger Hanna Thermaenius.

Helena Björk/TT

'Om det är ensamplacerade små barn så är det i mina öron förvånande uppgifter', säger Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om att flera kommuner placerat små barn utan sällskap av vårdnadshavare i upp till flera månader.
"Om det är ensamplacerade små barn så är det i mina öron förvånande uppgifter", säger Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om att flera kommuner placerat små barn utan sällskap av vårdnadshavare i upp till flera månader.
Foto: Eva Dalin
Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen, överraskas av att flera kommuner placerat små barn på HVB utan vårdnadshavare. 'Jag blir förvånad och sorgsen av att höra det, ju yngre barnen är desto viktigare är det att ingå i ett litet och tryggt sammanhang'. Arkivbild.
Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen, överraskas av att flera kommuner placerat små barn på HVB utan vårdnadshavare. "Jag blir förvånad och sorgsen av att höra det, ju yngre barnen är desto viktigare är det att ingå i ett litet och tryggt sammanhang". Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

FAKTA

Fakta: Placering av barn

Kommunens socialnämnd ansvarar för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem får hjälp. När ett barn placeras ska socialnämnden först överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Det bästa för barnet ska alltid beaktas.

Placeringsformer

Familjehem: Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Familjehem används också när barn och ungdomar med svåra funktionshinder inte kan bo kvar i föräldrahemmet, då enligt lagen om stöd och service, LSS.

Jourhem: Enskilt hem som tar emot barn för tillfällig vård och fostran, i avvaktan på att barnet kan flytta tillbaka till vårdnadshavarna eller i väntan på en mera varaktig annan lösning.

Hem för vård eller boende (HVB): Ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende.

Stödboende: Verksamhet inom socialtjänsten som tar emot unga i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utövar tillsyn över den sociala barn- och ungdomsvården. Varje år inspekterar Ivo samtliga HVB och stödboenden.

De ser brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn i samhällets vård, i hela kedjan från utredning till uppföljning efter avslutad placering.

Statlig utredning

Regering har tillsatt en utredning som ska föreslå förbättringar för hela vårdkedjan, från att ett barn först placeras utanför det egna hemmet till stödet efter vårdens upphörande. Till exempel socialnämndens handläggning, val av placeringsform, vården under placeringstiden, uppföljningen och vilka insatser som görs.

FAKTA

Fakta: Så gjordes enkäten

TT har skickat en enkät till alla kommuner i landet med frågan om de placerat små barn på HVB utan vårdnadshavare under åren 2018–2020, uppdelat i åldrarna 0–3 år, 4–6 år och 7–9 år. Placeringen ska ha gjorts enligt Socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om vård av unga, LVU.

230 av 290 kommuner har svarat. Majoriteten har inte placerat barn i de aktuella åldrarna på HVB. Totalt uppger kommunerna att de gjort 277 placeringar av barn i åldern 0–9 år på HVB utan vårdnadshavare 2018–2020.

De som uppgav att de placerat barn vid mer än ett eller två enstaka tillfällen har fått uppföljande samtal med frågor om vad det beror på.

Inrikes

Familjehemsbrist tvingar barn till institution

Flera kommuner har placerat små barn på HVB utan vårdnadshavare senaste åren. Det är ingen bra uppväxtmiljö för små barn, tycker varken socialtjänsterna själva, forskare eller barnpsykolog. Arkivbild.
Foto: NTB/TT
Inrikes
Inrikes När kommunerna har svårt att hitta familjehem och jourhem kan utsatta barn hamna ensamma på institution – akut eller under längre perioder. De senaste åren har flera små barn bott ensamma på HVB (Hem för vård eller boende) i månader.
Göteborg sticker ut i statistiken med kanske så mycket som hälften av landets HBV-placerade småbarn

Bara stadsdelen Nordost i Göteborg placerade omkring 100 barn yngre än tio år ensamma på HBV åren 2018–2020, visar en sammanställning som TT gjort.

Det är över en tredjedel av de totalt 277 placeringarna som gjordes i hela landet under de tre åren. Hur många som totalt placerats av Göteborgs stads socialnämnder är oklart, men bara tillsammans med stadsdelen Hisingen blir siffran omkring 136.

Ing-Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen i stadsdelen Nordost, överraskas själv av resultatet.

– Det är bristen på familjehem som är förklaringen till varför det placeras på HVB utan vårdnadshavare, säger hon.

Den längsta placeringen under perioden är ett barn som är i sju–nio-årsåldern och varit placerat på HVB utan vårdnadshavare i två år. Mediantiden för placeringarna i stadsdelen nordost varierar mellan åldersgrupper och åren som undersökts – från 12 dygn upp till 61 dygn. Det betyder att små barn placerats på HVB från enstaka dagar upp till flera månader – och i ett fall två år.

Väntar på vård

TT: Ser du något problem med att ni placerar så många små barn på HVB?

– Ja, absolut. Det är ingen hemlik miljö och det är många personalbyten för de små barnen. Det är verkligen ingen bra uppväxtmiljö, säger Ing-Marie Larsson.

Stadsdelen Hisingen i Göteborg har färre placeringar, totalt 36, som är jämt fördelade över åldrarna 0–9 år. Tre av de barnen har varit placerade på HVB i 100 dagar. Ett annat i 75 dagar.

– Barn med omfattande funktionsnedsättningar kan ha behov av vård på HVB, till följd av just funktionsnedsättningen. Då kan placeringen bli långvarig. Det händer också att barn med svår psykisk ohälsa kan behöva placeras på HVB i avvaktan på plats på barnpsykiatrins behandlingshem, skriver Elisabeth Johansson, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen i ett mejl.

Karlshamns kommun har haft elva små barn placerade på HVB utan vårdnadshavare. Längden har varierat från tre månader ned till två dagar.

Värre än innan

Placeringarna sker på ett HVB som ligger i kommunen. Men även om socialtjänstpersonalen känner till det väl, är det inte vad små barn behöver.

– Det är flera olika familjer där och personal som byts ut under dygnet. Det är många som barnet måste anpassa sig till. Det vi vill är att barnet får komma till några få trygga vuxna, det är jättesvårt att få det på HVB, säger Menesha Alijaj, chef för placeringsenheten.

Hon ser en risk att placeringen på HVB ger barnen fler svåra erfarenheter och en större otrygghet än de hade när de först omhändertogs. Det ställer ännu högre krav på ett familjehem. Och att hitta familjehem är ett stort problem.

– Det är jättesvårt. Under pandemin har man inte kunnat vara ute och göra reklam som vanligt. Vi har ofta vänt oss till företag men de har också haft svårt. Vi har hittat ett fåtal, säger hon.

Brist på riktiga hem

Landskrona kommun har haft 18 placeringar som varat från ett par dagar upp till fyra månader. Alla har placerats på kommunens egna barnboende som startades på grund av bristen på jourhem där barn med akuta behov kan placeras.

– Eftersom vi driver det här i egen regi så tycker vi att barnen har det bra där, istället för att flytta barn mellan olika jourhem. Det ligger i Landskrona så våra socialsekreterare kan göra täta uppföljningar, säger Pia Söderstjärna, verksamhetschef för barn och unga på socialförvaltningen.

TT: Ser du några risker med att de små barnen är placerade på HVB?

– Det är en institution, även om den är liten, och inga barn ska behöva bo på institution. Trygga, bra jourfamiljehem hade varit att föredra, men vi tycker att vi har en fungerande verksamhet som utgår från barnens enskilda behov – trots att det ses som en institution, säger hon.

Efter de senaste årens larm om brister i HVB-hem tillsatte regeringen i början av oktober en utredning om hur vården av placerade barn och unga kan bli bättre. Utredningen, som berör tiotusentals unga, ska redovisas den 10 april 2023.

Helena Björk/TT

FAKTA

Fakta: Så gjordes enkäten

TT har ställt frågan till alla kommuner i landet om de placerat små barn på HVB utan vårdnadshavare under åren 2018–2020, uppdelat i åldrarna 0–3 år, 4–6 år och 7–9 år. Placeringen ska gjorts enligt Socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om vård av unga, LVU.

230 av 290 kommuner har svarat. Majoriteten har inte placerat barn i de aktuella åldrarna på HVB. Totalt uppger kommunerna att de gjort 277 placeringar av barn i åldern 0–9 år på HVB utan vårdnadshavare.

De som uppgav att de placerat barn vid mer än ett eller två enstaka tillfällen har fått uppföljande samtal med frågor om vad det beror på.

Inrikes

Brand i lagerlokal i Karlstad

Räddningstjänsten ryckte ut till en brand i en lagerlokal i Karlstad under natten. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes

Räddningstjänsten fick vid 02.30 larm om brand i en lagerlokal i Karlstad.

– När räddningstjänsten kom fram kunde man se kraftig rökutveckling och lågor från byggnaden. Man påbörjade släckning med skärsläckare och förberedde för rökdykning. Skärsläckning pågår fortfarande, man får väldigt god effekt av det och det är inte någon synlig brand längre, säger Tony Alan vid SOS Alarm.

Inga personskador har rapporterats och det bedöms inte vara någon risk för spridning längre. Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen i ytterligare några timmar, uppger SOS Alarm vid 05-tiden.

– Byggnaden står kvar, men i vilket skick eller hur funktionell den kommer att vara återstår att se, säger Alan.

Emma Gyllestad/TT

Sport

Badosa segrare efter maratonkamp

Spanjorskan Paula Badosa vinner i Indian Wells.
Foto: John McCoy/AP/TT
Sport
Sport Det var en lång och utdragen kamp i 30-gradig ökenhetta. Men efter drygt tre timmar kunde Paula Badosa från Spanien till slut utmattad lägga sig ned på planen, som segrare i Indian Wells.
– Jag ville verkligen vinna, säger hon.

För motståndet i finalen stod belarusiskan Viktoryja Azaranka, och de båda bjöd på en utdragen kamp där båda vägrade att släppa en boll till motståndaren.

De första tre gamen tog 20 minuter att ta sig igenom, när båda spelarna matade baslinjeslag efter baslinjeslag mot varandra.

Men efter 7–6 (5), 2–6, 7–6 (2) och tre timmar och fyra minuter stod Paula Badosa som segrare i Indian Wells.

– Det var en tuff match och jag tror att det var en ganska bra match också, för hon spelade på en fantastisk nivå. Jag var tvungen att höja mig i varje set. Och i tredje spelade jag mitt bästa, vilket var enda chansen om jag skulle vinna, säger Badosa, som är den första spanska kvinnan att vinna i Indian Wells.

Segern gör att hon väntas klättra till en trettondeplats på världsrankingen. För ett år sedan låg hon på 87:e plats.

Brittisk historia

På ATP-sidan lyckades Cameron Norrie med något som varken Andy Murray, Tim Henman och Greg Rusedki mäktade med. Han är den förste britten att vinna en final i Indian Wells av något slag, enligt arrangören.

Norrie tog sin 47:e seger för säsongen när han besegrade georgiern Nikoloz Basilashvili med 3–6, 6–4, 6–1.

– Det betyder så mycket. Jag kan inte ens sätta ord på det, säger Norrie enligt tävlingens sajt.

Klättrar i rankingen

Segern kommer att innebära att Cameron Norrie hamnar på 16:e plats på världsrankingen. Han har spelat sex finaler i år, ett antal som bara klås av världsettan Novak Djokovic.

– Jag har verkligen njutit av min tennis, av att vara ute på planen och tävla vid stora tillfällen. Jag är så nöjd med hur jag hanterade tillställningen. Jag är mycket bättre i år. Jag har förlorat många finaler, så det är fint att kunna få till det i dag, säger han.

Gustav Sjöholm/TT

Cameron Norrie skriver brittisk tennishistoria.
Cameron Norrie skriver brittisk tennishistoria.
Foto: Mark J. Terrill/AP/TT
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Företagsfinanser.se

Ökning av ansökningar om pausade amorteringar!

Företagsfinanser.se Bostadsmarknaden har trots omständigheterna inte rasat, istället har försäljningen ökat med hela 13 % och med ett fortsatt tryck på visningar på uteliggande bostäder.

Men även fast bostadsmarknaden är i full rullning så är det många bankkunder som har valt att pausa sina amorteringar på sina bostadslån. Detta i och med att bankerna lättat på tyglarna en aning som hjälp för den ekonomiska situationen som många sitter i just nu. I April så var det många husköp som gick i lås och många nya lyckliga husägare som flyttade in i sina nya hem. April är generellt sett en månad då många köper hus varje år och det visade sig vara så även under detta år.

Varje år så ökar mängden bostadslån i Sverige och ligger tillsammans på tusentals miljarder i värde. För de flesta hushåll så är det boendet som kostar mest månadsvis och också den utgift som svider mest. I mars gick bankerna ut med att de ändrar amorteringskraven för att hjälpa sina kunder. På detta sätt är det många som har kunnat spara in en del. Även fast det varje år är många kunder som ansöker om amorteringsfria månader på sina bolån, så har det varit en stor ökning av fall under de senaste månaderna.

Reporäntan oförändrad

Riksbanken meddelade nyligen att de lämnar kvar reporäntan på noll och detta för att de anser att den nedåtgående ekonomiska spiralen beror på gällande restriktioner. Det anses också vara svårt att sätta en prognos på hur framtiden kommer att se ut. Att räntan ligger oförändrad är ingenting som låntagare kommer att märka då det är samma som innan. Riksbanken betonar dock att räntan kan komma att sänkas om det anses vara nödvändigt i framtiden.

Många anser att räntan borde ha blivit reglerad ned på minus men Riksbanken menar på att det inte finns någon anledning att göra så i dagsläget. Anledningen till detta är att denna krisen inte är grundad i en finanskris likt den 2008, så den ska inte bedömas som så. Norge och Storbritanniens centralbanker sänkte däremot sina räntor med 0,5 %.

Detta tittar banken på när du ansöker om företagslån

Det är också många företagare som ansöker på företagsfinanser.se för att kunna hantera den nuvarande ekonomiska situationen där många företag står med en lägre produktion och därav omsättning. När ett företag ansöker om ett lån så är det dessa punkter som banken tittar på i en ansökan:

– Ägarna av företaget - referenser, privatekonomi och erfarenheter.

– Företagets affärsplan - detaljerad plan.

– Eventuell ekonomisk hjälp - revisor eller liknande.

– Balansräkning, bokslut och deklaration på företag som etablerat sig redan.

Det finns ett par olika företagslån som banker kan låna ut till företagare och vilket som passar för eventuella företag kan variera beroende på behovet. Ett företag som behöver investera i inventarier, maskiner eller byggnader brukar exempelvis oftast välja en investeringskredit och enbart amortera för den summa som är använd.

Ekonomi

Asienbörser inleder veckan på minus

Tokyobörsens Nikkei 225-index sjunker i den tidiga måndagshandeln. Arkivbild.
Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Ledande börser i Asien backar i veckans inledande handel.

I Japan, som står inför ett nyval om knappt två veckor, rörde sig Tokyobörsen på båda sidor om strecket under förmiddagen. I lunchpausen visar dock Nikkei 225-index en nedgång med knappt 0,3 procent, och bredare Topixindexet har dalat nästan 0,4 procent.

Kinas tillväxt bromsar in och hamnade på 4,9 procent för årets tredje kvartal, visar nysläppta officiella siffror. Nyheten fick Hang Seng-index i Hongkong att dyka 0,6 procent under förmiddagen.

Kompositindexet i Shanghai har dalat 0,4 procent. Störst nedgång noterar börsen i Shenzhen, där kompositindexet är sjunkit nästan 0,8 procent.

Ekonomi

Kinas tillväxt bromsar in

Investeringarna i Kinas byggsektor avtar, vilket bidrar till en stagnerande tillväxt. Arkivbild.
Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi Kinas ekonomiska tillväxt avtog under årets tredje kvartal.

Världens nästa största ekonomi växte med 4,9 procent jämfört med samma period förra året, en nedgång från 7,9 procent det föregående kvartalet, enligt landets officiella siffror.

Tillväxten hamnar därmed strax under förväntningarna, som låg på 5,0 procent, enligt AFP:s sammanställning av tillfrågade analytiker.

Återhämtningen från coronapandmin är "instabil och ojämn", enligt landets nationella statistikbyrå.

Tillverkningsindustrin och byggsektorn försvagades under det tredje kvartalet, som sträcker sig från juli till september. Detaljhandeln växte med 4,4 procent, vilket får ses som ett steg framåt, då den var nere på 2,5 procent i augusti.

Ekonomer tror att Kinas inbromsande tillväxt bland annat beror på det senaste årets politiska åtstramningar för bland annat fastighetssektorn, som står för miljontals jobb.

Den kinesiska fastighetsjätten Evergrande Group kämpar med en enorm skuldkris, vilket har väckt farhågor om spridningseffekter. Ekonomer har dock betonat att det inte råder något stort hot mot de globala finansmarknaderna.

Inrikes

Dödsolycka 2015 – nu startar rättegången

Ett 340 kilo tungt stenblock slungades och träffade den grävmaskin där mannen i 25-årsåldern satt. Bilden har inget med texten att göra. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Inrikes
Inrikes

På måndagen startar en rättegång där fyra chefer misstänks för grovt arbetsmiljöbrott i samband med en arbetsplatsolycka då en man i 25-årsåldern omkom, rapporterar Kristianstadsbladet.

Olyckan ägde rum i oktober 2015 i Vångaberget i nordöstra Skåne. En oplanerad detonation slungade iväg ett 340 kilo tungt stenblock som träffade den grävmaskin som mannen satt i.

Detonationen inträffade då explosiva varor hade lämnats kvar efter sprängningar föregående dag.

Tre av de fyra chefer som åtalas var verksamma vid det bolag som utförde sprängningarna och den fjärde är styrelseordförande för det företag där grävmaskinisten var anställd. Enligt åtalet har cheferna varit oaktsamma och inte levt upp till kraven i arbetsmiljölagen. Utöver åtalen mot cheferna yrkar åklagaren även på att företagen ska betala tre miljoner kronor vardera i företagsbot.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL