Nyheter

Till och med kaffekassan hemligstämplas

Artikel Nyheter Dagens Nyheter, som bland annat skrivit om Säpos James Bondfest för fem miljoner kronor, begärde att få ta del av myndighetens resultaträkning.
PREMIUM

Dagens Nyheter, som bland annat skrivit om Säpos James Bondfest för fem miljoner kronor, begärde att få ta del av myndighetens resultaträkning. Men det var stopp. Regeringen har beslutat att rikets säkerhet kan hotas om uppgifterna blir kända, skriver Dagens Nyheter.Justitieminister Beatrice Ask har hemligstämplat allt från lokalhyra till telefonavlyssning.

Vänsterpartiet kommer att anmäla justitieminister Ask till konstitutionsutskottet." Det finns all anledning att ifrågasätta om detta är rätt handlagt. Om det är så att justitieministern hemligstämplar uppgifter för att undvika granskning och möjlighet för almänheten att ta del Säpos internrepresentation, då måste det utredas av KU" skriver Lena Olsson (V) i ett pressmeddelande som sitter i riksdagens justitieutskott.

Säpo ska de närmaste tre åren skala bort 100 tjänster, vilket innebär tio procent av personalstyrkan. För att granska hur Säpo använder sig av det statliga anslaget på drygt en miljard varje år begärde Dagens Nyheter att få se Säpos resultaträkningar för 2010 och 2011.

DN har tidigare fått ta del av allmänna handlingar vid sin granskning av Säpo med stöd av offentlighetsprincipen. Men nu har det stoppats efter att Säpo hävdat att om resultaträkningarna skulle bli offentliga skulle det utgöra ett hot mot rikets säkerhet.Då blev det en angelägenhet för justitieminister Beatrice Ask (M) som såg till att regeringen fattade beslutet att resultaträkningarna inte skulle lämnas ut med hänsyn till rikets säkerhet. Ett beslut som inte går att överklaga, enligt DN.

Enligt Nils Funcke, som bland annat är sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, är beslutet "fullständigt absurt".
– Det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt, säger Funke till dn.se.Enligt Funcke kan man inte generellt hemligstämpla en handling utan varje uppgift som begärs ut ska behandlas för sig.

Via sin stabschef Christoffer Järkeborn meddelar justitieminister Beatrice Ask att hon inte har någon möjlighet att lämna någon kommentar.
– Detta regeringsbeslut togs för ett par veckor sedan. En journalist på DN hade vänt sig till Säkerhetspolisen och ville ta del av resultaträkningarna för samtliga konton hos Säkerhetspolisen från 2010 fram till i dag. Säkerhetspolisen gjorde den bedömningen att det inte är möjligt med tanke på offentlighets- och sekretesslagen. Sedan överlämnades frågan till regeringen som har prövat frågan, säger Järkeborn till TT.


– Det regeringen konstaterar var att de handlingar som efterfrågades innehåller uppgifter som hänför sig till säkerhetspolisens verksamhet att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Och det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att det skadar säkerhetspolisens fortsatta arbete, förklarar Järkeborn regeringens beslut.

Ekonomi

Januari skakar om börsen

Årets första månad kommer att gå till historien som en av de absolut sämsta januarimånaderna på börsen. Arkivbild
Foto: Henrik Montgomery/TT
Ekonomi
Ekonomi Gott nytt år? Nej, knappast gällande Stockholmsbörsen. Inledningen riskerar nu att bli den sämsta sedan början av 90-talet.

Januari är inte riktigt slut ännu men redan nu står det klart, den här upplagan kommer att gå till historien som en av de absolut sämsta januarimånaderna de senaste decennierna efter fyra raka minusveckor.

Med en nedgång hittills i år på omkring 11,7 procent är det bara ett år som gett sämre avkastning i januari, nämligen 2008 i samband med finanskrisen då Stockholmsbörsen backade fyra månader i rad.

Ingen börskrasch – ännu

När många ropar börskrasch vill dock sparekonomen Nicklas Andersson på Avanza och Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, sätta det hela i ett litet större perspektiv:

– En korrektion på börsen är väldigt vanlig. Tittar man till exempel på OMXS30-listan de senaste 38 åren har vi fått en korrektion under nästan alla år. Jag tycker att man som småsparare ska förvänta sig att det är ett återkommande fenomen ungefär som julafton, midsommar eller födelsedag, säger Andersson.

– Det är klart att någon kan bli stressad men man får också tänka på var vi kommer ifrån, nämligen ett exceptionell starkt 2021. En enskild månad stressar jag inte upp mig på, påpekar Lars Söderfjell.

Nedgången som kopplats till bland annat den ökade oron kring stigande räntor har framförallt slagit mot de marknader som gick extremt starkt under 2021, bland annat då Stockholmsbörsen som lyfte drygt 30 procent.

Exempelvis Paris- och Frankfurtbörsen är i princip förskonade under januari och har bara backat omkring tre procent.

Vinnare nu förlorare

Bland enskilda aktier är det också förra årets vinnare som framförallt rasat i år, till exempel fertilitetsbolaget Vitrolife och värmeteknikföretaget Nibe, båda ned omkring 35 procent.

– Det är tydligt, bolag som var enorma vinnare förra året, där tar man nu hem vinsten och allokerar kapital. Förra årets vinnare får agera spargrisar, säger Nicklas Andersson.

För den som nu ändå börjar känna panik för sitt sparande, lyfter Lars Söderfjell samtidigt ett annat historiskt faktum.

Av de år som Stockholmsbörsen inlett med en januarinedgång har ändå 60 procent av åren slutat med en uppgång totalt sett för året.

– Jag trodde på en uppgång på 8–10 procent för 2022 inför året, det finns generellt sett inget i de bolagsrapporter vi nu sett som ger anledning att tvivla på stigande vinster för företagen, säger han.

Dessutom bedömer han att lite mer klarhet kan ge styrka åt marknaden.

– Osäkerheten kommer att minska. Du har fått lite ökad klarhet i hur Federal Reserve tänker, man kanske inte gillar beskeden men det brukar ta ett par veckor innan det sjunker in. Om ett par veckor vet vi troligtvis lite mer om Ukraina-situationen. Jag hoppas Putin tar sitt förnuft till fånga och till sist, i något läge kommer värderingarna att bli tillräckligt låga för att bolagen ska bli attraktiva igen givet att det inte blir ett dramatiskt konjunkturfall.

För den som fortfarande känner oro, påpekar Nicklas Anderson att för många handlar det om ett sparande med en väldigt lång sparhorisont, det vill säga till pensionen.

– De flesta människor ska ha ett riktigt långsiktigt sparande. För någon som till exempel är född 1987 som jag, om jag går i pension när jag är 65, då kommer man inte komma ihåg första kvartalet 2022.

Tobias Österberg/TT

Inrikes

Ny lag ska täppa till "fult knep" vid lokalval

Civilminister Ida Karkiainen (S) föreslår också en rad åtgärder för att få effektivare beslutsfattande i kommuner och regioner. Arkivbild.
Foto: Sören Andersson/TT
Inrikes
Inrikes Regeringen vill täppa till en lucka i lagen vid val till kommuner och regioner. En lokal SD-ledamot har själv kallat det för ett "fult knep".
– Det är ett sätt att använda sig av lagstiftningen som jag inte tror väljarna uppskattar, säger civilminister Ida Karkiainen (S).

Det var för knappt fyra år sedan vid val till kommunstyrelse i småländska Högsby som den valtekniska detaljen utnyttjades.

Tre företrädare för Sverigedemokraterna lyckades genom att använda Socialdemokraterna och Vänsterpartiets namn få ett extra mandat i styrelsen.

Leif Gustavsson, SD:s gruppledare i Högsby, medgav i en intervju med P4 Kalmar att det var ett fult knep. Han pekade på partiets starka valresultat och att mandatfördelningen i kommunstyrelsen bättre borde spegla valresultatet.

"Lättare att förstå"

Frågan om så kallade proportionella val utreddes av en statlig utredare och presenterades i mars 2021. Nu går regeringen fram med en lagrådsremiss som ska täppa till en lucka som uppstått.

– Vi ska ha en väl fungerande ordning och att det ska bli lättare att förstå och säkerställa representation utifrån proportionalitet – hur väljarna har röstat i kommuner och regioner, säger civilminister Ida Karkiainen (S).

Det handlar delvis om matematik. När mandat ska fördelas, alltså platserna i en styrelse, blir det nästan aldrig exakt enligt valresultatet eftersom ett mandat inte går att dela. Därför tillämpas den så kallade jämkade uddatalsmetoden i Sverige, en beräkning som kan göra det svårare för de minsta partierna att ta sitt första mandat.

För att motverka detta ingår man i kommunala sammanhang ibland så kallad valteknisk samverkan, eller allianser, mellan olika partier för att få en bättre proportionalitet.

Eftersom omröstningarna är slutna och det har varit möjligt att skriva namnet på andra partiers allians eller konstellation utan att ingå där, så har mandat kunnat fördelas på ett annat sätt än metoden är tänkt att tillämpas.

Regeringen vill nu lagstifta om att det som läggs i urnan vid den slutna omröstningen exakt måste motsvara den förtryckta lista som upprättas med namn och gruppbeteckning. Valsedlar med samma gruppbeteckning och namnlista ska utgöra en valsedelsgrupp.

"Har mixtrat med"

Många delar i lagen om proportionella val är från 1913. Utredningen föreslog därför en helt ny lag, men visserligen ingen förändring av systemet gällande gruppbeteckningar. Men remissinstanserna ansåg att det behövdes.

– Det har förekommit situationer där man har mixtrat med valsedelsgrupper och använt sig av samma namnbeteckningar, vilket gjort att det finns exempel där man försökt ta någon annans mandat, säger Karkiainen.

Enligt civilministern har systemet utnyttjats för att ta andras mandat. Även om det är ovanligt.

– Det är ett sätt att använda sig av en lagstiftning som jag inte tror att väljarna uppskattar och som jag inte tror att lagstiftningen är tänkt att fungera.

Inför valet i höst

Hon vill inte kalla det en åtgärd mot Sverigedemokraterna eller något annat parti. Regeringen hoppas att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022, vilket innebär att de skulle gälla vid höstens val till kommuner och regioner den 11 september.

– Det finns exempel, inte bara i Högsby, om att man behöver komma åt den här problematiken. Det här handlar inte bara om Sverigedemokraterna utan om att vi ska ha ett demokratiskt system som uppfattas som schysst, regelrätt och proportionellt, säger hon.

Regeringen går även fram med andra delar i utredningen, som ett effektivare automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner, nya jävsregler i kommunal sektor och nya regler för hur en ersättare ska utses i nämnder så att personen som avgår inte kan ersättas med en från ett annat parti.

Niklas Svahn/TT

FAKTA

Fakta: Regeringens förslag i korthet

Regeringen föreslår en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner.

För att motverka att partier kan tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning utan att det finns ett äkta samarbete och för att förenkla ordningen för genomförande av proportionella val föreslås att valsedlar med samma gruppbeteckning och namnlista utgör en valsedelsgrupp.

Vidare föreslås ändringar i bland annat kommunallagen för att en avgående ledamot i en nämnd som valts proportionellt ska kunna ersättas genom fyllnadsval.

Regeringen lämnar dessutom förslag om att kommunallagens jävs-bestämmelser för förtroendevalda i nämnder och anställda ska anpassas till lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen. Därmed ska reglerna bli likadana för kommunal och statlig sektor.

Källa: Regeringen, SOU 2021:16

Krönikor

En framtid med mänskligare kärlek

Anna Lindblom.
Krönikor
Krönika

Det pågår en debatt. Det betyder att ett antal personer diskuterar ett ämne på ett antal kultursidor. Debatten handlar om att åldras som kvinna. Bli gammal och ful. Efter att ha varit ung, vacker och åtråvärd. Jobbigt, konstaterade inledningsvis åsiktsgiganterna Åsa Linderborg, Ann Heberlein och Nina Björk, varpå ett antal mindre gigantiska tyckare har hållit med eller sagt emot. Men ganska mycket hållit med.

Jag har personligen aldrig känt mig särskilt snygg. När jag var mellan 15 och 25, alltså rimligen mitt snyggaste, kände jag mig tvärtom aktivt ful. Herregud vad jag har slösat tid på att hata min kropp, mitt ansikte. Fast sedan fick jag barn, och därmed tydligen även lite vett i skallen för sedan dess har jag inte bekymrat mig ett dugg om mitt utseende. Trevlig typ, tänker jag oreflekterat när jag i all hast möter mig själv i spegeln och, i mån av tid, drar en borste genom håret.

Det är väl därför jag inte riktigt hänger med när Linderborg och co begråter sitt förlorade erotiska kapital. Men inte bara därför.

Det manliga utseendet

Till att börja med: hur snygga är männen då? Alltså när de har kommit upp i den där åldern när Heberlein et consortes börjar plågas av kalkonhals och allt vad det nu har hetat i deras sorgesamma texter. Visst, det finns män som lyckas åldras med alla sina behag i behåll. Mads Mikkelsen, jag pratar med dig. Och med dig, Alexander Skarsgård. Men gå ett varv i din närmaste livsmedelsbutik en vanlig torsdag, och studera männen. Du kommer inte att bli imponerad.

Det hör väl för helskotta inte hit. Säger vän av ordning. Debatten handlar om att kvinnor är inskolade i att vilja vara vackra, att hela systemet bygger på det. Att det blir en mycket större förlust att åldras för en kvinna än för en man, eftersom mannens erotiska kapital bygger på helt andra saker än utseendet (makt, pengar och annat som inte tas ifrån dig bara för att du åldras). Män är fula? Vad är det för dagisnivå? Skärp dig. Säger vän av ordning. Och det är ju verkligen sant. Jag skärper mig. Men måste man inte tänka ett steg till här, och sedan ytterligare ett?

Biologiska perspektiv

Såhär: Det är sannolikt ett delvis biologiskt faktum att kvinnor vill känna sig unga och snygga, och att män vill ha dem så. Det är (bio)logiskt, med tanke på premisserna för manlig respektive kvinnlig fertilitet. Och det är på samma sätt (bio)logiskt att just skönhet inte är första prioritet när en kvinna dras till en man. Män är generellt större och starkare än kvinnor, alltså är det rimligt att det är inbyggt i kvinnans gener att utnyttja det, genom att dras till män som bäst kan skydda henne och avkomman från savannens lejon. Män går igång på kvinnor som utstrålar ungdom (fertilitet), kvinnor går igång på män som utstrålar pondus (beskydd). Ett system som tyvärr drabbar klena män och åldrande kvinnor. Men sådan är naturen.

Vi introducerar egna spelregler som sätter naturens lagar ur funktion. Vi sätter oss över naturens lagar.

Nya spelregler

Men! Det luriga är ju att människor, till skillnad från alla andra varelser, inte bara är sin natur. Vi är också vår kultur. Det vill säga: vi introducerar egna spelregler som sätter naturens lagar ur funktion. Vi sätter oss över naturens lagar. På detta område liksom på oräkneliga andra.

Och vilka nya regler har vi skapat? Jo: kvinnorna dominerar numera totalt på de högre utbildningarna. De blir i allt större utsträckning chefer. Statsministrar! De är på god väg att lägga beslag på hälften av makten och hälften av pengarna.

Och även om just åtrå är en väldigt djupt biologisk sak, som inte låter sig kultiveras bort i första taget, så borde detta rimligen få konsekvenser. På sikt. Om männen inte längre kan locka till sig honor med hjälp av sin pondus, eftersom kvinnorna har lika mycket av den varan själva - hur blir det då med allting?

Det vet förstås inte jag. Men går det inte att skönja nåt lovande här? Om vi nu faktiskt går en framtid till mötes, där vi har skapat spelregler enligt vilka kvinnor inte behöver vara så snygga, och män måste hitta på nåt annat än makt och muskler för att slå sig fram på fortplantningsmarknaden, ja då ska vi verkligen vårda den utvecklingen. Ömt. Män som får vara lite klenare. Kvinnor som kan få lite rynkor utan att behöva deppa ihop. Som ändå dras till varandra. En kulturell förändring med potential att låta oss att vara lite mer som vi är. Jag säger: ja tack.

Minus: Ljuset. Det här brutala sidoljuset som får allt att se avskavt och skitigt ut. Usch.

Plus: Ljuset. Det är rätt behagligt att det inte är kolmörkt klockan tre längre.

Sport

Norge byter OS-skidåkare

Ragnhild Haga under Tour de Ski för en knapp månad sedan. Nu är det klart att hon får åka till Peking.
Foto: Terje Pedersen/NTB/TT
Sport
Sport

Norge har beslutat att skidåkarreserven Ragnhild Haga får åka till OS i Peking i stället för Anne Kjersti Kalvå som fått covid-19.

"Med tanke på smittosituationen i den norska OS-truppens damlag har vi behov för ytterligare en åkare till distansloppen under spelen", skriver norska skidlandslaget i ett uttalande.

Det är inte klart hur det blir med Heidi Weng som också testat positivt för covid-19.

Haga har den här säsongen stått utanför det norska skidlandslaget och har satsat på egen hand. Hon tog OS-guld på10 kilometer fristil vid OS i Pyeongchang 2018.

Ingela Ahlberg/TT

Så blir resan med barn billigare

En tågresa kan vara mer avkopplande än att flyga när man åker tillsammans med sina barn.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Artikel

För att kunna resa med familjen utan att ruinera sig gäller det framför allt att planera och att vara ute i god tid, skriver bokförlaget Lonely Planet på sin sajt. Innan barnen börjar skolan kan man försöka åka utanför loven, då de flesta arrangörer höjer priserna. Att undvika turistfällor och populära resmål är ett annat bra sätt att komma undan billigare. Passa också på att förflytta er med färjor och tåg nattetid och på så vis spara utgifterna för hotell, tipsar man vidare. Och håll det enkelt – ibland kan en fin lekpark vara minst lika rolig som en temapark med inträde. (TT)

Journalisten Erik Niva twittrar om sina grusade resplaner. Flera fotbollsmatcher i England har fått ställas in på grund av pandemin. (TT)

Erik Niva.
Erik Niva.
Foto: Jessica Gow/TT

... procent av de som svarat på en enkät om kommande skidsemestrar uppger att det avgörande vid bokningen av boendet är att det är fräscht. Därefter är närheten till skidbackarna det som man uppskattar mest – 48 procent uppger att det är viktigast. Det visar en undersökning gjord av all inclusive-aktören Club Med bland 1 010 respondenter. (TT)

FAKTA

Glöm glåmiga januari på spa

Sällan lockar kanske en vistelse på spa lika mycket som så här års, när läpparna är nariga och huden gråblek. Här kommer tre sköna tips:

+ The Lodge, Genarp i Skåne. Ett Hawaii-inspirerat spa där man kan uppleva tropiska regn, djungelkällor och vulkanisk värme.

+ Frösö Park Hotel, Östersund i Jämtland. Här kan du bada bastu och hoppa i isvak samt njuta av olika behandlingar.

+ Vadstena Klosterhotel & Spa, Vadstena i Östergötland. Anläggningen är belägen i Heliga Birgittas före detta kloster – perfekt för den som gillar historia och längtar efter en rofylld miljö. (TT)

Alla borde få åka på spa i januari.
Alla borde få åka på spa i januari.
Foto: Shutterstock
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinopro.se

Sverige väljer att förlänga tillfälliga ändringen i spellagen

Casinopro.se I samband med den pågående pandemi som snabbt spred sig över världen, valde svenska Spelinspektionen att skärpa reglerna i den svenska spellagen. Sedan tidigare innebar denna bland annat att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per licens, samtidigt som de ska ålägga spelarna att ställa in insättningsgränser innan de tillåts börja spela.

Varken bonusar eller insättningsgränser har tidigare haft ett maxtak, enligt bonussidan casinopro.se - något som kommit att ändras i och med den tillfälliga ändring som genomförts i spellagen från och med den 2 juli 2020.

Strikta regler i nya ändringen

Den tillfälliga ändringen i spellagen skulle i första hand gälla till och med den sista december 2020. Nu är det dock klart att svenska staten förlänger maxgränsen för casino bonusar.

I första hand har de valt att förlänga den tillfälliga spellagen i ytterligare sex månader - men det finns ingenting som säger att de inte kan komma att förlänga tidsgränsen ytterligare.

De nya reglerna som gäller i den tillfälliga spellagen är mycket strikta och syftar till att ingen spelare ska riskera att landa i ett spelmissbruk. Anledningen till detta är att det i och med pandemin var många svenskar som blev arbetslösa eller såg sin inkomst sjunka drastiskt.

Det fanns då en oro hos regeringen att detta skulle leda till ett ökat spelande - varför de kände att en tillfällig ändring i spellagen var nödvändigt.

De mest omtalade ändringarna i spellagen handlar om just bonusar och insättningsgränser. Som vi redan tagit upp, innebär den "vanliga" svenska spellagen att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per spelare och licens. Inget maxtak finns för bonusen - men i och med ändringen i spellagen har ett bonustak på 100 kr införts.

Det innebär att inga bonusar med ett värde över 100 kr får delas ut - något som sätter de svenska spelbolagen i ett utsatt läge gällande konkurrens från utländska aktörer som inte har några sådana restriktioner.

Även insättningsgränserna har alltså fått se en ändring, och idag gäller en obligatorisk insättningsgräns på 5 000 kronor per spelare.

Bonusarnas villkor omformas

Att bonusarna fått ett maxtak om 100 kr har varit både bra och dåligt för oss spelare. Det är givetvis en tråkig nyhet för de spelare som är ute efter så höga bonusar som möjligt - samtidigt har bonusvillkoren hos många casinon blivit mer generösa gentemot spelarna.

Till exempel är det många casinon som valt att ta bort kravet på omsättning från sina bonusar - något som innebär att du alltså får behålla dina vinster direkt.

Omsättningsfria bonusar är väldigt populära, och innan den tillfälliga ändringen i spellagen var dessa mycket sällsynta.

Idag hittar vi bonusar utan omsättningskrav hos vart och vartannat casino - vilket vi naturligtvis tycker är kul!

Vilka casino bonusar är bäst nuförtiden?

Precis som vi varit inne på, är det många casinon som tvingats omforma sina bonusar - och flera av dessa har då valt att göra om bonusarna till sådana som är mer gynnande för spelarna. Vi menar då naturligtvis de omsättningsfria bonusarna - dessa är det bästa man som spelare kan hitta.

De enda bonusar som ligger i samma kategori är insättningsfria bonusar, men dessa kommer ofta med krav på omsättning.

Får vi välja tar vi en bonus utan omsättningskrav, alla dagar i veckan.

Några av de casinon som idag valt att lägga sina välkomstbonusar som bonusar utan krav på omsättning är bland annat Prank Casino, Klirr och Storspelare.

Är de lägre bonusarna här för att stanna?

Många spelare undrar om vi någonsin kommer återgå till "normalläge" gällande casinobonusar - och detta är en klart berättigad fråga. I och med att det ekonomiska rådande läget med stor sannolikhet kommer vara långvarigt, finns det en möjlighet att den svenska staten väljer att revidera spellagen så att de tillfälliga ändringarna istället blir permanenta.

Detta är dock ingenting som kommer ske i brådrasket - i första hand kommer istället ytterligare förlängningar troligen vara aktuella. Detta eftersom en ytterligare begränsning i den svenska spellagen skulle ha stora effekter, både för spelbolagen såväl som för samhällsekonomin.

Det innebär att det är många som skulle påverkas av en ändring i spellagen, varför en varig ändring först bör analyseras noggrant innan den genomförs. Å andra sidan har Ardalan Shekarabi visat sig vara väldigt på hugget under det gångna året - så ingenting är omöjligt.

Vad kan en permanent ändring av spellagen ge för konsekvenser?

Att det finns flera positiva aspekter av den tillfälliga ändringen i spellagen har vi redan varit inne på - till exempel har många casinon valt att ta bort sina omsättningskrav vilket blivit mycket uppskattat av spelarna.

Det finns dock även negativa sidor med en striktare spellag. Först och främst blir det en väldigt snedvriden konkurrens för svenska casinon gentemot utländska aktörer. Detta eftersom de senare inte alls behöver förhålla sig till den svenska spellagen - och därmed kan sätta vilka villkor de vill för sina spelare.

En ytterligare konsekvens av detta är att de svenska spelare som väljer att spela hos ett utländskt casino får ett kraftigt urholkat spelarskydd.

Det beror på att den svenska spellagen alltid har spelarnas bästa som grund, samtidigt som svenska spelare alltid kan få hjälp genom KO om de inte kommer överens med ett svenskt casino. Ett utländskt casino behöver inte förhålla sig till detta över huvud taget, och det är därmed upp till deras goda vilja om de vill komma överens med spelaren eller inte vid en konflikt.

Det ska heller inte stickas under stol med att en stor spelarövergång till utländska casinon kommer ge ett stort tapp i statskassan, då det är åtskilliga miljarder i skattepengar som kommer in från de svensklicensierade casinon som finns idag.

Skåne

Furumossen satsar vidare – vill låta mjölken flöda i kommunerna

När tidningen besöker mejeriet är det bland annat filmjölk som produceras. Från vänster: Maria Eld, Kristina Larsson, Mats Larsson och Peter Larsson.
Foto: Stefan Sandström
Skåne
feature
Mat
SKÅNE Det är ett glatt och väl sammansvetsat gäng som tar emot tidningen på Furumossens gårdsmejeri vid Grantinge. Ja, efter att Bibbi, gårdens pyreneiska mastiff, först har blivit rejält hälsad på, kliad och klappad förstås.

Mejeriet startade på hösten 2016 och trion Kristina, 37, Peter, 39, och Kristinas pappa Mats Larsson, 64, har alltså jobbat på i fem år med att bygga upp verksamheten helt från grunden och skaffa butiker att leverera till.

Det har varit tuffare och mer jobb än vad vi trodde och samtidigt mycket som varit tillfredsställande, säger Peter där vi står och pratar i omklädningsrummet intill mejeriet denna mulna januaridag, då vägarna på landsbygden ligger mer eller mindre upplösta av blöta och lera.

Mats Larsson och Maria Eld, som ansvarar för mejeriet och har jobbat på Furumossen i ett år, arbetar bland tankarna.

– Det har varit tuffare och mer jobb än vad vi trodde och samtidigt mycket som varit tillfredsställande, säger Peter där vi står och pratar i omklädningsrummet intill mejeriet denna mulna januaridag, då vägarna på landsbygden ligger mer eller mindre upplösta av blöta och lera.

Mats Larsson och Maria Eld, som ansvarar för mejeriet och har jobbat på Furumossen i ett år, arbetar bland tankarna.
Foto: Stefan Sandström

För dagen görs inne i mejeriet bland annat filmjölk, som noga passas av Maria Eld, 30, som ser till att temperatur och tid är den rätta för att filen ska bli så bra som möjligt. Maria har jobbat på Furumossen ett år och är mejeriansvarig.

– Jag har jobbat som djurskötare med kor och även på andra mejerier, jag tycker det är jättekul och intressant med mejeriproduktion och så är vi ett så bra gäng här, säger Maria om sin arbetsplats.

Vi måste sälja mer och öka lönsamheten så att vi kan utveckla våra produkter ytterligare, det är prioriterat för oss inför det nya året, säger hon.

VD för verksamheten är Kristina Larsson. Hon är glad och tacksam för det goda mottagandet och det stora lokala genomslaget för mejeriets produkter under de gångna fem åren. Samtidigt måste det nu till större volymer för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

– Vi måste sälja mer och öka lönsamheten så att vi kan utveckla våra produkter ytterligare, det är prioriterat för oss inför det nya året, säger hon.

Kristinas pappa Mats Larsson, som själv driver trädgårdsodlingen ”Bönan och Bäret” vid Röinge, inte långt från Furumossen, påpekar att marginalerna för mjölk är små.

– Samtidigt ökar alla priser för producenterna starkt, både på kraftfoder, diesel och elektricitet, konstaterar han.

Och hur öka volymerna? Jo, genom hitta stora nya kunder att sälja till som exempelvis kommuner som skulle kunna svälja många liter av Furumossens lokala mjölk.

– Vi säljer redan till Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner men till Hässleholms kommun har vi inte nått fram, det är tråkigt att de inte tar chansen. Vi jobbar själva hela tiden för det lokala och med lokala aktörer, konstaterar Kristina.

Kristina Larsson är VD för företaget och satsar på att öka försäljningen för att kunna vidareutveckla mejeriet.
Foto: Stefan Sandström

Maken Peter (de gifte sig på gården i en halmkyrka i juli 2019) fyller på:

– Hässleholms kommun och andra närliggande kommuner är välkomna att höra av sig, säger han leende.

Men på Furumossen handlar det om mer än mjölk och de 230 mjölkkorna.

Gårdsföretaget har nämligen utökat köttproduktionen för att ha ytterligare ekonomiska ben att stå på.

– Vi har 400 tjurar som vi föder upp, säger Kristina.

Gårdens verksamhet är en familjeangelägenhet och intresset för lantbruk sipprar vidare ner i släktleden. Kristina och Peter har fyra barn Wiking 16, Hilda 13, Lois, sex och Ilma fyra.

För att nå Furumossen måste du svänga av mot Sirbirien. Boden med mjölkautomaten har sina trogna kunder.
Foto: Stefan Sandström

– Wiking undrar om det finns sommarjobb för honom på gården och han vill gå på Önnestadstymnasiet och läsa lantbruk. Nu har vi tre generationer här och det är jätteroligt, tycker Kristina.

Vad är det som gäller för Furumossen under 2022?

– Satsa vidare! Fokusera på driften, få allt i rullning och vidareutveckla verksamheten, sammanfattar Kristina.

FAKTA

Furumossens gård ligger i Sibirien utanför Hässleholm. Kristina Niklasson och Peter Svensson driver där jordbruk och mejeri sedan 2016.

De har utvecklat en svag-, en lagom- och en starkmjölk.

De har också grädde, naturell yoghurt och fil.

I deras mjölkbod kan man köpa mjölk i ”lösvikt”. Antingen i egen flaska eller så köper man en glasflaska.

De har 230 mjölkkor.

Varje ko ger 34 kilo mjölk per dygn.

De mjölkas med robotar.

Inrikes

200 drönarrapporter – de flesta avfärdade

De allra flesta av den senaste tidens drönarobservationer har redan kunnat avfärdas, enligt Polismyndigheten. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

Mellan den 15 och 23 januari rapporterades cirka 200 iakttagelser om drönare in till polisen. Huvuddelen är redan avfärdade och enligt polisen finns än så länge inga bevis för att främmande makt legat bakom drönarflygningarna i Sverige, skriver DN.

– Av de cirka 200 rapporter vi har utrett har vi inte kunnat se det, säger kommenderingschefen kring drönarutredningarna, Per Engström, till tidningen.

Huvuddelen av rapporterna har kunnat avfärdas då det rört sig om legala flygningar eller att det varit något annat man sett, som telemaster eller trafikflyg som ska landa.

Ett trettiotal rapporter utreds vidare av den öppna polisen medan ett antal andra, som observationerna vid svenska kärnkraftverk, har gått vidare till Säkerhetspolisen (Säpo) för utredning.

– Det vi hanterar är säkerhetsskyddsobjekt som har särskild funktion för vår infrastruktur och därför rör landets säkerhet. I en del fall energiförsörjningen, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman, som leder utredningarna vid Säpo.

I nuläget finns ingen som kan misstänkas för gärningarna, enligt Hans Ihrman.

Kungörelser

Kungörelser
Kungörelser
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL