KASAM

Känsla av sammanhang.
Kasam
är ett begrepp myntat av den israeliske professorn Aaron Antonovsky.
År 1970 studerade han hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet. Han upptäckte då att judiska kvinnor, som överlevt koncentrationslägren, hade lyckats bevara sin hälsa trots allt de varit med om. Aaron började då fundera över vad det är som gör att en del människor verkar klara mer än andra. Han beslöt sig för att försöka få fram de faktorer/egenskaper som lägger grunden för detta. Svaret på hans frågeställning var KASAM – känsla av sammanhang.

Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter.
En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet). (Källa: Wikipedia)

bås
För många år sedan fyllde jag i ett formulär som mätte graden av KASAM.
Jag hade höga värden, vilket skulle indikera att jag är rätt bra rustad för att klara motgångar.
På min resa genom livet har jag många gånger fått detta bekräftat för mig.
Det är så.
Jag är en seg jäkel. Jag klarar mer än jag ibland själv tror att jag ska göra.

Min första reaktion på en krissituation är;
Hur ska jag hantera det här? Vad kan jag, och behöver jag, göra för att hantera situationen på bästa sätt?
Chocken kan komma, men i ett senare skede.
Chocken kommer när det finns utrymme för den. Innan dess får den snällt vänta tills jag hanterat klart situationen.

Min logiska hjärna söker lösningar helt automatiskt.
Visst kan det innebära att jag ibland glömmer mig själv och mina egna känslor, men på det stora hela är jag rätt glad över att jag fungerar som jag gör.
Jag är en mamma, mina barns trygga punkt. Om jag någon gång börjar vackla behöver jag bara tänka på dem för att hitta vägen igen. 
Jag må gå vilse emellanåt, men jag tappar aldrig aldrig någonsin bort kartan.

Att man inte får mer än man klarar tror jag inte ett dugg på.
Det finns många fina människor som fått mycket mer än de klarat. Det finns många som har gått under.
Jag tror mer på att jag haft tur…både när det gäller genetiken och uppväxten.
Och jag är så tacksam.

Fridens liljor, hörni.

Lisa Aronsson-Höglund
”Många tror att jag hela tiden måste skrika könsord och göra obscena gester”
Namn: Lisa Aronsson-Höglund
Ålder: 42 år
Bor i: Hässleholm
Mer: Har flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat tourettes syndrom. Sover oftast fyra timmar per dygn. Kopplar av genom att umgås med familjen, blogga, skriva dikter eller påta i trädgården.
När en fd chef sa till mig ”Berätta inte att du har adhd så blir du tagen på allvar" så bestämde jag mig för att börja berätta på allvar....