ANSÖKNINGSINFORMATION

Har du några frågor så maila dina uppgifter till Peter Knight, så återkommer vi till dig.
E-mail: peter@taulearning.se
​Du kan också nå Peter Knight på telefon:
0702-76 22 06

Besök oss på öppethus

21 nov 2018: 16.00 – 19.00
23 jan 2019: 16.00 – 19.00
17 april 2019: 16.00 – 19.00

Besöksadress:
Brännögatan 2
Östra hamnen
211 24 Malmö

Annons