Kraftringens Spänningssökarna

Spänningssökarna är en årligt återkommande tävling för elever i årskurs 9 i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma som Kraftringen arrangerar.

Årets tävling avgörs under höstterminen 2019 och har temat ”Den uppkopplade staden”. Syftet är att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö, samtidigt som de får använda sin kreativitet till att ta fram innovativa lösningar för hur kan vi styra våra städer så energieffektivt som möjligt.

Klasserna får visualisera sina bidrag som sedan bedöms av Kraftringen, allmänheten och därefter av två jurygrupper som består av studenter på LTH och LU samt representanter från Kraftringens ägarkommuner.

Den segrande klassen vinner en tredagarsresa till Berlin.

Läs mer om årets tävling på www.spänningssökarna.se.

Läs mer om förra årets tävling och vinnarbidraget här.

Annons