Mer om solpaneler

  • En växelriktare behövs för att omvandla solcellernas likström till växelström. Det ingår i installationen när Kraftringen gör denna.
  • Du måste ha en elmätare som mäter både in- och utgående el. Det är för att kontrollera hur mycket överskott som skickas ut på nätet. Denna byter ditt elnätsbolag.
  • Det är viktigt att taket under solpanelerna är i gott skick då panelerna ska ligga länge.
  • Solceller är fördelaktigt vid laddning av elbilar.
  • Solceller har generellt en effektgaranti på 25 år, vilket innebär att solcellsanläggningen efter denna tid ska producera minst 80 procent av sin ingångsförmåga.

 

Läs mer om Solceller på kraftringen.se

Annons