Vägen till fossilfritt

  • Satsningen på Örtoftaverket och ett utbyggt fjärrvärmenät, gjorde att man nådde målet om en fossilfri produktion tidigare än väntat.
  • I stället produceras nu el och värme genom förnybart biobränsle.
  • Allt biobränsle från skogen kommer från Skåne och södra Småland.
  • 40 procent av lastbilarna som transporterar biobränslet kör fossilfritt.
  • Genom att Örtoftaverket producerar både el och fjärrvärme, får man en hållbar och lokal produktion av båda.

 

Läs mer om Örtofta här.

Annons