Blandad bebyggelse med miljön i fokus

  • Brunnshög i Lund ska stå klart 2040 och då kommer 40 000 människor bo, leva och arbeta här.
  • Det blir både hyres- och bostadsrätter, kontor, mötesplatser, affärer och en konsertlokal.
  • Det kommer också att finnas bebyggelse inriktad mot att stödja forskningen. Mellan Max 4 och ESS ligger Science Village Scandinavia.
  • Biltransporter ska endast motsvara en tredjedel av transportbehovet i området.
  • Spårvägen tillgodoser en tredjedel och ytterligare en tredjedel ska vara icke miljöpåverkande.
  • Solcellslösningar kommer liksom laddstationer för elfordon att vara utbredda.

 

Läs mer om Kraftringens arbete i Brunnshög här.

Annons