Cookies

Vi använder cookies!

Skånska Dagbladets och Norra Skånes webbplatser, skånskan.se och norraskåne.se använder så kallade cookies.

En cookie är en liten textfil som skickas från webbservern och som sparas av din webbläsare (t ex Explorer, Firefox, Chrome, Safari). Sparad information innehåller uppgifter om hur läsaren surfat på webbplatsen, vilken webbläsare hon eller han använder och hur användare rör sig mellan olika webbplatser. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Vi använder cookies bland annat för att ta fram statistik kring webbplatserna, för att styra annonser, för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och för att rent allmänt få webbplatsen att fungera bättre. Vi använder också cookies för att du ska slippa logga in dig flera gånger, eller för att en annons ska visas en gång.

Vi använder statistik i samlad (aggregerad) form om användare, trafik och trafikleverantörer för att kunna optimera och förbättra innehållet på våra sajter.
Via vårt verktyg för automatisk marknadsföring (Apsis One) kopplar vi användardata till kända användarprofiler via e-postadress för att kunna ge lästips, skicka ut relevant marknadsföring och förbättra användarupplevelsen.

Vi samarbetar bland annat med PlayAd Media Group, Adform, Rubicon och SpotX, som levererar personligt riktade programmatiska kampanjer genom PlayAds produkter på webbsajterna skånskan.se och norraskåne.se.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.”
Du kan tacka nej till cookies men risken är då att webbplatsen kommer att fungera sämre och att du inte får tillgång till alla funktioner. Hur du exakt gör beror på vilken webbläsare du använder. Se efter i webbläsarens hjälptexter. Oftast letar du under menyn inställningar/preferences och väljer ett alternativ ungefär ”Acceptera inte cookies” eller liknande. Nedan finns en instruktion för de vanligaste webbläsarna.

Har du frågor? Mejla oss.

Läs mer om cookies:

Här finns information om hur du väljer bort cookies i de vanligaste webbläsarna;

Integritetspolicy Skånska Dagbladet och Norra Skåne

Tidningsbärarna KB  (“Skånska Dagbladet”) ger ut tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne i pappersform samt som e-tidning och tillhandahåller nyhetssajten www.skd.se och ww.nsk.se (vi tillhandahåller inte tidningen via hemsidorna.) Skånska Dagbladet värnar om sina läsares integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy speglar Skånska Dagbladets respekt för dig som kund när det gäller hanteringen av dina personuppgifter med hjälp av modern informationsteknologi. I denna policy kan du läsa om vilken information som vi samlar in om dig när du besöker någon av våra hemsidor, använder våra tjänster eller tecknar en prenumeration för någon av våra produkter eller tjänster. Du kan även läsa om hur vi använder informationen och vilka alternativ du har om du inte vill att vi använder din information i marknadsföringssyfte.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
När du besöker och gör beställningar via vår webbsajt, använder våra tjänster eller tecknar prenumeration för några av våra produkter eller tjänster samlar vi in och behandlar viss information om dig. De personuppgifter som normalt lagras hos oss är namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, leverans- och fakturainformation.

Om du köper några av våra produkter eller tjänster kommer betalningsinformation, såsom t.ex. kontokortstyp, kontokorts giltighetstid och del av kontokortsnummer, som behövs för att köpet ska kunna genomföras att samlas in. Om du är autogirokund kommer ditt personnummer att lagras.

Dina grundläggande uppgifter kan i vissa fall även komma att kompletteras med statistiska uppgifter som finns tillgängliga i offentliga register med utgångspunkt från din bostadsadress. Statistiska uppgifter kan vara aggregerad information om utbildning, civilstånd, ålder, boendeform och bostadsortens läge, inkomstnivå, antal barn, resvanor och livsstil inom ett visst område men kan inte kopplas till dig som individ. Denna typ av information används endast för statistiska ändamål. För att säkerställa att våra kunduppgifter alltid är uppdaterade kan vi komma att komplettera och uppdatera dem med hjälp av andra offentligt tillgängliga register och databaser.

Hur använder vi informationen?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra kundrelationen, fakturering, leverans av produkter och tjänster och som underlag för statistik. Uppgifterna samlas i kundregister för hantering av kontakter med dig.
Vi behandlar även dina uppgifter för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, för utveckling av nya tjänster och för marknadsföring av egna eller andras produkter. Marknadsföring kan ske via post, telefon, eller på annat sätt (e-post och sms används endast för dig som är befintlig kund eller har samtyckt till det).
När du tecknar en prenumeration på Skånska Dagbladet innebär detta att de personuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer, du lämnar lagras och användas för ovan beskrivna ändamål.  Du har när som helst möjlighet att avstå vidare utskick genom att meddela oss att du inte vill att vi använder dina personuppgifter i vår marknadsföring.
Viss information om dig kan komma att lämnas ut till Skånska Dagbladets samarbetspartners, t.ex. betalningsleverantör, med ändamål att fullgöra vår kundrelation med dig.
Din information sparas under den tid du har en pågående prenumeration eller på annat sätt har samtyckt till att vi använder dina uppgifter. Vi raderar dina uppgifter inom tio år efter avslutad relation eller direkt efter återkallat samtycke. Om du vill radera dina uppgifter efter en aktiv prenumerationsperiod kan du meddela oss om detta.

Vår behandling av personuppgifter grundar sig på att vi behöver behandla uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, på att vi har ett berättigat intresse att utföra viss behandling, på att vi har en rättslig skyldighet att behandla vissa uppgifter (exempelvis i bokföringssyfte) och i förekommande fall samtycke.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter.

  • Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
  • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
  • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
  • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
  • Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
  • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos IMY, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s webbsida hittar du här: https://www.imy.se/.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Särskilt om redaktionellt innehåll. Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR:s regler om radering m.m. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man istället ansvarig utgivare .

Vem vänder jag mig till med frågor?
Tidningsbärarna KB, org.nr. 946000-7579, Box 850, 391 28 Kalmar, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor rörande denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss via kundtjanst@skd.se eller telefon 0774-410041.

Länkar till andra hemsidor
Skånska Dagbladets hemsidor innehåller länkar till andra hemsidor vilka inte täcks av vår integritetspolicy. Skånska Dagbladet har ingen kontroll över vilka uppgifter om dig som samlas in via sådana andra hemsidor och åtar oss inte något ansvar för tredje parts användning av din information. Du bör läsa tredje parts integritetspolicy innan du delar med dig av din information till dem.

Cookies
Skånska Dagbladet använder cookies för att underlätta för dig att använda våra webbplatser och för att i vissa delar ge webbplatserna ett mer personligt innehåll. Information om hur vi använder cookies finns i vår cookiepolicy.

Vi samarbetar bland annat med PlayAd Media Group, Adform, Rubicon och SpotX, som levererar personligt riktade programmatiska kampanjer genom PlayAds produkter på webbsajterna skånskan.se och norraskåne.se.

Denna integritetspolicy har antagits av AB Skånska Dagbladet 2017-12-21 och uppdaterats av Tidningsbärarna KB den 1 september 2021.