Välkommen till Skånska Dagbladet!

Inlämning av annonsmaterial sker numera direkt till annons@skd.se
I mejlet ska det anges bokningsnummer, namn på annonsör och första införingsdag.