Fairtrade i Ystad!

3110635_612_344Det innebär att Ystads kommun ser över och ökar sin etiska upphandling. 2016 ska alla bananer, allt kaffe och te som kommunen köper in, till exempel till skolor och äldreboenden, vara rättvisemärkta.

– Det betyder att vi hjälper till att skapa en bättre situation i världen för dem som producerar ute i utvecklingsländerna, det är främst en social märkning, men också en miljömärkning, säger hon.
En del människor klädda i rättvisemärkta gula banankostymer kommer att synas på stan i Ystad i samband med diplomeringen i eftermiddag. Och år 2016 ska just alla bananer och allt kaffe och te som kommunen köper in, till exempel till skolor och äldreboenden, vara rättvisemärkta.

Det kan bli lite dyrare – men kommunen stöttar då arbetsvillkor och miljö för de människor som producerar varorna.

Men Ystad kan inte slå sig till ro med bananer och kaffe om man vill behålla diplomet framöver, man måste hela tiden höja insatsen och få med näringslivet också, och även köpa in fler sorters rättvisemärkta varor:

– Efterhand hoppas vi ju på att lägga till till exempel choklad, fotbollar, profilmaterial och kanske i den mån vi har arbetskläder, säger Kristina Strömbäck-Kardoud.

Ystad blir sjunde Fairtrade city i Skåne – och den 61:e i landet.

(Övriga Fairtrade city-kommuner i Skåne är: Malmö, Lund, Lomma, Landskrona, Ängelholm och Helsingborg.)

 

Källa: P4 Mlamöhus