Miljösmarta matval

photo.PNG
Är ost en miljöbov?

Livsmedelsverket publicerade i dag en ny rapport om miljöpåverkan från kött, mjölk och ägg och förnyade även sin information om hur vi konsumenter kan göra miljösmarta matval. Läs rapporten här.

Ett kilo av det klimatmässigt sämsta nötkött kan till exempel leda till nästan 40 kilo växthusgas medan ett kilo av det bästa köttet bara ger dryga 20 kilo växthusgasutsläpp. För ost kan skillnaden variera mellan 10 och 15 kilo växthusgas per kilo ost, något som beror på de stora mängderna mjölk som krävs för osttillverkning.

Valen i matbutiken får enligt rapporten konsekvenser för olika miljöområden som exempelvis övergödning och biologisk mångfald. Med hjälp av Livsmedelsverkets information kan konsumenter nu se hur man bör handla om man prioriterar en särskild miljöfråga.

Exempelvis kan den som vill minska algblomningen köpa kött, mjölk och ägg från gårdar som arbetar för att minska växtnäringsförluster. Och den som vill bevara hotade arter och ett öppet odlingslandskap ska välja svenskt naturbeteskött, enligt Lisvmedelsverket.

Källa: svt.se