Vill du bli publicerad på Skånskans debattsida?

Texter till Skånska Dagbladets debattutrymme på ledarsidan skickas till debatt@skd.se

Texterna bör vara 2800 tecken (standardlängd) eller 2500 tecken om man har väldigt många som undertecknar, alternativt 4000 tecken, 3600 om man har många signaturer.

För att publiceras bör debattartikeln bestå av löptext, inte listor eller andra sammanfattningar, ha en tydlig ståndpunkt och diskutera med eller mot någon annan part.

För att publiceras bör debattartikeln bestå av löptext, inte listor eller andra sammanfattningar,

Texten får gärna ha lokal förankring eller på annat sätt vara relevant för Skånska Dagbladet.

Publicering sker i mån av innehållets värde för läsarna och i mån av plats.