Att översätta ungerska

25 noje ungöversätt2

Daniel Gustavsson Pech är översättare från ungerska till svenska och har bland annat översatt den kultförklarade ungerska författaren Lászlo Krasznahorkais Motståndets melankoli och även hans debut Sataántango som kom på svenska i år.
Vad är det svåraste med att översätta från ungerska?
– Allt är svårt, säger Daniel Gustavsson Pech. Men att det är ett henspråk till exempel, ungerskan har inget genus. Man kan skriva en hel roman utan kön på huvudpersonen och hen känns inte tillräckligt etablerat i svenskan för att använda än. Sedan är ju grammatiken bakvänd men vad gäller prosa är det inte så svårt. En mening är ändå en mening men med lyrik är det värre, det kan vars så fragmentariskt. Sedan är ungerskan så kompakt.
Som exempel visar Daniel Gustavsson Pech den ungerska poeten Dénes Krusovzsky (utgiven av Malmöförlaget Rámus) lyriksamling Att gå sönder är så.
– Den här titeln är två ord på ungerska men på svenska blir det fem.
(Läs en längre intervju med Daniel Gustavsson Pech på morgondagens kultursida.)
Gunilla Wedding

 

Webbadmin
Välkommen till årets bokmässblogg!
På plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg finns Gunilla Wedding (kulturchef Skånska Dagbladet) och Pernilla Ekdahl (kultur- och nöjesredaktör Norra Skåne) för att ta er med in i mässvimlet.

Vi kommer att bjuda på sammanfattningar av spännande programpunkter och seminarier, författarmöten, litterära händelser, skvaller och mycket, mycket annat.