Annons

Annons

Annons

Yngve Sunesson

opinion

Yngve Sunesson
Back to basi(c): Miljö, landsbygd

I månadsskiftet har Centerpartiet partistämma. Huvuddelen av stämman kommer sannolikt att ägnas åt tre program, som visar att Centerpartiet prioriterar den traditionella basen för partiet - landsbygden och miljöfrågorna.

Därutöver ska ett skolpolitiskt program behandlas, där partiet klokt nog återgår till en mer försiktig syn på friskolor och överger den ohämmade entusiasmen för oreglerade vinster i stora, internationella skolkoncerner. Traditionella profilfrågor som mindre skolor och satsning på yrkesutbildning står i fokus.

Klimatprogrammet är precis så brett och detaljerat som ett Centerprogram brukar vara. Ingen kan slå C på fingrarna när det gäller kunskaper inom miljöpolitiken.

Biodrivmedel ska skattebefrias eller beskattas så lågt som möjligt (vad EU godkänner). Det ska ge möjligheter för att fortsätta kräva hög inblandning i bensin och diesel (reduktionsplikten) vilket är det snabbaste sättet att minska koldioxidutsläppen.

Annons

Vad som saknas är stöd för att bygga om bilar till etanoldrift, vilket är möjligt för många bilmodeller utan stora kostnader. Det skulle ge klimateffekt i avvaktan på att elbilarna tar över, vilket kommer att ta många år.

Annons

Enklare och billigare regler för solel för hushåll och företag, snabbare behandling av tillstånd för vindkraften, såväl genom ändring av miljöbalken som krav på försvaret att bli mindre restriktiv, och en regionalisering av fastighetsskatten för produktionsanläggningar för vindkraft och vattenkraft är viktiga krav för att skynda på utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Det mest uppmärksammade förslaget har varit att släppa gränsen på tio reaktorer på grund av förhoppningen hos kärnkraftsentusiasterna om nya, mindre, så kallade modulära reaktorer. De finns inte i kommersiell drift än men C öppnar för flera sådana istället för enstaka stora - om de visar sig ekonomiska. Men grundkravet ligger kvar: “kärnkraften ska stå för sina egna kostnader”. Vare sig produktionsstöd, kreditgarantier eller övertagande av avfalls- eller olyckskostnader accepteras. Med sådana villkor har kärnkraft inte byggts ut någonstans i världen.

Landsbygdsprogrammet är en utveckling av etablerad C-politik med några nya inslag. Att den av alliansregeringen förändrade fastighetsskatten innebär en straffbeskattning av landsbygden sägs nu klart ut. Höjningen av fastighetsskatten som är på gång slår direkt mot landsbygden, medan de flesta hus i storstadsregionerna och i många mindre städer slipper höjningar på grund av det låga taket för skatten.

Annons

Annons

Programmet tar ett brett grepp på landsbygdspolitiken med avsnitt om utbildning, krav på kompetensutveckling inriktat på behoven utanför storstäderna, hälso- och sjukvård, förslag på ändrade regler för att underlätta för mindre vårdcentraler och barnmorskemottagningar, bostadspolitik där ett par krav är lättnader i strandskyddet och investeringsstöd för bostäder på landsbygden, infrastruktur, polis och räddningstjänst, lokal demokrati och naturligtvis jordbruket. Höjd självförsörjning krävs, inte minst ur beredskapssynpunkt.

Centerpartiet har tappat kärnväljare. Därför är det klokt att förnya politiken. Nästa steg blir svårare, att förklara politiken för väljarna så det lockar fler att rösta på Centerpartiet nästa gång.

Yngve Sunesson

Yngve Sunesson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan