Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Stadsmissionen anger aldrig

I mötet med den utsatta människan är det hennes behov och utsatthet som spelar roll, inte huruvida hennes papper är i ordning. Skåne Stadsmission kommer alltid att verka för ett samhälle som står upp för medmänsklighet och som följer Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Varje dag träffar vi på Skåne Stadsmission människor som lever i social och ekonomisk utsatthet. I vissa fall kan det kanske anses vara självförvållat, vissa har haft otur – många har redan från början haft ofördelaktiga förutsättningar.

Alla kan hamna i en utsatt position, oavsett om det är i din egen hemstad eller i ett land på andra sidan jorden. För oss spelar anledningen till att en människa hamnat i utsatthet ingen roll.

Skåne stadsmission

Bild: Elisabeth Sandberg

Stressen och pressen det medför att leva i utsatthet bryter ner människor och i många lägen kan vi på Skåne Stadsmission –  förutom de rent praktiska sakerna – bidra att möta, lyssna och, för åtminstone en kort stund, vara en trygg plats.

Annons

Annons

Vi kommer alltid att stå trygga i vår värdegrund: ”Vi möter människan där hon är, vägleder henne utifrån hennes förutsättningar och i en jämlik relation gemensamt formar vägen till förändring”. I vårt arbete, inte minst i vår verksamhet för unga och barnfamiljer, är Barnkonventionen och inställningen att barn har obestridliga rättigheter, en självklarhet.

Redan nu har debatten om ett införande av en anmälningsplikt skapat oro hos människor som vi träffar. Människor som nu inte har en enda trygg plats och som oundvikligen kommer att försvinna längre in i det skuggsamhälle som förespråkare för det nya lagförslaget säger sig vilja luckra upp.

Det är barnen som kommer drabbas allra hårdast. Vuxna människor kan i vissa fall göra val medan barnen sällan har den möjligheten. Redan utsatta barn riskerar att bli extremt utsatta, då föräldrar kan komma att hålla dem borta från skola och vård och från hjälp och aktiviteter från civilsamhället. De riskerar att bli utnyttjade och fara illa.

Vi, som aktör i civilsamhället, har en viktig funktion i det mellanrum som ofta uppstår mellan människor i socialt utsatta livssituationer och svenska institutioner och myndigheter. Det finns ett stort – och växande - behov av att vara en brygga och att medla däremellan. Även om vår verksamhet i nuläget inte verkar utredas för ett införande av en anmälningsplikt, så är det självklart för Skåne Stadsmission att i solidaritet med andra yrkesgrupper – framför allt inom vård och skola – poängtera vår inställning till denna utredning.

Annons

Annons

Vi förstår att det är viktigt att i ett samhälle upprätthålla ett gemensamt kontrakt, i vilket det är myndigheter och domstolar som bestämmer vilka som ska få vara i Sverige. Men det är minst lika viktigt att vi alla får förtroende att sköta vårt grunduppdrag för att göra samhället bättre. För en lärare, sjuksköterska eller kurator är det uppdraget aldrig detsamma som för en gränspolis.

Skåne Stadsmission kommer att fortsätta stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Precis som vi har gjort i mer än 100 år.

Sandra Grahn

socialchef

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan