Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Skåne behöver folkhögskolan

YrkesVux, Yrkeshögskolan och folkhögskola är alla viktiga delar som kompletterar varandra i landets system för yrkesutbildning.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I veckan höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson pressträff och meddelade att Yrkeshögskolan och YrkesVux utökas med 19 500 helårsplatser för 2023.

Inga av dessa omfattar yrkesutbildningar på folkhögskola som även framöver behöver vara ett betydelsefullt komplement. Det nya tillskottet till folkhögskolorna om 100 miljoner kronor i tre år är välkommet men räcker inte för att systemet ska fungera.

Utbildningar för undersköterskor har behövts läggas ner.

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Förra året gick drygt 16 000 personer en kurs eller utbildning på någon av Skånes 19 folkhögskolor. Många av deltagarna gick en yrkesutbildning som gav jobb i stort sett direkt efter avslutad utbildning. Andra läste in kunskaper som motsvarar grund- eller gymnasieskolan för att därefter kunna söka yrkesutbildningar eller högre studier. Inom flera kultur- och konstområden har de skånska folkhögskolorna utbildningar som anses ledande i Sverige.

Annons

Annons

Där kommunal grund- och gymnasieskola och andra utbildningsformer inte räcker till kompletterar folkhögskolan genom att ge en chans till kompetenshöjning och utbildning.

Under en tioårsperiod har regering och riksdag gjort extra satsningar på folkhögskolan. De senaste två åren bland annat i form av ett tillskott av särskilda yrkesutbildningsplatser och extra platser för långa utbildningar. Detta har varit ett resultat av att staten, oavsett riksdagsmajoritet, sett folkhögskolans betydelse.

Under 2022 avslutades denna utbyggnad med ett minskat antal folkhögskoleplatser som följd.

För Skånes del innebär 15 % minskning att 1 500 färre deltagare kan gå utbildningar på Skånes folkhögskolor. Årets hösttermin startade med mer än 400 färre deltagare på de skånska folkhögskolorna och med nära 100 färre pedagoger och annan personal.

Bakom dessa siffror döljer sig bland annat nerlagda undersköterskeutbildningar, minskade allmänna kurser och nerläggning av en nationellt erkänd dansutbildning.

Skåne är en fantastisk region som har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med ett fortsatt rikt och brett kulturutbud. Detta är även målet för Region Skånes regionala utvecklingsstrategi. I en överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne vill parterna synliggöra och stärka folkbildningsarbetets roll i detta regionala utvecklingsarbete. Men detta räcker inte. Det behövs åtgärder även från nationell nivå.

Annons

Det sker dessutom i tider med ökande arbetslöshet och stort behov av välutbildad arbetskraft i flera branscher. Exempel på det är vård- och omsorgssektorn som saknar tillräckligt med personal för kommande år och den växande skånska spelindustrin som saknar rätt utbildad personal att rekrytera.

Skånes folkhögskolor är redo att fortsätta att bidra. För att det behövs fortsatta möjligheter till att behålla och utveckla olika slag yrkesutbildningar på folkhögskola.

Skåne och Sverige behöver folkhögskolan!

Kenneth B. Ferm

Ordförande, Skånes folkhögskolor i samverkan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan