Annons

Annons

Annons

Kriget i Ukraina

Expert: Ingen vill utvidga det här kriget

Frågorna är många sedan ryska drönardelar hittats i Rumänien, vid Ukrainas gräns. Nato måste nu avgöra om det var ett misstag eller en avsiktlig attack när resterna slog ned på försvarsalliansens sida av gränsen.

– Man är väldigt försiktig. Ingen vill utvidga det här kriget, säger Eva Hagström Frisell vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Rumäniens försvarsminister Angel Tilvar på ett besök i Donau-deltat, nära Ukrainas gräns, häromdagen. I området har spillror av ryska drönare hittats.

Annons

Rumänien har tillsatt en utredning sedan man under onsdagen bekräftat att man hittat nedfallna ryska vrakdelar i ett område nära gränsen mot Ukraina.

Landets regering har även informerat övriga Natoländer om fyndet – och enligt försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg måste man nu utröna huruvida attacken varit specifikt riktad mot landet.

– Vi har ännu inga uppgifter om att det skulle vara en avsiktlig attack mot Rumänien från Ryssland, men vi avvaktar utredningen, säger Stoltenberg i EU-parlamentets utrikesutskott.

För Natos del är det alltså avgörande varför drönarrester hamnat i Rumänien, enligt Eva Hagström Frisell, forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik.

– Vad var avsikten? Var det att starta en storskalig attack mot Nato eller är det något som har skett av misstag? Det gäller att analysera och gå igenom underrättelser och lägesinformation för att bedöma huruvida det var starten på en attack – eller om det handlar om ett misstag, säger hon till TT.

Annons

Annons

– Och man är väldigt försiktig. Ingen vill utvidga det här kriget.

"Krävs mer än drönarrester"

Det är inte första gången som ett nedslag i ett Natoland under Rysslands anfallskrig skapar oro i Europa.

I november dödades två människor då en luftvärnsrobot slog ned i den polska byn Przewodów – sex kilometer från Ukrainas gräns.

Misstanken att roboten skulle ha avfyrats av Ryssland ledde till ett spänt läge. Detta då Polen liksom alla Natoländer omfattas av artikel 5, vilken innebär att en väpnad aggression mot landet ses som en attack mot alla medlemsstater. Det framkom dock relativt snabbt att det var en ukrainsk försvarsrobot som hamnat på avvägar.

Utredare på ett fält efter det att en luftvärnsrobot i november förra året slagit ned i den polska byn Przewodów och dödat två personer.

Hur Rumänien i egenskap av Natoland kommer att agera nu är ännu oklart.

I Polens fall valde man att inte kalla till konsultationer med medlemsländerna, enligt Natos artikel 4 – som åberopas om "den territoriella integriteten, politiska oberoendet eller säkerheten för någon av parterna är hotad”.

För att aktivera nästa steg, artikel 5, krävs ett gemensamt beslut, påpekar Eva Hagström Frisell.

– Det finns olika steg att ta innan dess. Först när medlemsländerna fastslagit att det handlar om en storskalig och avsiktlig attack som hotar Nato kan man gemensamt besluta om att aktivera artikel 5, säger Eva Hagström Frisell.

Annons

– Och för att göra det krävs mer än drönarrester.

"Vill inte se eskalering"

Nya scenarier kan också uppstå då fler länder skickar mer avancerade vapen, som exempelvis stridsflyg och vapen med längre räckvidd, till Ukraina, menar Eva Hagström Frisell.

Annons

– Det kan leda till att rysk bekämpning av dessa vapen kommer närmare Natos territorium. Och från Natos sida kommer man att vara fortsatt mån om att ta reda på huruvida det handlar om ett misstag, om något som kommit på avvägar – eller om det är inledningen till en större attack, säger hon.

– Man kommer också att hålla tillbaka sina reaktioner så länge som möjligt. Ingen vill se en eskalerande konflikt mellan Ryssland och Nato på grund av ett missförstånd.

Kartan visar Przewodów i Polen och Plauru i Rumänien där rester efter drönare och robotar hittats i samband med ryska attacker mot Ukraina.

Fakta

Fakta: Natos artiklar

Grunderna för Natos militärallians dikteras av 14 artiklar, som beskriver hur de olika medlemsländerna ska förhålla sig till varandra och agera på händelser som sker i världen.

Artikel 4 kan enligt Nato åberopas om "den territoriella integriteten, politiska oberoendet eller säkerheten för någon av parterna är hotad”. Då kallar man till ett samråd med medlemsländerna.

Den har bara åberopats sex gånger sedan Nato bildades 1949.

I artikel 5 fastslås det att en väpnad attack mot ett Natoland ses som en attack mot alla medlemsstaterna. Varje land måste då bistå med ”de åtgärder som de anser nödvändiga”, vilket innebär att man inte nödvändigtvis måste svara med militära medel.

Artikel 5 har endast åberopats en gång, efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan