Annons

Annons

Annons

Malmö

Debatt
Miljöorättvisa Sverige

En förnybar resurs är något som naturligt och snabbt fylls på. Vatten är en sådan resurs, eftersom det naturligt fylls på av regn. Däremot kan förnybara resurser överexploateras och utarmas, så resursen töms snabbare än den fylls på.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

2 augusti tog jordens förnybara resurser för året slut. Efter det datumet “lånar” vi resurser från kommande generationer för att upprätthålla den ohållbara livsstil vi för i dagsläget. Earth Overshoot Day markerar den dagen. Vår nuvarande livsstil hade krävt 1,7 jordklot för att kunna tillhandahålla de förnybara resurser vi gör av med.

Konsekvenserna av vårt överanvändande av förnybara resurser är en fråga för många miljöorganisationer, men även för den sociala rörelsen. Resursanvändandet är oförsvarligt skevt fördelat mellan länder och samhällsgrupper – vissa länder använder relativt lite resurser, en del så få att de inte har en Overshoot Day. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige, hade Overshoot Day inträffat redan den tredje april.

Annons

Konsekvenserna av överkonsumtionen är katastrofala. Människor svälter, törstar och dör. Livsviktiga ekosystem förstörs.

Annons

Miljörättvisa är ett begrepp som påtalar hur miljöproblem uppkommer och slår. I Sverige har områden med större socioekonomiska utmaningar har i snitt 1-2 grader varmare mediantemperatur än andra områden, sett till yttemperaturen. Orsaken är ofta tät bebyggelse, stora områden med asfalt och stora tak.

Stadsdelarna i Malmö står för väldigt olika mängd konsumtionsutsläpp. I rika Ribersborg släpper invånarna i snitt ut 10,5 ton koldioxidekvivalenter per person medan Herrgårdens snitt är 3,5 ton.

Invånarna på Ribersborg släpper ut betydligt mer än de på Herrgården.

Bild: Hussein El-Alawi

Över 90 procent av de dödsfall som orsakas av extrema väder-, vatten- och klimatförhållanden, sker i utvecklingsländer. FN befarar att vi kan förlora de senaste 50 åren av global humanitär utveckling till följd av klimatförändringarna.

Att fortsätta tänja på planetens gränser och tro sig kunna stå över naturens lagar är naivt, orättvist och ohållbart. Vi behöver politiskt ledarskap som skapar samhällsinsatser som ger rättvisa förutsättningar för alla att leva hållbart globalt och nationellt.

I Sverige har bara två av våra 16 miljömål en positiv utvecklingstrend och för flera mål går utvecklingen åt fel håll. I dagens Sverige behövs sociala organisationer samt miljö- och klimatgrupper allt mer.

Annons

Annons

Den 27:e juli uppmärksammade vi Earth Overshoot Day i Folkets Park i Malmö. Vi ville markera att klimat- och miljökrisen är en angelägenhet för alla och kräver högsta prioritet. Förhoppningsvis vill du agera för en mer rättvis värld tillsammans med oss. Du behövs!

Mariana Forero

sekreterare, Alnarp's Agroecology Farm

Klaudia Zielinska

ordförande, FN-förbundet UNA Malmö

Ulrica Pennander

ordförande, IM Malmö

Ann-Marie Lenndin

kassör, Klimataktion Skåne

Rikard Rudolfsson

ordförande, Jordens vänner

Josefine Henman

styrelseledamot, Naturskyddsföreningen Malmö

Johannes Domeier

ordförande, Repair Café Malmö

Andy Zetreus

ordförande, RFSU Malmö

Cecilia Lundström

styrelseledamot, Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö

Alexandra Klang

verksamhetsledare, Svalorna Indien Bangladesh

Ida Tholfsson

projektledare, Terra-Pi

Gustav Osberg

Demokratisk Omställning

Lisa Bjerke

Extinction Rebellion Malmö

Sima Nasizadeh

Extinction Rebellion Lund

Anders Giertz

Fridays for Future Malmö

Mona Windh

Rebellmammorna

Caroline Andrén

Ta tillbaka framtiden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan