Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Koncept som slår undan benen för skånskt jordbruk

På senaste mötet med Fastighet- och servicenämnden beslutades det kring en upphandling av grossistvaror till det ”Nya måltidskonceptet”. Varorna är alltså för tillagning och distribution av mat till de skånska sjukhusen. Men nu väljer de styrande partierna att försvåra för mindre skånska livsmedelsproducenter.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Upphandlingarna som tidigare varit sex väldigt stora upphandlingar slås nu ihop till en kolossal upphandling. Närmre bestämt går det från 20 miljoner kronor till 60 miljoner kronor för en upphandling. Det kan tyckas vara problemfritt, eller till och med mer effektivt vid en första anblick, men sanningen är att det i princip omöjliggör för små- och medelstora lokala företag att vara en del av Region Skånes upphandlingar. I dessa inkluderas såklart även mindre skånska lantbruk, vilket är en orimlig utveckling, inte minst ur ett krigs- och krishänseende. Att Region Skåne ska vara så pass beroende av ett fåtal stora grossister är varken önskvärt eller bra.

Fisk tillhör de varor som tidigare upphandlades separat.

Bild: Caisa Rasmussen / TT

Annons

Annons

Beslutet att slå ihop upphandlingar riskerar även att förstärka obalansen i prisbildningen för livsmedel. Region Skåne kommer i och med detta att få ett minskat antal leverantörer som konkurrerar om upphandlingarna, eftersom endast de stora grossisterna har kapaciteten att leverera dessa. Tidigare har flera varor så som kolonial, dryck, fisk, glass och chark upphandlats var för sig, vilket har möjliggjort för mindre lokala producenter och företag att ta del av upphandlingarna. Dessa varor slås nu samman till en stor klump, vilket i högsta grad försvårar för lokalproducerat att få en plats i Region Skånes upphandlingar.

I Skånes Livsmedelsstrategi 2030 har alla partier gemensamt ställt oss bakom formuleringar kring förbättringar i upphandlingar. I punkt åtta under strategiska insatser kan vi läsa följande ”Stöd utvecklingen av nya former av offentliga upphandlingar av Smart mat. Upphandlingarna bör prioritera cirkulärt producerad mat till sjukhus, skolor och äldre. Målet är att utvecklingen ska stimulera entreprenörskap, nya produkter och nya tjänster.” Nu gör SD, M, L och KD tvärtom om. I SDs budgetförslag står följande ” Region Skåne ska arbeta aktivt för att möjliggöra för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att konkurrera om regions avtal” men som Liberalerna brukar säga ”man säger en sak före valet och gör en annan efter”.

Annons

För Centerpartiet är det viktigt att Region Skåne tar ansvar för att även mindre företag och lantbruk får möjligheten att tillföra till regionens upphandlingar. En närodlad och trygg mat har en självklar plats enligt oss, även i regionens kök.

Birte Sandberg (C)

Gruppledare Region Skåne

Ola Olsson (C)

Ledamot i Fastighets- och Servicenämnden  Annette Linander (C) Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan