Annons

Annons

Annons

Lund

Debatt
Inget demokratiunderskott i Lund

Lunds kommun har efter valet fått ett styre som prioriterar lundabornas bästa. Vi vill lägga partipolitiskt käbbel åt sidan för att i en utmanande tid fortsätta utveckla vår kommun tillsammans med andra.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att våga ta tag i problem som finns, göra upp med osunt långa processer och snabbare gå från ord till handling är viktiga ledord för oss. Det innebär inte att demokratin står på spel. Tvärtom ser vi nu att även vårt demokratiska system kan fungera effektivt och leverera handlingskraftig politik.

Källby reningsverk.

Bild: Claes Hall

Det är på många sätt magstarkt att likna den demokratiska situationen i Lund med demokratins tillbakagång på flera platser i vår omvärld. Inte minst sett i ljuset av det exempel som företrädarna för Miljöpartiet, Centerpartiet och FörNyaLund själva använder; frågan om hur vi ska rena lundabornas avloppsvatten i framtiden. Det var nämligen bland annat dessa partier som förvägrade kommunfullmäktige, där våra folkvalda sitter och där medborgarna har insyn, att fatta beslutet. Istället stoppade man beslutet i kommunstyrelsen, där varken lundaborna eller media har någon insyn.

Annons

Annons

Hallberg, Lund, Ländin och Annerstedt har däremot helt rätt i att vi från styrets sida - efter de besked som kommit både från Länsstyrelsen och vår VA-huvudman VA Syd - har funnit det ytterst angeläget att fatta beslut så fort som möjligt. Detta för att undvika det tillstånd av mycket stor osäkerhet som Lunds kommun nu befinner sig i. Genom oppositionens agerande, att avskriva en lösning till Sjölunda, finns det nu ingen säker och fungerande plan för hur lundabornas avloppsrening ska hanteras i en relativt nära framtid.

Riskerna med att i strid med expertis och myndigheter framhärda en lösning i Källby är omfattande. Den ekonomiska osäkerheten är stor. Det enda som är säkert är att det kommer bli mycket dyrare än alternativet och att lundaborna kommer att få stå för notan via VA-taxan i framtiden. Den större risken, att vi inte beviljas ett tillstånd är närmast ogreppbar och riskerar att sätta stopp för Lunds utveckling.

Kan inte Lunds kommun visa på att vi har lösningar som klarar lagstiftningens krav så kommer bostadsbyggande, företagsetableringar, nya skolor och sjukhus att stoppas av ansvariga myndigheter. Det vore direkt förödande. Det är varje kommuns grundläggande skyldighet att säkerställa att avloppsvattnet kan renas inför att nya investeringar görs. Just nu är det osäkert om Lund kommer kunna göra detta.

Vi är övertygade om att lundaborna vill att vi som kommunpolitiker blir bättre på att gå från ord till handling. Det finns inget egenvärde i utdragna processer. Snarare finns det ett värde i att vi tar tag i saker och ting här och nu. I tuffa ekonomiska tider är detta extra viktigt.

Annons

Annons

Från styrets sida har vi taget fasta på detta. Tillsammans med andra partier säkrade vi ett avgörande konjunkturstöd till idrotten som räddade föreningarna från att gå bankrutt. Vi fick på plats omfattande satsningar för att få fler unga lundabor i arbete i sommar. Vi har tagit tag i surdegar såsom stadskärnans utveckling och kommunens organisation. Och inte minst har vi gjort satsningar på skola och förskola med över 20 miljoner för att öka lärartätheten och förbättra förutsättningarna för personalen.

Demokratin ska aldrig tas för given. Vi behöver stå upp för den och vi behöver utveckla den. Att ha politiska meningsskiljaktigheter innebär inte att vår lokala demokrati står på spel. Vi hoppas istället att vi tillsammans kan gräva ner stridsyxan och hitta ännu fler gemensamma lösningar för att göra vår fantastiska kommun ännu bättre.

Anders Almgren (S)

kommunstyrelsens ordförande Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande

Rasmus Törnblom (M)

kommunstyrelsens vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan