AnnonsEslövs kommun

Eslöv expanderar österut i flera nya stadsdelar

Det största som hänt sedan järnvägen kom 1858. Så beskrivs stadsutvecklingsprojektet Östra Eslöv där det nu planeras för tusentals nya bostäder, varav den gamla Spritfabriken är ett spännande projekt.

Under Eslövs näringslivsdagar i september kommer stadsomvandlingen att presenteras närmare.

Patrik Larsson, projektledare för stadsutveckling Östra Eslöv.

Läs mer om Näringslivsdagarna i Eslöv här.

Årets näringslivsdagar äger rum 27–29 september och temat för i år är ”Eslöv 2040 – framtid, tillväxt, innovation och hållbarhet”. Under de tre dagarna avhandlas: Hälsa, näringsliv och stadsutveckling.

Östra Eslöv har länge varit lite av en bortglömd del, menar Patrik Larsson, projektledare för stadsutveckling Östra Eslöv.

–Syftet med projektet är att utveckla Eslöv som stad och använda det centrala läget nära stationen där det redan finns en utbyggd infrastruktur. För detta handlar också om hållbarhet, att använda de resurser vi har. Istället för att utvidga utanför staden, vill vi göra staden mer attraktiv, med mer grönska, och hög boendekvalitet, berättar Patrik.

Bild: Illustration Kamikaze Arkitekter AB

Totalt planeras för 2550 nya bostäder i fem olika delar av Östra Eslöv: Järnvägsstaden, Bruksstaden, Berga, Idrottsparken och Berga trädgårdsstad. De olika delarna kommer att bjuda på olika slags boendemiljöer. Allt från radhus, friköpta villor och lägenheter.

De nya bostäderna innebär cirka 5-6000 nya invånare i östra Eslöv, en del som idag bebos av 2000 personer.

–Det blir en markant ökning. Därför finns det även planer på nya parker och skolor. Exakt hur många är svårt att säga, men förmodligen en ny grundskola, idrottshall och ett par förskolor, säger Patrik.

Syftet med projektet är att utveckla Eslöv som stad

Dagens lite dystra industrigator kommer i framtiden att bli till lummiga stadsgator när området görs mer attraktivt för både gående och cyklister. Det planeras även för en ny gång- och cykelbro över järnvägen.

Bild: Illustration Kamikaze Arkitekter AB

Vision för bro över järnvägen.

Bild: Illustration Kamikaze Arkitekter AB

–Stambanan genom Eslöv är lite av en barriär som delar staden. Därför är det viktigt att koppla ihop dessa med en ny förbindelse. Den nya bron kommer att binda samman Spritfabriken och stadsparken vid Medborgarhuset. Den kommer också bli en del av ett nytt grönt gång- och cykelstråk som sträcker sig genom östra Eslöv ut till Snärjet, ett skogsområde som vi vill utveckla till ett rekreationsområde, berättar Patrik.

Under näringslivsdagarna i september blir det området Berga trädgårdsstad som kommer att presenteras lite mer i detalj.

–Vi jobbar mycket med det just nu, vi har tre olika arkitektteam som tagit fram en strukturplan för området.

Berga Trädgårdsstad.

Bild: Kamikaze Arkitekter AB

Den gamla Spritfabriken är en välkänd byggnad för Eslövsborna och har under lång tid varit rivningshotad. Men inte längre, i den nya planen för Östra Eslöv blir den gamla fabriksmiljön något av en signaturbyggnad. Just nu arbetar ett femtiotal byggnadsarbetare på platsen och här planeras för 55 nya lägenheter, 45 garageplatser och drygt 1 300 kvadratmeter lokalyta.

Kristina Forslund, vd för Ebo.

Bild: Hasse Dahlgren

–Tanken är att jobba med återbruk så långt det bara är möjligt. Vi kommer inte att kunna spara hela taket då det är rostangripet men delar av det kan vi lägga på exempelvis cykelförråd eller pergolor, säger Kristina Forslund som är vd för Ebo, Eslövs kommunala bostadsbolag.

Byggnaden är Q-märkt på utsidan men det kommer att märkas även på insidan med tegelväggar, träbalkar, smidesfönster.

– Man ska känna att man är i Spritfabrken och i en fabriksmiljö. Det blir till exempel svarta installationer, element och rått betongtak. Vi har haft miljöer i Brooklyn i New York som inspiration, säger Kristina.

Spritfabriken idag.

Bild: Hasse Dahlgren

Den minsta lägenheten blir 31 kvadratmeter och den största 160.

–Vi har en gammal direktörsvåning som vi bevarar så långt det är möjligt. Den får 6,5 meter i takhöjd och en balkong med en fantastisk utsikt.

Vem är målgruppen?

–Människor som vill bo i en kulturmiljö, både äldre och yngre. Människor som gillar återbrukstänk och samtidigt det moderna, detta blir Ebo:s mest digitala lägenheter, det kommer att märkas med lås, en dygnet runt öppen Bobutik, med mera, säger Kristina.

När ska Spritfabriken stå klar?

–Under 2025. Senare i år vet vi nog mer specifikt när inflyttning kan ske.

Läs mer om Näringslivsdagarna i Eslöv här.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Skånska Dagbladets redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan