Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Det behövs ett program för att rädda bostadsbyggandet

Det statliga investeringsstödet infördes 2016 med målet att bidra till ökat bostadsbyggande och rimliga boendekostnader, men avskaffades hösten 2021. Trots bostadsbrist, byggstopp och handlingsförlamning från regeringen har ingen utvärdering av om investeringsstödet uppfyllt sitt syfte genomförts förrän nu.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Resultatet visar att kritikerna målat upp en felaktig bild.

Mitt i en ekonomisk kris står Sverige med kraftig bostadsbrist och inte minst pensionärer, studenter och ensamstående drabbas särskilt hårt. Just nu hade vi behövt något som denna regering valt att ta bort – ett statligt stöd för byggande av bostäder till rimliga månadskostnader. Regeringen har hävdatatt det tidigare stödet var missriktat, men vad sade egentligen den oberoende analysen?

Investeringsstödet har bidragit till ökat byggande.

Bild: BONNY HÅKANSSON

Analysen av investeringsstödet visar att det haft en signifikant effekt på byggtakten sedan införandet. Totalt sett har stödet ökat byggandet med drygt 30 000 bostäder, som alltså inte skulle ha byggts utan stödet. Jämfört med det antalet bostäder som stöden berättigats till, 51 100, motsvarar alltså det ökade byggandet 60 procent. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2000 kr lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd.

Annons

Annons

Majoriteten av bostäderna har byggts i växande kommuner. Omkring 35 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i storstäder och pendlingskommun nära storstad, varav majoriteten i de storstadsnära kommunerna. Ytterligare 47 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i större städer och kommuner nära större stad, varav majoriteten i centralorterna.

Rapporten visar att stödet har använts brett inom städernas samtliga lägen, med två undantag. I Stockholms och Göteborgs centrala lägen tycks investeringsstödets hyrestak vara för lågt för att upplevas som attraktivt av fastighetsägarna. Där har stödet primärt gått till byggande av studentbostäder.

I rapporten kompletterande intervjustudie har det framkommit att investeringsstödet har haft stor betydelse för att en majoritet av projekten kunnat förverkligats. I 23 av 43 projekt uppger fastighetsbolagen att stödet antingen var helt avgörande för att projektet skulle genomföras eller att det var osäkert om det hade kunnat genomföras utan stödet.

Regeringen borde nu svälja sin stolthet och rulla ut ett investeringsprogram för att rädda bostadsbyggandet. Annars kommer byggandet sannolikt inte återhämta sig på åratal, med allvarliga konsekvenser för landets bostadsförsörjning.

Marie Linder

ordförande Hyresgästföreningen

Annons

Martin Hofverberg

chefekonom Hyresgästföreningen

Liz Jönsson

regionordförande Hyresgästföreningen norra Skåne

Håkan Björkenklev

regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne

Vill du också medverka på Skånska Dagbladets debattsida? Så gör du: https://www.skd.se/info/skanska-dagbladets-debattsida

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan