Annons

Annons

Annons

Svalöv

Debatt
Kommunala bolag – ett hot mot demokratin

Höganäs och Bjuv har redan genomfört det. Nu är också Landskrona på gång med att bolagisera vård och omsorg i kommunen. Man påstår sig spara åtskilliga miljoner. Dock nämner man ingenting om att det är en nermontering av den kommunala demokratin.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Svalöv har vi sett hur man i praktiken har begränsat den kommunala demokratin genom att skapa en bolagskoncern med bl.a. gata & park och kost & städ i bolag istället för att de hanteras i en nämnd.

Trenden med att lägga kommunala verksamheter i bolag, istället för att ha de i nämnder, visar på att både kommunallagen och AB-lagen behöver ändras med det snaraste. Det är markanta skillnader ur demokratisk synpunkt, vilket är förödande..

Park tillhör de verksamheter som lagts i bolag.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

När man driver verksamhet i ett bolag, är man t.ex. som styrelseledamöter tvingade enligt lag att ”verka för bolagets bästa” och det finns en lagstadgad lojalitetsplikt mot bolaget som kan göra dig personligen ansvarig. Du har inte heller något meddelarskydd ifall du vill berätta något för massmedia. Du kan då hamna i domstol, för något som är helt tillåtet att berätta ifall du sitter i en nämnd.

Annons

Annons

Protokollen är ytterst spartanska, vilket innebär att kommuninvånarna inte har samma möjligheter att ta del av kommunala ärenden i bolagen som i nämnderna.

När man på nära håll ser att man använder bolagsbildning som ett medel att begränsa och tysta oppositionen och därmed demokratin, då känns det väldigt obehagligt.

Utöver det ovannämnda, finns det inga krav på att styrelseledamöter i kommunala bolag ska bo i kommunen – i motsats till övriga kommunala uppdrag. Det innebär att de som styr kan tillsätta en styrelse som inte har någon som helst förankring i kommunen. Som väljare vet du inte vem de är eller var de kommer ifrån. Det innebär därmed också att det blir mycket svårare att utkräva ansvar av ledamöterna.

Det finns en fördel med kommunala bolag. Det är lättare att jämföra effektivitet och kostnader med privata bolag och vi ska vara rädda om skattepengarna. Låt det stanna där.

Det behövs en ändrad lagstiftning som beaktar de demokratiska principerna i kommunala bolag. De ska vara på samma nivå som i kommunala nämnder. Det kan ske med en särlagstiftning för kommunala bolag i AB-lagen men även kommunallagen behöver ändras. Man är partipolitiskt valda även i bolagsstyrelser och då ska man också ha rätt att fullt ut företräda sitt parti och sina väljare.

Annons

Man ska också som styrelseledamot ha full rätt att öppet kritisera dålig mat, dålig snöröjning, dålig vård av de äldre mm, utan att behöva riskera att hamna i domstol.

Sker ingen förändring kommer vi att snabbt gå mot det tysta och slutna samhället, där opposition inte kan eller får verka och där invånarna inget får veta. Sådan samhällen finns i andra länder. Än finns det möjlighet att säga ”stopp – nu räcker det”.

Lennart Pettersson ( C )

Svalöv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan