Annons

Annons

Annons

Debatt
Energipolitik för viktigt för politiskt käbbel

Vi möts varje dag av larmrapporter om hur illa ställt det är med Sveriges energiförsörjning. Höga elpriser, flaskhalsar, underskott av produktion och import av dyr el. Medlemmarna i Elektrikerna har en avgörande roll för att vi ska klara av dessa utmaningar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elektrikerna har tagit fram ett energipolitiskt program ”Elektrifiera Sverige – Mot 2045” som belyser de utmaningar som vi står inför och möjliga lösningar.

Energisektorns utmaningar har förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina. Detta har medfört kraftigt ökade priser och en försämring av säkerhetsläget. Vad färre vet är att det finns ett antal faktorer som gör att riskerna för energisektorn är högre än vad de behöver vara.

Idag råder kompetensbrist inom energibranschen. Bristen är så stor att det enligt oss utgör ett säkerhetsproblem. Vi har uppskattningsvis cirka 50 personer i Sverige som har kompetens för nybyggnation av vårt stamnät, i ett läge då vi står inför ett kraftigt behov av utbyggnad.

Annons

Kompetensbristen i energibranschen är ett säkerhetsproblem.

Bild: HENRIK WITT / TT

Annons

En majoritet av entreprenörerna på Svenska Kraftnäts jobb är idag utländska. Det finns flera problem med det. För det första tycker vi att det är slöseri när vi inte utbildar arbetslösa inom detta område som har ett skriande behov av personal. För det andra bedömer vi att detta är en risk för Sveriges säkerhet. Risken för kartläggning, intrång eller störningar genom yttre påverkan ökar.

Vi ser nu hur regeringens energipolitik riskerar att sätta käppar i hjulen för hela Skåne. Att ensidigt fokusera på ett kraftslag och missgynna andra riskerar att få ytterligare konsekvenser för elpriset i regionen. Politiken måste leverera breda lösningar för olika typer av energislag.

Våra krav är bland annat:

* Omedelbara åtgärder för att både på kort och lång sikt lindra akuta problemet med kompetensförsörjningen.

* Regeringen bör omedelbart bjuda in till förhandlingar om en bred långsiktig

energiuppgörelse.

* En utredning med direktiv om att föreslå åtgärder som motverkar de negativa konsekvenserna av gällande affärsmodeller inom energibranschen.

* Regeringen behöver skyndsamt trygga en säker materialförsörjning till energibranschen.

* Utreda om säkerhetsklassningen behöver utökas inom flera delar av energisystemet.

* En utredning med direktiv om att föreslå åtgärder som motverkar de negativa konsekvenserna av gällande affärsmodeller inom energibranschen.

Annons

Annons

* Regeringen behöver skyndsamt trygga en säker materialförsörjning till energibranschen.

* Utreda om säkerhetsklassningen behöver utökas inom flera delar av energisystemet.

Ovanstående åtgärder är enligt oss akuta för att skydda Sveriges energiförsörjning mot de hot som växer sig allt starkare, och för att vi ska klara de utmaningar vi står inför, med upp till ett tredubblat elbehov.

Hittills har Energiminister Ebba Busch varit häpnadsväckande passiv i dessa frågor. Elektrikerna har tillsammans med en lång rad aktörer gjort det väldigt tydligt för energiministern att det behövs akuta insatser, som hittills har lyst med sin frånvaro.

Vi uppmanar nu regeringen att visa ansvar och vidta dessa åtgärder. Elektrikerna kommer ta ansvar och finnas till hands för att bidra med vår kompetens. Vi förväntar oss att regeringen agerar.

Sverige behöver en långsiktig politisk överenskommelse för energifrågorna.

Urban Petterson

Förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet

Petter Johansson

Energipolitisk Ansvarig Svenska Elektrikerförbundet

Marcus Frej

Avdelningsordförande. AVD 8.

Sven-Ingvar Pettersson

Avdelningsordförande. AVD 18

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan