Annons

Annons

Annons

Eslöv

Debatt
Felix, Eslöv och nationalism

I slutet av 30-talet kom Herbert Felix till Sverige och Eslöv. Han kom från en judisk familj och tvingades fly undan nazisterna. Att han kom till just Eslöv var ingen slump.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många år tidigare hade den driftige entreprenören Per Håkansson, mannen bakom Salubrinet, startat bland annat ättiksproduktion i Eslöv och det var den som drog. Herbert kom från en familj som producerade livsmedel, såsom exempelvis inlagd gurka och då behövdes ättika.

Herbert Felix med gurkor.

Bild: Herbert Felixinstitutet

Han var sedan i många år verksam i Eslöv och hans efternamn, Felix, gav namn till de varumärken vi känner såväl. Att Herbert bidragit till utveckling och välstånd i Sverige och Eslöv råder det knappast något tvivel om. Han är helt enkelt ett lysande exempel på hur driftiga människor kommit till vårt land och med sin kunskap och sina erfarenheter berikat vår utveckling.

Annons

Annons

Den numera tyvärr avlidne Per T Ohlsson kom sedermera att skriva en bok om Herbert Felixs livsgärning och i en artikel i tidningen Sydsvenskan i oktober 2006 lyfte han idéen om ett institut med syfte att belysa invandringens betydelse för Sveriges utveckling genom åren. Att artikeln kom just 2006 var ingen slump. Då började röster om att invandring skulle vara skadligt att bli alltmer högljudda.

Vi tog Per Ts idé till oss och bildade Herbert Felixinstitutet med just det syfte som artikeln föreslog. Institutet har verkat i många år, men dessvärre har behovet av vår verksamhet inte minskat – tvärtom.

Vi upplever en turbulent tid med ökad nationalism, tilltagande protektionism och stängda gränser. Många söker enkla lösningar och tenderar att helt bortse ifrån vad invandringen betytt för Sverige. Hur hade svenskt näringsliv klarat sig utan den omfattande arbetskraftsinvandring vi haft så stor nytta av under hela efterkrigstiden?

Visst upplever vi problem med integration. Det är dock problem som inte löses med nationalism och stängda gränser. Enkelt uttryckt måste de invandrare som kommer till Sverige snabbt komma i arbete för att på så sätt kunna bidra till samhället och få en ökad självkänsla. Det har vi tidigare kunnat åstadkomma och det måste vi komma tillbaka till.

Den goda tillväxtperiod Europa sett efter Berlinmurens fall tycks nu tas för given. Det är viktigt att komma ihåg att öppenhet och frihandel skapat tillväxt och nya jobb. Det finns inga exempel på totalitära stater som lyckats förena tillväxt med demokrati och mänskliga rättigheter. De flesta diktaturer har tvärtom misslyckats med att skapa ökat välstånd för sina medborgare.

Annons

Annons

Det är med detta för ögonen som Herbert Felixinstitutet i Eslöv, med gott stöd från Eslövs kommun och många medlemmar, verkar. Vi genomför studier och håller öppna föreläsningar för att hålla debatten och kunskapen om invandringens betydelse för svensk kompetensförsörjning i gång på ett nyanserat sätt.

Vi är nämligen övertygade om att delar av de strömningar vi ser i samhället är skadliga för fortsatt god utveckling och ökat välstånd. Förleds inte att tro att stängda gränser räddar framtiden. Många av de åtgärder som vidtogs i pandemins spår, med stängda gränser och restriktioner att exempelvis ta sig över Öresundsbron ledde till problem och ekonomisk tillbakagång. Till och med den passfrihet vi med rätta varit stolta över i Norden sattes ur spel. Så kan vi inte ha det.

Vi måste lära av historien och inte ta vårt välstånd för givet. I detta arbete är Eslöv och Herbert Felix goda inspirationskällor som vi fortsatt kommer att lyfta fram.

Cecilia Lind

Ordförande, Herbert Felixinstitutet

Stephan Müchler

Vice ordförande, Herbert Felixinstitutet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan