Annons

Annons

Annons

Malmö

Debatt
Nej till dubbelhöjning av hyran

Samtidigt som allt fler larmar om att hushållens ekonomiska marginaler krymper, säger sex privata fastighetsbolag och ett ombud i Malmö att de vill ha ännu mer pengar från sina hyresgäster.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De drabbade hyresgästerna i Malmö har reagerat starkt på den begäran om ny hyresförhandling som kommit in från Heimstaden, Victoriahem, Trianon, Willhem, Rosengård fastigheter, Josefssons fastigheter samt Kanslihuset. Vi tar dagligen emot många samtal från oroliga och arga hyresgäster som vill veta vad som händer, vad de kan göra och vad Hyresgästföreningen gör.

I hyresförhandlingarna verkar Hyresgästföreningen för en stabil hyresmarknad. Ingen vinner på en orolig hyresmarknad, men det är alltid hyresgästerna som har mest att förlora. Det finns människor som, i efterdyningarna av den tuffaste förhandlingsomgången sedan 90-talet, i detta nu tvingas flytta för att man inte får det att gå ihop ekonomiskt.

Annons

Det ska inte vara vilda västern på Hyresmarknaden, skriver Hyresgästföreningen.

Bild: TT

Annons

Fastighetsbolagens agerande raserar den ömsesidiga respekt, för förhandlingspraxis och för våra olika utgångspunkter, som vi tillsammans värnat om i åratal. Denna ömsesidiga respekt ligger till grund för att det inte råder “vilda västern” på hyresmarknaden, som Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren uttryckte sig i Sydsvenskan den 10 april.

Heimstaden menar att årets hyreshöjning på 5 procent inte har haft en negativ inverkan på deras hyresgästers ekonomi; man säger sig inte se en ökning av inkassokrav eller fler vakanser i beståndet. (SDS 17/4, Hem & Hyra 31/3). Därför anser Heimstaden att deras hyresgäster har marginaler för ytterligare en höjning. Det anser inte vi på Hyresgästföreningen är en lämplig måttstock. Det är dessutom inte den verklighet som vi möter på Hyresgästföreningen.

Kraven på ytterligare en hyreshöjning saknar motstycke i modern tid och är ett ansvarslöst utspel som kommer att skapa oro och osäkerhet på hyresmarknaden. För vad är nästa steg i denna utveckling? Att fastighetsbolagen påkallar förhandling när helst vinstutdelningen anses hotad? Hyresgäster har generellt sett mindre marginaler än de som bor i bostadsrätt eller villa och är också mer ekonomiskt sårbara vid oväntade utgifter.

Behöver fastighetsbolagen en höjning för att klara ekonomin? Trianon konstaterar exempelvis i sin delårsrapport från 30 juni 2022 att företaget står stabilt “[…] trots en föränderlig omvärld kantad av stigande inflation, ränteoro samt ökade energikostnader.” Ett drygt halvår senare deklarerar man att det inte finns någon lönsamhet kvar och därför behöver ytterligare 2 procents högre hyra från sina hyresgäster. (Hyresgästföreningens rapport “De privata fastighetsföretagens ekonomi 2021”, Hem & Hyra 31/3.)

Annons

Annons

Rosengårds fastigheter, menar att det nya hyreskravet görs med omtanke om deras hyresgäster, och att man hellre vill jämna ut hyresutvecklingen än att hyresgästerna drabbas av en större smäll 2024. (SDS 17/4) Vi betackar oss denna falska omtanke om hyresgästerna då sanningen är att det som gör fastighetsägarna oroliga just nu är att marknadsvärdet på deras fastigheter drastiskt sjunker, vilket påverkar deras slutresultat. Dessutom kan man fråga sig hur bolagen kan veta att hyreshöjningarna för 2024 kommer bli “en större smäll” då denna förhandlingsomgång ännu ligger i framtiden, och på intet sätt är skriven i sten, lika lite som 2024 års ränteläge är det.

Hyresgästföreningen ställer sig även frågande till varför detta händer i Malmö just nu. Bolagen har agerat gemensamt och gjort 15 000 hyresgäster till sina försökskaniner. I värsta fall är de nya hyreskraven inte en isolerad händelse, utan riskerar att bli en verklighet i hela Sverige.

Den vanligaste konsekvensen som fastighetsägarna nu anger om de inte får igenom sitt nya hyreskrav är att underhållet kommer att bli lidande – men vi bör nog vara tydligare. Det är vinstmarginalerna som kommer bli lidande. Precis innan pandemin var den genomsnittliga vinsten per hyreskrona 28 procent och årsvinsten per genomsnittslägenhet 27 034 kronor för privata fastighetsbolag i södra Skåne. (Hyresgästföreningens rapport Privatvärdarnas ekonomi 2006–2020). Det har varit, och är fortfarande, väldigt lönsamt att äga hyresfastigheter. När räntorna väl går ner kommer fastighetsägarnas kostnader sjunka. Det kommer däremot inte hyreskostnaderna att göra – en höjd hyra är och förblir en höjd hyra oavsett räntemarknadens utveckling.

Idag manifesterar vi i Malmö mot fastighetsägarnas oacceptabla krav på en ny hyreshöjning på Gustav Adolfs torg i Malmö kl. 18.00. Anslut dig gärna för att göra din röst hörd.

Kenneth Gustavsson

regionordförande, Hyresgästföreningen södra Skåne

Dan Nicander

regionchef, Hyresgästföreningen södra Skåne

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan