Annons

Annons

Annons

Debatt
Goda förutsättningar för företag en billig lösning

Staten kommer inte kunna kompensera alla. Det var finansminister Elisabeth Svantesson bistra budskap i en intervju med Svenska Dagbladet. Det viktigaste är att få ner inflationen och vi befinner oss i en ekonomisk vinter, konstaterade Svantesson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den ekonomiska krisen kommer att bli tuff och allt går inte att lösa genom stöd och bidrag – vare sig på kort eller lång sikt. Kompensation och stöd är långt ifrån det enda verktyget i statens verktygslåda. Kanske är det inte ens det viktigaste. Vill man hjälpa företagen genom krisen är det först och främst grundförutsättningarna som måste bli bättre.

Genom att se över företagens villkor, kostnader och arbetsinsats kan man med små medel göra det billigare, mindre tidskrävande och lättare att driva företag. Det skulle ge en skjuts till hela näringslivet. Enklare regler, mindre byråkrati och lägre avgifter gynnar ju alla företag och alla branscher.

Bara under 2021, det senaste helår Tillväxtverket analyserat, ökade kostnaderna för regelkrånglet med hela en miljard kronor. Kombinerat med prisökningar och inflation kan regelkostnaderna mycket väl vara det som får företagens kalkyler att spräckas. Det får stora konsekvenser inte bara för företagarna och deras anställda, utan också för Sverige som land.

Annons

Annons

Andrea Femrell

Bild: Pressbild

Mycket kan regeringen göra omedelbart. Det handlar till exempel om att ge myndigheterna i uppdrag att beakta kostnader och bördor för företagen. Det handlar om uppföljning och kvalitetssäkring av regelverk samt att den totala regelbördan för berörda företag minskar.

Regeringen gick till val på att minska bördan för företag och måste börja leverera. På samma sätt som EU lyfter regelförbättring i sin konkurrenskraftsstrategi så behöver regelförbättring lyftas i svensk kontext.

Konkreta förslag, både branschspecifika och sådana som skulle gynna hela näringslivet, finns sammanställda i rapporterna ”NNRs förslag för effektivare företagsregler” och ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige år 2022 – 2026”. Några få förslag har glädjande nog redan genomförts, men många kvarstår, bland dem de systemövergripande som regeringen kan genomföra.

Det viktigaste för att företagen ska klara krisen är goda och stabila grundförutsättningar. Det gör dem bättre rustade att växa och blomstra när ekonomin vänder och bygga Sverige starkare. Att förenkla och förbättra regelverken för Sveriges företag är det billigaste och enklaste sättet att stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Det är alltid viktigt, men i tider av ekonomisk oro kan det vara det som gör skillnaden mellan om ett företag orkar kämpa vidare eller inte.

Goda grundförutsättningar kan staten hjälpa alla med.

Andrea Femrell

VD för Näringslivets Regelnämnd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan