Annons

Annons

Annons

Debatt
Överviktiga har rätt till läkemedel

Fetma och övervikt är vår tids största hälsoproblem. I Sverige lever 1,6 miljoner personer med fetma (BMI över 30). De är en misshandlad grupp i samhället som ständigt har haft mycket svårt att få en korrekt och bra behandling för sin sjukdom.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Överviktiga blir nedprioriterade och tvingas ofta till helt verkningslösa råd och uppmaningar om att banta, förändra sitt beteende och skärpa sig. Det råder samtidigt brist på en mängd läkemedel i Sverige, mest omtalat är substansen semaglutid som används av både diabetiker och överviktiga som behandlas för viktminskning. I debatten låter det som att “bantare” tar diabetikernas medicin, vilket är en felaktig förenkling. Semaglutid är godkänt för att behandla övervikt och fetma av europeiska och svenska Läkemedelsverket och rekommenderas i alla nya internationella riktlinjer som ett av flera preparat för behandling för fetma.

Annons

Annons

Överviktiga diskrimineras inom vården.

Bild: Kallestad, Gorm

Ju fler som går ner och behåller en lägre vikt desto mer kapacitet och medel blir kvar i den offentliga vården. En viktminskning med 10 procent innebär 80 procents minskad risk för diabetes typ 2. Det minskar risken för följdsjukdomar och därmed sparar resurser som annars går till de som insjuknar i diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar och andra sjukdomar.

Den senaste tidens polarisering där det framställs att bantare tar diabetikers medicin är helt fel. Sjukligt överviktiga har också rätt till modern läkemedelsbehandling.

Idag kan dessa få effektiv behandling enligt de senaste medicinska rekommendationerna med läkemedel och livsstilsråd via läkare, psykolog, dietist och personliga tränare för behandlingar med återkommande uppföljningar. Många patienter har kämpat mot sin övervikt i hela sitt liv och har en kraftigt försämrad livskvalitet. Med ny modern behandling upplever många av dessa patienter första gången något som verkligen fungerar.

Via en privat vårdgivare betalar man dessutom både behandling och läkemedel själv och belastar därmed varken statskassan eller den offentliga vården, eftersom moderna läkemedel mot fetma tyvärr inte ingår i högkostnadsskyddet. Det borde det förstås, men det är en annan debatt.

Annons

Martin Carlsson

leg läkare/docent,specialist endokrinologi, Yazen

Lina Nyhlen

specialist i allmänmedicin, Yazen

Fredrik Meurling

VD, Yazen

Magnus Nyhlen

leg läk, grundare, Yazen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan