Annons

Annons

Annons

Kvinnodagen 2023

Debatt
Krossa byggbranschens könsnormer

Företag och branscher med hård könssegregering hämmas både vad gäller utveckling och tillväxt. Att 98 procent av fackförbundet Byggnads medlemmar är män är ett bevis på att vi inte lyckats.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är dags att krossa de förlegade könsnormerna i samhället. Vi i branschen har uppenbarligen inte lyckats skapa förändring och - att vår bransch är till för alla. På Peab har vi därför bestämt oss för göra vår bransch mer jämställd. Vi ska riva murarna vi själva varit med och byggt upp. Som en del i det arbetet inrättar vi nu ett rikstäckande ettårigt lärlingsprogram med avtalsenlig lön som vänder sig till kvinnor. Vi kallar det Byggåret.

En murare sätter tegel på en fasad.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Väldigt få ungdomar, och framför allt få kvinnor, söker sig till vår bransch. Det är inget annat än ett misslyckande och vi har en brant uppförsbacke. Undersökningar visar att ungdomar idag har dålig kunskap om bygg- och anläggningsbranschen. För att få flera kvinnor att söka till byggbranschen startar vi nu Byggåret med över 50 lärlingsplatser runtom i Sverige och sex av dem är i Skåne. Enbart i Malmö arbetar Peab med flera projekt nere i Varvsstaden. Vi bygger lägenheter och kontor, vi gör hamnbassängen grundare och mer välmående. Vi bygger en bro för att infrastrukturen och kollektivtrafiken ska bli bättre för att nämna några exempel.

Annons

Annons

I Malmö var det 12 778 elever som började gymnasiet läsåret 21/22. Enbart 178 elever valde Bygg och Anläggningsprogrammet. Av dessa var det bara några få procent som är kvinnor. Det här är ett underbetyg för oss inom Peab och alla våra branschkollegor, dessutom också för politik och myndigheter.

Vi uppmanar därför skolminister Lotta Edholm (L) att vidta fyra konkreta åtgärder för att få till en förändring:

Lägg inte ner branschskolorna

Vi behöver öka intresset för yrkesutbildningarna, inte lägga ner dem. Investera i en bred och långsiktig informationsinsats kring framtidsmöjligheterna för att öka antalet sökande.

Inför ett nationellt samhällsbyggnadsprogram

Det är en utmaning att dagens bygg- och anläggningsprogram upplevs som nischat. Genom att låta Bygg-och anläggningsprogrammet i stället bli ett samhällsbyggnadsprogram kommer utbildningen att upplevas som ett bredare alternativ att söka och därmed attrahera fler. Det finns goda exempel på att det går att genomföra: Väg- och vattenprogrammet på Kungliga tekniska högskolan ändrades till Samhällsbyggnadsprogrammet, vilket resulterade i en markant ökning av kvinnliga sökanden.

Informera om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt

Skolverket måste säkerställa att studie- och yrkesvägledarna har god kunskap om yrkesutbildningarna och informerar om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt.

Annons

Genomför en nationell kampanj

Starta en kampanj med inriktning på att bryta upp de könssegregerade studievalen och arbetsmarknaden, med särskilt fokus på att få unga kvinnor att söka sig till bygg- och anläggningsbranschen. Det skulle ytterligare sätta fart på intresset bland unga kvinnor.

Vi vill på allvar se till att vår bransch blir mer jämställd. Och vi är långt ifrån ensamma, en hel bransch vill få till en verklig förändring. Det finns utmaningar. Tillsammans kan vi lyckas.

Göran Wiking

regionchef Peab Anläggning Syd

Olle Olsson

regionchef Peab Bygg Syd

Lotta Brändström

affärsområdeschef Peab Anläggning

Stefan Danielsson

affärsområdeschef Peab Bygg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan