Annons

Annons

Annons

Hörby

Debatt
Upplevelsen av parken i Östra Sallerup minskar drastiskt

Parken i Östra Sallerup anlades på 1600-talet och kom senare att ingå i ett prästlöneboställe som brukades av arrendatorer under kyrkan. Föreningen Jöns Henrikssons Minne bildades 1991 och fornminnet blev då publikt.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mätningar och forskning synliggjorde dess historiska värde och ett av föreningens syften blev att restaurera parken. Sedan 2004 ligger den på privat mark. Vid försäljningen togs ett servitut ut som ger rätt att använda kvarteret med kungahyllningen som strövområde och vägen som gång- och cykelväg.

Markägaren Magnus Jönsson var medveten om förutsättningarna när han köpte gården. Han blev aktiv i föreningen, var ordförande under en period och såg till att Regionmuseet i Kristianstad tog fram utvecklingsplaner. Kommande styrelser följde dessa planer i en process som började 2012 och då skrev parterna ett avtal som gav föreningen rätt att marknadsföra parken, hålla den i ordning och guida där.

Ann-Sofie Haraldsson i parken.

Bild: Henrik Lindahl

Annons

Annons

De senaste åren har Länsstyrelsen med Kulturmiljöbidrag lagt stora summor på dels skötsel av parken men framförallt på att rensa dammar och kanaler samt till att bygga spänger och broar så att man numera kan komma ut på den fyrkantiga ön i den största dammen. Markägaren har varje år godkänt byggnationerna.

Markägaren har sagt upp avtalet och det gick ut i oktober 2022. Enligt avtalet skall allt som satts in i parken plockas bort. Man kan tycka att avtalet borde ha skrivits på annat sätt, men även de mallar som finns i dag har samma typ av formulering. Att verkligen ta bort allt är en enorm kapitalförstöring som starkt minskar tillgängligheten vilket blir en förlust för bygden och för vår dansk/svenska historia.

Markägaren tycker att det är för mycket folk som rör sig runt hans gård och vill att en ny infart ordnas. Föreningen förstår detta och har kommit med två förslag till sträckning utanför gårdscentrat. Båda har han förkastat.

Politiker bjöds in till information och guidning i augusti. Cecilia Bladh in Zito erbjöd sig att kalla berörda parter till ett möte. När detta ägde rum i november togs ett förslag fram till en vägsträckning som berör olika grannar. Förslaget visade sig senare inte vara genomförbart. Kommunledningen har därefter inte initierat något mer. Föreningen har även kontaktat andra grannar utan framgång.

Annons

Enligt markägaren besöker 3 000 personer årligen parken. Det är i snitt nästan tio besökare per dag vilket är cirka tre gånger mer än vad vi i föreningen upplever. I Skånska Dagbladet den 7 februari uttryckte markägaren att han kommer fortsätta se till att parken underhålls, men säger nu att han inte vet vad som skrevs. Föreningen har erbjudit honom att ta över vår ansökan hos Länsstyrelsen vad avser bidrag till parkens skötsel. Detta har han avböjt.

Det är otroligt sorgligt att det inte blir något nytt avtal och att vi därmed inte kan sköta parken och att allt måste tas bort. Servitutet ger dock alla rätt att gå längs vägen till parken och besöka den men upplevelsen av fornminnet minskas drastiskt.

Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Ann-Sofie Haraldsson

ordförande

Eva Grip

vice ordförande

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan