Annons

Annons

Annons

Lund

Debatt
Så får vi personal till kommunen

De flesta som på något sätt är verksamma inom en kommun har förstått att det råder brist på många av de yrkeskategorier som kommunen behöver. Undersköterskor och barnskötare är till exempel helt nödvändiga för att kommunens viktigaste verksamheter ska fungera.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dessa yrkeskategorier behövs för att föräldrar ska kunna lämna på förskolan för att åka till jobbet, för att äldre ska få plats på boende när så behövs så att inte närstående behöver vårda i hemmet.

Det riskerar bli stora problem för hela samhället om inte tillräckligt många utbildar sig inom dessa områden och än värre om de som gör det väljer bort kommunen som arbetsgivare. Sveriges kommuner och regioners kartläggning visar att fram till 2031 behöver kommunerna anställa drygt 111 000 personer bara inom området ”vård och omsorg för äldre”. Samtidigt ser vi att bemanningsföretagen återigen blir populära bland sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Annons

Annons

I Lunds kommun talar samtliga partier om kompetensförsörjning och jag vill påstå att alla aktiva politiker i kommunen är väl införstådda med problemet. Frågan är hur vi tar oss ur ältandet och närmar oss en lösning?

Vänsterpartiet Lund har lagt en rad förslag på området. Nyligen föreslog vi att införa en kommunal anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare. Garantin skulle fungera som morot för de unga som väljer att läsa dessa samhällsviktiga utbildningar och skulle samtidigt bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning. Undersökningar visar nämligen att en relativt stor andel av de som inleder sitt yrkesliv inom kommunen faktiskt finns kvar hos samma arbetsgivare efter tio år. Win-win!

I budgeten för 2023 infördes på vårt initiativ ett uppdrag att avskaffa modellen ”hälsosamma scheman” och i stället ge anställda mer inflytande över schemaläggningen, detta eftersom möjlighet att påverka i arbetet enligt forskningen är den enskilt viktigaste faktorn för att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen. Vänsterpartiet har också föreslagit att stärka kompetensutvecklingen inom äldreomsorg och LSS med 1,5 miljoner kronor. Det är ett bra sätt att behålla motiverade anställda och säkra att vi har rätt kompetens.

Men vi har många fler förslag för hur vi kan rekrytera och behålla kommunens värdefulla personal. Nu önskar vi att övriga partier ansluter sig till ett mer lösningsorienterat förhållningssätt. Det är dags att sluta älta och börja agera! Lunds kommun kan bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun och vi måste sträva ditåt – för vår överlevnad.

Helena Falk

Vänsterpartiet Lund

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan