Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Inför avgift för språktolk

“Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka.”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna och Sverigedemokraterna i Region Stockholm gick nyligen ut med att de föreslår en egenavgift för tolkning i väntan på att Tidöavtalets intentioner genomförs och får fullt genomslag.

Vi ser detta som positivt, och sträcker här ut en hand till Moderaterna i Region Skåne att följa efter sina partikamrater i Stockholm.

Det är av yttersta vikt att patienter och vårdpersonal kan kommunicera med varandra. Rätten till språktolk har aldrig och kommer aldrig ifrågasättas. Däremot kan betalningsansvaret för tolken ifrågasättas. Region Skåne har höga kostnader till följd av tolkkostnader. Det handlar om skattepengar som hade kunnat satsas på både vårdpersonal och stärkt vård för alla– oavsett vilket språk de talar.

Annons

Kvinna på läkarbesök.

Bild: isabell Höjman/TT

Annons

En genomlysning av kostnaderna som tolkningen medför behöver göras. Sjukvården behöver en god styrning inkluderat en god styrning över ekonomin. Det finns därför goda skäl att se över vilka språk som kräver språktolk i större omfattning.

I dag förekommer inom flera områden avgifter när patienter har kontakt med vården. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att avgifter får tas ut, och att regionerna har egen bestämmanderätt kring dessa. Region Skåne har ett stort antal avgifter inom sjukvården som berör en mängd olika områden; öppenvård, slutenvård, hjälpmedelsavgifter, avgifter för intyg och så vidare. Detta har alla rätt till, men måste betala för.

Att Hälso- och sjukvårdslagen inte specifikt nämner något kring avgift för tolk ser vi inte som att det inte finns ett utrymme för avgiften – många andra åtgärder som det tas ut avgift för nämns inte heller.

Att begära en egenavgift för de som vistats i Sverige under en längre tid, erbjudits SFI men ändå behöver språktolk vid vårdkontakter är därmed inte orimligt. Det är även ett starkt incitament för att lära sig svenska språket och bli en del av samhället. När patienter själva behärskar det svenska språket så får individen bättre förutsättningar för att kunna vara delaktig i sin vård.  

Annons

Naturligtvis föreslår Sverigedemokraterna inte att införa avgiften för språktolkning för nationella minoriteter, eller i de fall man på grund av funktionsnedsättning, ålder eller medicinska skäl inte kunnat lära sig svenska – eller förlorat sina språkkunskaper. För oss är det viktigt att vända på alla stenar och se över hela sjukvårdssystemet och avgiftssystemet för att få till en god och tillgänglig vård för alla.

Niclas Nilsson (SD) 

Gruppledare och regionråd

Marlen Ottesen (SD) 

Regionråd

Paul Svensson (SD) 

Regionråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan