Annons

Annons

Annons

Lund

Debatt
En förgård till helvetet

”Aldrig anade jag att så mycket lidande och så mycken skräck kunde rymmas inom en vårdanstalt eller att så mycken sadism och så mycken terror kunde utövas av personal, som anställts för att vårda sjuka”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på Thomas Barow "Ensidig bild av Vipeholm" SkD 22/2:

Så beskrev Lennart Berggren sin upplevelse som sommarvikarie på Vipeholm för tidningen Arbetaren i augusti 1953. Berggren, som var filosofistuderande i Lund, berättade i flera artiklar i Arbetaren om en värld som folkhemmets Sverige kunde knappt föreställa sig.

Bild från spelfilmen Sockerexperimentet.

Bild: SF

Hans vittnesmål fick en enorm genomslagskraft då även flera av de stora rikstidningarna plockade upp berättelsen. Arbetarens artikelserie är bara en av de historiska källorna som Thomas Barow efterlyser för att vår beskrivning ska ”vinna trovärdighet.” I egenskap av forskare inom området, känner Barow väl till texterna i Arbetaren.

Annons

Annons

Han är också väl bekant med Karl Grunewalds ovärderliga verk Från idiot till medborgare och Omsorgsrevolutionen men även med Grunewalds många artiklar i tidskriften Intra som förmedlar hans erfarenheter som barnpsykiatriker, överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor (Socialstyrelsen 1961-86) - erfarenheter som gjorde honom till den drivande kraften bakom nedläggningen av institutionsvården.

Vi är också säkra på att Barow känner till många av de andra historiska källorna som vi baserar våra ”påståenden” på - bland annat Socialstyrelsen, Riksarkivet, Medicinalstyrelsens inspektioner, Läkartidningen, psykologen och forskningsledare Gunnar Kyléns verk, Olle Nilssons bok Tämligen snäll och foglig, Om vård och vakt på Salberga sjukhus, bildtidningen SE:s reportage i slutet av 50-talet, där fotografen Hans Malmberg har skrivit under en bild ”Detta är inte Belsen eller Buchenwald, det är en promenadgård på Vipeholm sjukhus. En värld för sig, befolkad av människor utan framtid, utan hopp, utan liv. En förvaringsplats för höggradigt intellektuellt funktionshämmade, som termen lyder. En förgård till helvetet.”

Till alla dessa källor (och det finns flera) kan vi lägga till många, många av våra egna medlemmars personliga berättelser som vi har tagit emot under decennier. Mot dem och mot alla andra vars liv och levnadsförhållanden beskrivs i de angivna källorna, har vi ett ansvar att påminna om konsekvenserna av en människosyn som orsakade deras stora lidande. Vi får stå ut med att detta kallas för ”ett narrativ som odifferentierat fördömer det förflutna.”

Annons

Annons

FUB & Svenska Downföreningen, svarar på uppdrag av alla undertecknade:

Anders Lago

Ordförande Riksförbundet FUB

Veronica Magnusson Hallberg

Ordförande Svenska Downföreningen

Åsa Strahlemo

Förbundsordförande DHR

Jan-Peter Strömgren

Ordförande Handikapphistoriska föreningen

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Camilla Rosenberg

Ordförande Autism Sverige

Lise Lidbäck

Förbundsordförande/President Neuroförbundet

Såhär gör du för att medverka på Skånska Dagbladets Debattsida: https://www.skd.se/info/medverka-pa-skanska-dagbladets-debattsida

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan