Annons

Annons

Annons

Kävlinge

Löddeköpinges centrum får nya bostäder

Mitt i Löddeköpinge vill byggföretaget JM bygga 53 lägenheter och 24 radhus. Kävlinge kommun har sagt ja. Nu börjar arbetet med en detaljplan. Först om några år kan spaden sättas i jorden.

Text

Det blir en blandad bebyggelse på en yta som i stort sett är obebyggd i dag i centrala Löddeköpinge.

Bild: Kävlinge kommun

Annons

– I höst tänker vi påbörja arbetet med detaljplanen. Ifall den skulle bli överklagad får man räkna med två, tre år innan den vinner laga kraft, säger Emelie Alsén, planarkitekt på strategiska enheten, Kävlinge kommun.

I dag står det en villa på en av tomterna. Det är flera fastigheter som projektet omfattar. Huvuddelen av ytan är obebyggd, gräsbevuxen. Den totala arealen uppgår till cirka 4 000 kvadratmeter, uppger Emelie Alsén.

Annons

Annons

Det nya kvarteret kallas Lödde centrum väster. Det blir en länk mellan de planerade högre byggnaderna i Lödde centrum i öst och de lägre befintliga villorna i väst och norr.

Lägenheterna är tänkta att bli bostadsrätter. Det är JM:s inriktning. Kommunen bestämmer inte ifall det ska bli bostadsrätter eller hyreslägenheter.

I Kävlinge kommuns pressmeddelande står det att de nya byggnaderna i kvarteret får olika höjder och takformer för att på ett lekfullt sätt knyta samman det låga med det höga.

Det föreslås bli radhuslängor, så kallade townhouses, mot villabebyggelsen och två mer stadslika byggnader mot centrum.

Under en del byggs ett parkeringsgarage. Utemiljöer för de boende planeras också.

Planen stämmer väl överens med kommunens översiktsplan, som pekar ut Löddeköpinges centrala delar som lämpliga för förtätning. Det ska ge fler bostäder och en mer stadslik karaktär.

En ökad befolkning i byn ger bättre förutsättningar för service som butiker och restauranger samt ett större underlag för kollektivtrafik, betonar kommunen i pressmeddelandet.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan