Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Reglerat ålfiske en naturlig del av svensk fiskerinäring

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett reglerat ålfiske är och ska vara Allt fler röster höjs nu för att ”Allt ålfiske måste stoppas!”. Längst fram i ledet står i vanlig ordning Miljöpartiet. Är det inte kärnkraft, bilar, flyg, skogsbruket, eller gruvor som ska stoppas så är det nu också ålfisket. Vill vi verkligen ha ett samhälle där den ena näringen efter den andra stryps? Vi anser inte det.

Vi kan konstatera att bestånden av ål i ett längre perspektiv har försvagats betydligt. Alla bör därför vara överens om att ålfisket måste vara reglerat i de vatten som berörs. Ett ensidigt stopp för ålfiske från svensk sida kan dock inte vara aktuellt, eftersom det skulle radera ut den unika ålkulturen i södra Sverige. Där Skåne, Blekinge och Kalmar län är direkt negativt påverkade.

Annons

Ålfiskare utanför den skånska kusten.

Bild: Emil Langvad/TT

Annons

Ålfisket är ett småskaligt, miljöanpassat, kustnära, hantverksmässigt fiske. Det bedrivs av små företagare som använder sig av passiva redskap som vittjas med små båtar och är ett viktigt kulturarv som bidrar till ökad turism och har en positiv effekt på andra omkring liggande näringar. Detta kulturarv behöver bevaras, vilket i sin tur innebär att även ål beståndet samtidigt måste värnas. Det svenska östersjöfisket av ål fångar i nuläget endast ca 1% av de utvandrande blankålarna, vilket innebär att Sveriges ålfiske är långsiktigt hållbart

Ålfiskare, inte att blanda samman med tjuvfiskare, har under en längre tid uttryckt sin oro för ålfiskets möjligheter att överleva i Sverige. Utgångspunkten för oron är de senaste 15 årens allt strängare fiskeregler. De senaste åren har varje EU-land haft ett tre månader långt fiskestopp för ål i havet. I Sverige har beslutats att lägga detta mellan oktober och december. Nu har EU beslutat om ytterligare tre månaders fiskeförbud, något som kan påverka ålfiskarna negativt. Från och med januari 2023 så är det förbjudet att fiska ål i Östersjön under sex månader per år. Förslaget är att lägga stoppet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024.

Vi vill i detta sammanhang lyfta fram ett annat hot mot svenskt ålfiske. Innehavare av ålfisketillstånd kan nämligen inte överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser för att bedriva ålfiske, till annan person eller annat företag. Detta innebär att dagens ålfiskeföretag inte kan fortsätta sin verksamhet när innevarande tillståndshavare upphör med sin verksamhet.

Vi ser att överlåtelser av ålfisketillstånd bör möjliggöras. För oss är det viktigt att värna om denna anrika fiskegren. Att ta en tidigare Moderat statssekreterares tjuvfiske som intäkt för ett totalstopp för svenskt ålfiske är och förblir politiskt bondfångeri.

Martin Kinnunen (SD)

Miljöpolitisk talesperson

Beatrice Timgren (SD)

Riksdagsledamot

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan