Annons

Annons

Annons

Höör

Insändare
En handbollsakademi slår mot eleverna med sämst förutsättningar

Frågan om en handbollsakademi i Höör väcker debatt. Här är en insändare i ämnet signerad Höörsbon och tidigare politikern Jörgen Ekman.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Höörsbon Jörgen Ekman har skrivit en insändare om en eventuell handbollsakademi i Höör.

Bild: Tobias Lagerholm

Annons

Svensk skola slits isär, resultatskillnaderna mellan olika elevgrupper ökar över tid och det svenska skolsystemet är hårdast mot de elever som har sämst förutsättningar (Sveriges Lärare, 2023).

Man kan naturligtvis diskutera hur mycket Höörs kommun kan motverka denna utveckling i syfte att få till stånd en något mindre olikvärdig skola. Det finns däremot starka belägg för att etableringen av en handbollsakademi, som kommunstyrelsens arbetsutskott vill utreda, vore en högst kontraproduktiv insats.

Annons

Annons

När exempelvis elevunderlaget på Malmö idrottsgrundskola studeras framkommer att elevernas föräldrar tillhör en tämligen högutbildad och välbärgad samhällsgrupp. Dessutom besitter elevernas familjer redan ett omfattande idrottskapital och att elevernas resultat är bland Malmös bästa är ingen överraskning.

I Höörs kommun visar statistik från Skolverket att knappt 95 procent av eleverna till föräldrar med eftergymnasial utbildning blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram medan motsvarande andel för övriga elever är knappt 60 procent.

Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott en kostsam utredning som syftar till att de elever som idrottar mest ska få göra det ännu mer på bekostnad av de elever med sämst förutsättningar att lyckas i skolan.

Men som Jesus sade, Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra (Lukas, 75– 90 e. Kr.).

Jörgen Ekman

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan