Annons

Annons

Annons

Debatt
Låt vindkraften ägas lokalt

Sverige behöver mer el, inte om 10-20 år, utan NU. Vindkraft är vårt bästa alternativ, men statliga hinder och lokalt motstånd försenar utbyggnaden. Det lokala motståndet borde kunna minskas genom att göra lokalbefolkningen till delägare.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige behöver mer el för att kraftigt minska utsläppen. El från kol, olja, gas eller biobränsle är därför fel väg att gå. Kärnkraft kommer inte kunna leverera än på många mandatperioder. De enda alternativ vi har för att snabbt och utsläppsfritt kunna bygga ut mer elproduktion är vind och sol.

Vind- och solkraft behövs för elproduktionen.

Bild: Michael Sohn

Dessvärre har vi en regering som prioriterar ned vind och sol av politiska skäl, så sannolikt kommer de statliga hindren att finnas kvar ett tag. Men det finns även ett folkligt motstånd mot hållbar energiproduktion där den upplevs förstöra djurs och människors livsvillkor.

Annons

Vindkraft kolliderar ofta med lokala intressen; rennäringen är kanske det tydligaste exemplet, men även människor som inte drabbas direkt ekonomiskt kan protestera av estetiska eller andra skäl. Solkraft är för många ett mer acceptabelt alternativ, men tyvärr ger det inte tillräckligt för vårt behov av ny el.

Annons

Enbart för att ersätta importen av olja och bensin behöver vi cirka 100 nya Terawattimmar per år. Vi kommer att behöva vindkraft. Staden är inte en bra plats för vindkraft eftersom vinden blir turbulent ovanför stadsbebyggelse. (Solkraft fungerar däremot ypperligt i stadsmiljö.) Vindkraften kommer att behöva byggas på landsbygden, där det finns gott om plats och bra vindförhållanden. Människor och natur kommer att bli störda. Hur ska det lösas?

Vi tror att den rätta vägen att gå är att erbjuda lokalbefolkningen och lokala företag att bli delägare i vindkraften. Alla ska kunna delta på något sätt i förstudierna och i beslutet att investera. Medborgarråd kan vara ett bra sätt att organisera detta. När bygget är klart ska alla kunna ha inflytande på verksamheten och del av vinsten, i form av billig el och pengar från sålt överskott.

Nästan alla svenskar är överens om att vi behöver mer el, vi vill bara inte själva förlora på det. Lokalt inflytande kan ibland leda till att befolkningen säger nej, men då i vetskap att det kommer att påverka deras ekonomi eftersom de måste köpa sin el från någon annan producent. Vi tror att delägande i hållbar elproduktion kommer att vara attraktivt för de flesta.

Ola Gabrielson

Janine O’Keeffe

Aktiva i Klimatalliansen

Vill du medverka på Skånska Dagbladets debattsida? Såhär gör du:

https://www.skd.se/info/medverka-pa-skanska-dagbladets-debattsida

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan