Annons

Annons

Annons

Skurup

Insändare
Kommunal har fel fokus menar Bolinder

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Den 24 januari vände sig Kommunal emot synsättet att Skurups kommun främst ska vara till för kommuninvånarna och inte för medarbetarna. Nu svarar Johan Bolinder (M)

Johan Bolinder (M) svarar Jessica Öijen (S) och andra från Kommunal.

Bild: Lena Breitner

Annons

En av skribenterna, Jessica Öien (S), är en av de höjdare som iscensatte den politiska kuppen med vildar 2022 i syfte att bland annat säkerställa högre bemanningstal i vården. Som av en händelse var Jessicas arbetsplats en av få som faktiskt fick ökat bemanningstal.

Skribenternas reaktion är skrämmande. Vi är alla, oavsett om vi är politiker eller offentligt anställda, här för att leverera bästa möjliga service till kommuninvånarna för att infria Vision 2045 där det tydligt framgår att ”den kommunala servicen ska utvecklas med invånarnas efterfrågan” och att kommunen ska ”maximera värdet för skattepengarna”.

Annons

Det borde inte råda något tvivel om vem vi är till för – kommuninvånarna, tillika skattebetalarna. Man bör aldrig glömma vem som är vår uppdragsgivare och vem som betalar lönen.

Skurup är känd för hög nöjdhetsgrad bland medarbetare och konkurrerar på en öppen marknad för dessa yrken med såväl lön som övriga arbetsvillkor och förmåner, men även valfrihet för såväl kunder som medarbetare. Skurups strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ha de bästa medarbetarna, vilket vi till stor del lyckas med.

Men det grundläggande syftet med detta får aldrig betvivlas – det är för att kommunen vill leverera högsta möjliga service till våra kommuninvånare till en, för skattekollektivet, hanterbar kostnad. I detta uppdrag ryms inte riktade ökningar av bemanningstal till individer som råkar inneha politiska uppdrag för Socialdemokraterna.

”Investeringar” som inte leder till högre kvalitet för den enskilda kommuninvånaren maximerar inte värdet för skattepengarna och uppfyller således inte visionens syfte, till skillnad från en skattesänkning som faktiskt skulle komma alla medarbetare boendes i kommunen till del, oavsett eventuell facktillhörighet.

Annons

Det är hög tid för Kommunal att sluta ställa sig frågan vad Skurups kommun kan göra för dem, och istället fokusera på vad Kommunal kan göra för kommunen, vilket många enskilda medarbetare redan gör på ett föredömligt sätt.

Johan Bolinder (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Skurup

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan