Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Vargstammen måste växa

Vargarna i Skandinavien har under lång tid varit hotade av inavel då genpoolen varit mycket liten. Från att ha gått från en population på 1200-1500 vargar i början av 1800-talet kom hetsjakten i Sverige under 1800- och 1900-talet till att skjuta av vargarna till nästintill utrotning.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På 50-talet hade vi mindre än ett tiotal vargar isolerade i fjälltrakterna. Först på 80-talet fick vargarna friheten att spridas igen och nu har vi en population på 460 individer i Sverige.

Men mytbildning och rädslan för vargen har hållit populationen nere och vargpopulationen är mycket mindre än andra stora rovdjur som björn (2900) och lodjur (1300). Som resultat av inavel ser man en negativ spiral av populationsminskning, där djuren dör ut på grund av missbildningar och olyckor.

Annons

Annons

Skånsk varg fotograferad med viltkamera.

Bild: Länsstyrelsen Skåne

Skulle vargen överleva finns en rad olika positiva ekosystemeffekter. Framförallt kan vargen hålla ned antalet större däggdjur (älg, rådjur, hjort etc.) och kanske till och andra mindre rovdjur (räv etc). Därmed får vi en mer diversifierad näringsväv och bättre förutsättningar för mindre arter. Det finns till och med observation på varg som har tagit vildsvin vilka utgör ett stort miljöproblem för lantbrukare idag.

Vi i Lunds Fältbiologer fick 2021 äran att se en av våra skånska vargar på plats i Fyledalen.

Vi vill att vi fortsatt ska ha en vargpopulationen i Skåne som kan växa. Men i och med att lantbrukare i Skåne inte är vana vid den nya arten, som har en begränsad yta att bilda revir på, lär motsättningarna öka. Dock finns det idag goda förutsättningar för lantbrukare att ansöka om miljöinvestering och få råd med ett femtrådigt rovdjursstängsel som har visat sig effektivt mot varg.

Naturvårdsverket vill utreda om vargstammen ska halveras till 170-270 individer trots att ingen forskning har visat att vargen skulle klara av en så liten population.

Allt talar detta för att hatet mot vargen ökar igen, trots att vargen inte utgör ett större hot mot människans verksamhet än många andra djur. Viltenheten på länsstyrelsen, Lammproducenterna och även Svenska Jägareförbundet ser till exempel tamhunden som ett större hot mot tamboskap än vargen.

Annons

Annons

Vi vill se kretsloppsbaserade metoder för ett hållbart samspel mellan naturen och naturbruket utan att rovdjur, väderfenomen och skadedjur blir ett hot mot individer och jordbruksföretag. På detta vis måste vi kunna anpassa oss till att leva sida vid sida med dessa djur.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan