Lund

Ny skolmatsal och en ny och större idrottshall

Häckebergaskolan Genarp
Foto: Marianne Pernbro
Lund
GENARP Häckebergaskolan ska äntligen få en större matsal och samtidigt byggs en större idrottshall intill, en efterlängtad satsning på föreningslivet i Genarp.

– När skolan byggs om för att få en ordentlig skolmatsal måste vi ta nuvarande gymnastiksalen i anspråk. Då bygger vi även en idrottshall som blir dubbelt så stor som om bara skolan skulle använt den, säger Mia Honeth (L) och ordförande i barn- och skolnämnden i Lund.

Föreningslivet

Föreningslivet i Genarp har länge haft önskemål om en större hall. I dag är det svårt att få plats, Genarps idrottshall är fullbokad.

– En större hall, en så kallad tvåpositionshall, kommer att ge fler halltider och möjlighet till mer tävlingar och verksamhet, säger Mia Honeth.

Häckebergaskolan har länge varit trångbodd i sin matsal som inte har räckt till. Det innebär att eleverna får äta antingen väldigt tidigt eller väldigt sent.

– Det är inte optimalt. Matsalen är byggd efter andra pedagogiska tankar än de som gäller i dag, säger Mia Honeth.

Matsalen

En analys visar att förskole- och skollokalerna, med vissa justeringar, räcker till för det antal barn som beräknas behöva plats här under kommande tioårsperiod. Däremot är matsalen för liten. Den ska byggas ut i den befintliga gymnastiksalen och där ryms även administrativa lokaler för personalen.

Samtidigt har man sen länge känt till att föreningslivet behöver fler halltider. Gymnastiksalen på Häckebergaskolan är för liten för att användas vid mer än enstaka tillfällen och Genarps idrottshall är fullbokad.

Gympa och innebandy

– Med en ny fullstor idrottshall skapar vi förutsättningar för fler idrottsföreningar att kunna bedriva verksamhet i Genarp. Vi vill kunna tillgodose behoven för såväl gymnastik som för innebandy, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande, Christian Gehrmann (FNL), i en presskommentar.

Den nya idrottshallen föreslås byggas på grusplanen norr om skolan vilket kräver ett nytt bygglov.

Ny idrottshall kan uppföras på en grusplan intill Häckebergaskolan.
Foto: Marianne Pernbro

Under byggtiden kommer mathantering och servering att ske i paviljonger och idrottsundervisningen att ske utomhus eller i Genarps idrottshall.

Processen

Beslut om satsningen i Genarp kommer att tas på första mötena för året i de berörda nämnderna, säger Mia Honeth (L).

– Processen pågår parallellt med detta, en detaljplan ska göras om och sedan är det upphandling och byggprocess. Enligt planen ska allt stå klart höstterminen 2026.

Lund

Kunskapsparken har vuxit fram på Brunnshög

Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, visar lekplatsen. Kommunen har försökt hålla ner färgsättningen och använt naturliga material.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund Den största satsningen i mannaminne på ett nytt grönområde i Lund, den stora Kunskapsparken på Brunnshög, är nästan färdig för invigning. Här finns allt från odlingslotter till utegym, lekplats och utsiktspunkt.

– Många blir förvånade när de kommer ut hit och ser hela parken. Det är också kul att se alla detaljer, som så många har jobbat med, är på plats och bildar en helhet, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare.

Kunskapsparken är 21 hektar stor, större än Stadsparken men mindre än Sankt Hans backar. Formen är avlång. Den ligger på andra sidan Odarslövsvägen mitt emot ESS.

Det har varit en lång resa fram till dagens resultat.

– Planeringen har nog hållit på i sju, åtta år från tanken började ta form och vi skulle hitta en plats. Det har varit flera års arbete med utformningen av parken innan själva anläggningsarbetena kunde starta, säger Karl-Oscar Seth.

Till hösten invigning

Helt färdig är parken inte än. Projektet har blivit lite försenat eftersom entreprenören som utfört arbetena åt Lunds kommun har gått i konkurs. Men Karl-Oscar Seth tror att de återstående bitarna kan lösas snart och att parken kan invigas till hösten.

– Men redan nu är folk väldigt sugna på att bekanta sig med parken. Det är många som smyger sig in och är nyfikna. De kan inte hålla sig, säger han.

Läget på Kunskapsparken, i utkanten av staden, är lite speciellt.

– Denna typ av lite större ytor där människor kan röra sig är extra viktiga i städer som är omgivna av åkerlandskap. Man kan inte promenera ut hur som helst. Uppåt i landet är det ofta skog runtomkring och det är bara att gå rakt ut i naturen. Den nyttan av allemansrätten har vi inte här nere på samma sätt, säger Karl-Oscar Seth.

Det är också viktigt att ha en större park i ett så omfattande område som Brunnshög, en stadsdel som ska blir stor som Trelleborg i invånarantal, menar han.

En stor del av parken utgörs av ytor för odling. De odlingslotter som finns på Brunnshög ska flyttas hit till hösten. Växthus ska också byggas. Vatten är utdraget till odlingsområdena och här och var finns vindskydd med bänkar som ska fungera som mötesplatser.

En yta ska bli en skogsträdgård med buskar och träd med ätliga inslag, som Karl-Oscar Seth beskriver det.

Ett annat område är en inhägnad hundrastplats.

Ser långt

I närheten finns en hög kulle med en utsiktspunkt försedd med bänkar och utsmyckningar. Två långa trappor leder upp till denna.

Barnen får sin del av parken.

– Lekområdet är lite kul. Där har vi jobbat mycket med att forma marken till ett böljande landskap. Det är ingen platt lekyta utan ett område där barnen kan röra sig mellan aktiviteterna på ett lite friare sätt, säger Karl-Oscar Seth.

En del av parken utgörs av ett utegym. Det finns också många andra sätt att träna i parken, till exempel genom att jogga längs gångar och i trappor.

Karl-Oscar Seth lyfter speciellt fram parkens spets i nordost.

– Det är en plats där man kan sitta i lugn och ro. Det är ett väldigt fint mot en dalgång där det ofta är djur som är släppta. Man kommer snabbt ifrån stadskänslan - det är mer lantligt.

Lund

Snille och smak inspirerar till kvarters- och gatunamn

Svenska Akademien, Nobelpriset och akademiens valspråk Snille och smak har inspirerat valet av gatu- park och kvartersnamn.
Foto: Lars Pehrson/TT
Lund
LUND Vem vill inte bo vid Geniparken eller i Snillegränden?
De nya förslagen till park-, kvarters- och gatunamn i Postkvarteren på Brunnshög i Lund är inspirerade av Svenska Akademiens valspråk Snille och Smak.

Namnförslagen finns på dagordningen inför stadsbyggnadsnämndens möte i januari då beslut ska fattas. Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret i samarbete med den referensgrupp för namnärenden som finns, har jobbat med frågan och lagt förslagen. Dessa bygger vidare på det tema som finns för hela Brunnshögsområdet.

Innovation

– Hela Brunnshögsområdet bygger på tanken om innovation och vi fortsätter på samma tema här, säger stadsingenjör Jonas Andréasson i Lund.

Förslagen gäller kvarters-, park- och gatunamn i Postkvarteren i centrala Brunnshög. Namnen anknyter på olika sätt till Nobelpriset. Kvarteren föreslås heta Kriteriet, Smaken, Snillet och Urvalet.

Parken i nordost ansluter till den befintliga Patentgatan och föreslås få namnet Patentparken. Parken öster om kvarteret Smaken föreslås heta Geniparken. Gatan döps till Snillegränden

Akademien

– Vi har gått vidare på den utvalda linjen för området i fråga om namnförslagen som har inspirerats av litteratur och Svenska Akademien som har snille och smak som sitt valspråk, säger Jonas Andréasson.

– Dessutom innebär Nobelkommitténs arbete med att utse litteraturpristagare ett urval och visa kriterier, ord som också fått ge namn åt kvarter i området, säger han.

Lund

Hade tårgasanordning hemma

Lund
LUND
PREMIUM

En 25-årig man hade en tårgasanordning i sin bostad på en adress i Lund utan att ha tillstånd till det. Nu åtalas han misstänkt för ringa vapenbrott.

Mannen åtalas även för ringa narkotikabrott eftersom han använt cannabispreparat. Tårgasanläggningen har tagits i beslag. Mannen förnekar brott.

Lund

Ansträngt läge på grund av covid

Lund
lund

Inom kommunens vård- och omsorgsektor är läget just nu ansträngt på grund av ökande sjukfrånvaro och vab bland personal. En extra försiktighetsåtgärd är att personal bär både visir och munskydd vid patient/brukarnära vård.

En annan effekt av pandemin är att sjukfrånvaron ökat även på renhållningsverket. Detta kan göra att tömningar försenas under dagen eller behöver skjutas upp till nästkommande dag. Detta kan även drabba hämtning av grovsopor.

Inom kultur- och fritidsområdet innebär pandemin det bland annat att Stadsteatern anpassar sina föreställningar för att kunna möta de nya kraven på avstånd och besöksmängd. De föreställningar som sålt biljetter utifrån tidigare restriktioner kommer antingen att flyttas fram eller ställas in.

De grupper som bedriver verksamhet på Stenkrossen uppmanas att anpassa sin verksamhet i enlighet med de nya restriktionerna.

Kommunens bibliotek är att betrakta som ”samhällsviktig verksamhet” och är därmed undantagna från de nya restriktionerna om 10 kvadratmeter per person.

För att minska risken för smittspridning har kommunen beslutat att begränsa antalet gäster vid de borgerliga vigslarna. Under januari och februari kommer endast vigselparet och de två vittnena att få närvara vid vigseln.

Lund

Bröt sig in på företag

Lund
LUND
PREMIUM

Strax före midnatt på torsdagen utlöstes flera larm hos ett företag på Traktorvägen i Lund i samband med inbrott.

Polis åkte till platsen och kunde konstatera att okända gärningspersoner krossat fönstret i entrédörren och tagit sig in i kontorslokalerna. Larm hade sen utlösts i flera sektioner i lokalerna. Gärningsmännen hade försvunnit med stöldgods, oklart vad, men sannolikt datorer. Larmet gick vid 23.30 på torsdagen.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Kasinohai.com

Spellagstiftning - Finland vs Sverige

Kasinohai.com Om du är osäker på hur spellagstiftningen ser ut i Finland och Sverige och om det finns några större skillnader bör du fortsätta att läsa denna artikel där vi kommer att gå igenom de stora dragen i de båda ländernas spellagstiftning.

Spellagstiftningen i Sverige

Den 1 januari 2019 införde Sverige ny lagstiftning som avslutade dominansen från det av regeringen drivna onlinespelföretaget och öppnade sektorn för privata företag.

Under flera år var det statligt ägda Svenska Spel den enda verksamheten som tilläts att tillhandahålla onlinespel till medborgare i Sverige, vare sig det handlar om casinospel, betting på sport eller andra former av spel.

Naturligtvis kringgick de flesta företag denna lagstiftning och år 2018 hade privata företag fått en 29-procentig andel av spelmarknaden i Norden.

Delvis i ett erkännande av ett sådant nytt paradigm och delvis för att de var i behov av skattepengar, gick den svenska regeringen med på att införa nya spellagar. Under den nya lagstiftningen har myndigheten Spelinspektionen rätten att ge licens till privata företag. Hittills har myndigheten tillåtit cirka 100 företag att tillhandahålla sina tjänster till svenska spelare.

De största vinnarna på denna nya lagstiftning är de svenska medborgarna. På grund av lagarna för spel online kan svenskarna nu välja och vraka bland de bästa spelbolagen. Svenska spelportaler visar de bästa casinotjänsterna online och incitamenten för svenska deltagare.

Staten är också en stor vinnare på detta drag. Det är inget mysterium att legalisering av spel på internet är ett snabbt sätt till att generera mer skatteintäkter till statskassan. I hela Sverige måste licensierade företag betala en inkomstskatt på 18 procent av sin inkomst till svenska konsumenter.

Sådana skattebetalningar träder i kraft i år och vi hoppas att vi kommer att få se effekterna av denna inkomstkälla i Sveriges kommande budget.

De svenska spellagarna har hittat en balans mellan att ge spelare valfrihet och skydda dem mot bedrägliga spelbolag. Att främja spel utan tillstånd har varit förbjudet, och den svenska Spelinspektionen har nu fått mandat att blockera överföringar mellan deltagare och obehöriga operatörer.

Lagarna innehåller också strikta regler för etiskt spel. Spelinspektionen har befogenheten att tvinga privata operatörer att vidta sådana åtgärder för deltagarnas säkerhet. Dessutom måste alla speloperatörer erbjuda samtliga spelare ett val om att självuteslutning.

Det har bara gått ett år med de nuvarande svenska lagarna för spel online, och det är ingen tvekan om att vi kommer att se fler regler för att tillåta säkert spel i framtiden.

Spellagstiftningen i Finland

Onlinespel är en av de mest populära formerna av underhållning för människor över hela världen. Särskilt finländarna är människor som älskar att spela. Det har visats att finländarna kan spela för upp till 10 miljarder euro på lotter, spelautomater och sportspel varje år.

Republiken Finland har alltid haft ett regeringsstyrt spelmonopol och trots den senaste utvecklingen inom branschen verkar det som om det kommer att fortsätta vara så. Onlinespel och finska onlinecasinon har blivit en av de största inkomstkällorna under de senaste åren. Finland klassificeras också som den femte största spelnationen i världen, varför de flesta utländska operatörer nu försöker komma in på den finska spelmarknaden. Tyvärr verkar det som om det inte kommer att vara ett alternativ nu eller inom en snar framtid.

Under 2010 begärde Europeiska kommissionen att Finland skulle genomföra ändringar av deras spellagstiftning som skulle göra den mer överensstämmande med EU:s lagar. Trots påtryckningar från Europeiska Unionen förblir Finlands spelstruktur oförändrad. Även om spel i Finland är 100% lagligt är spelreglerna lite mer komplexa. Intressant nog visade statistiken under en nyligen gjord rapport från det finska bolaget Yle att 66% av de äldre finländska invånarna som intervjuades föredrar ett monopol.

Staten har monopol på alla former av spel oavsett om det är online eller offline. All spelverksamhet har alltid hanterats av tre statliga företag. RAY hade alltid haft kontroll över bordsspel och spelautomater i Finland. Nationella lotteriet, sportspel och instant win-spel kontrollerades och reglerades av Veikkaus Oy och alla spel på hästkapplöpning reglerades av Fintoto.

Dessa tre enheter reglerades och kontrollerades av staten och all vinst som gjorts på spel gavs tillbaka till landet oavsett om det är genom konst, vetenskap, sport eller utbildning. Under 2017 slogs dessa tre enheter samman för att skapa ett statligt monopol med namnet Veikkaus.

Slutsats

Som du kan se finns det ett par skillnader i spellagstiftningen hos de båda grannländerna. Efter de förändringar som skedde i Sverige 2019 så är den svenska spelmarknaden betydligt mer öppen och välkomnande för svenska spelare. Finländarna verkar dock inte vara så besvikna, de får goda skatteintäkter och merparten av den äldre befolkningen verkar vilja behålla det rådande monopolet.

Lund

Cityhandeln ska förstärkas

Särskilt den östra sidan av centrum ska behöver stärkas menar politikerna, eftersom trenden är att innerstaden flyttas västerut.
Lund
lund Kommunstyrelsens beslutade på onsdagskvällen att skjuta till 400 000 kronor extra till Citysamverkan. Fastighetsföreningen och handelsföreningen ska bidra med lika mycket.

Totalt innebär de extra pengarna att Citysamverkans budget mer än fördubblas, uppger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande. Med tillskottet kan en cityutvecklare anställas som ska arbeta specifikt med den frågan.

– Syftet är att utveckla cityhandeln ytterligare. Lunds stadskärna har klarat sig bättre under pandemin än många andra, men hyresnivåerna, internethandeln och att många jobbar hemifrån är utmaningar för affärer och restauranger. Det är bekymmersamt, säger han.

Arrangemang lockar

Philip Sandberg uppger att kommunen försöker göra centrum mer attraktivt genom att jobba med upplevelser och kulturutbud, som vinter- och sommarlund.

– Sedan ska det nya kulturhuset i Stadshallen invigas senare i år och vi jobbar med att göra Kino till en filmstad. På så sätt skapas ett kulturstråk från Konsthallen till Kino.

Philip Sandberg lyfter fram att kommunen redan har byggt om Bantorget och Clemenstorget och gjort dem mer inbjudande. Nästa steg är Knut den Stores torg och sedan Stortorget och Mårtenstorget.

– Att stärka Mårtenstorget är viktigt för att motverka att hela centrum flyttas västerut. Där kan finnas ett betydligt större innehåll än att endast använda det som parkeringsplats, säger han.

Dock anser Philip Sandberg att det är viktigt att tillgången till parkeringsplatser i centrum fortsatt är god.

– Det är viktigt för tillgängligheten. Vi är också oroade över att S och MP öppnat upp för att införa trängselavgifter, biltullar, för att köra in i centrum. Det säger vi i Lundakvintetten nej till. Det hade inneburit dödsstöten för stadskärnan. Det hade slagit sönder den medeltida stadskärnan och försämrat för de kommuninvånare som inte har god tillgång till kollektivtrafik. Det är en stor andel som bor på landsbygden, säger han.

Rapport lades fram

Enligt Philip Sandberg lyfte S och MP frågan om biltullar i samband med att det klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport.

Han tror att ifall det både blir komplicerat att parkera i centrum och det införs trängselavgifter så kommer många att välja bort Lunds centrum och istället köra till Nova eller Malmö.

Lund

Teater Sagohuset får miljoner för skolprojekt

Leila Åkerlund, konstnärlig ledare för Teater Sagohuset, och professor Agneta Gulz, är glada över att få sjösätta projektet fake News, som ska få unga att lära sig skilja på åsikter och fakta.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund Teater Sagohuset får 2,3 miljoner kronor för ett projekt som går ut på att lära skolungdomar att genomskåda fake news, det vill säga nyheter som inte är sanna. 150 skolklasser i Lund, Skåne och övriga Sverige kommer att få ta del av en föreställning med tillhörande pedagogiska moment.

De ansvariga på Teater Sagohuset är glada och stolta över att Postkodstiftelsen beviljat stödet.

– Det innebär att det inte blir någon kostnad för klasserna. Det är helt fantastiskt, säger Leila Åkerlund, konstnärlig ledare på Teater Sagohuset.

Föreställningen som tillhör projektet heter Du ljuger! och har skrivits, och ska regisseras, av dramatikern Klas Abrahamsson. Repetitionerna börjar i slutet av januari. Premiären är bestämd till den 1 april. Sedan ska föreställningen turnera runt till och med våren 2023. Målgruppen är årskurserna sex till åtta.

– Vi ska spela för 50 klasser i Lund, 50 i övriga Skåne och 50 i resten av Sverige. Vi kommer att skicka ut inbjudningar till skolorna, som kan anmäla sig. Vi kommer att fördela besöken på så sätt att vi får god spridning. Det ingår i uppdraget, säger Leila Åkerlund.

Går hand i hand

Lisa Petri är projektledare för fake news. Hennes roll på teatern är att jobba med pedagogik och knyta skolorna närmare Sagohuset. Pedagogiken ska ta avstamp i scenkonsten, precis på det sätt som är tänkt med fake news.

– Det här projektet är spännande för det bygger på ett samarbete med Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap. Hon forskar kring barns motivation och lärande, säger Lisa Petri.

Teatern är expert på att väcka och förmedla känslor, och forskningen visar att vi lär oss bättre när vi utsätts för något som engagerar oss, när känslorna också kopplas på, uppger Lisa Petri. Just av denna anledning ska teaterpjäsen Du ljuger kombineras med en pedagogisk del för eleverna där deras tanke och reflexioner kring ämnet kan fångas upp.

– Jag kommer att gå in i projektet som forskare. Det handlar om att få fler unga människor att hantera vad som är fakta och vad som är åsikter. Det känns oerhört spännande att kombinera scenkonsten med pedagogiska insikter. Det är en unik kombination, säger Agneta Gulz.

Lund

Kastrull glömdes på spisen

Lund
lund

Räddningstjänsten fick på onsdagen klockan 10 rycka ut till en lägenhet på Sunnanväg på Klostergården, som rökfyllts sedan den boende hade glömt en kastrull på spisen. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig vårdslöshet.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL