Eslöv

Klart med vaccinkrav för vårdanställning

Bara vaccinerade får nu arbeta inom Eslövs vård- och omsorgsförvaltning, exempelvis på äldreboendet Vårlöken.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV Bara den som visar upp ett bevis på genomgången vaccinering mot covid-19 kan nu anställas eller praktisera inom vården och omsorgen i Eslövs kommun.
Beslutet fattades av kommunstyrelsen på onsdagen och gäller alla tjänster där den anställde eller praktikanten kommer i nära kontakt med brukarna.

– Det ska införas och riktlinjer ska tas fram skyndsamt av förvaltningen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

– Som vi ser det handlar det om att vi som kommun har som uppdrag att erbjuda utsatta grupper en trygg vård och omsorg, säger kommunstyrelsens vice ordförande Catharina Malmborg (M), som även är ordförande i arbetsgivarutskottet som utrett saken och tittat på hur andra kommuner gör.

SD försökte stoppa beslutet

Både Sverigedemokraterna och de båda fackförbunden Kommunal och Visionen har vänt sig mot beslutet.

Fredrik Ottesen (SD) försökte på tre sätt stoppa beslutet i kommunstyrelsen.

I första hand ville han att kommunstyrelsen skulle avslå kravet på vaccinpass i sin helhet. I andra hand ville han att föreslå att man avvaktade med att införa kravet. I tredje hand ville han att kommunfullmäktige skulle fatta det slutliga beslutet.

Långdragen beslutsgång

Kommunstyrelsen fick ajournera sig för att reda ut beslutsgången innan vaccinkravet kunde klubbas igenom. Omröstningen i kommunstyrelsen slutade med tio röster mot tre Sverigedemokrater.

Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V), Sven-Olof Wallin (L) samt Bertil Jönsson (C) yrkade alla på bifall till förslaget.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska, när riktlinjerna tas fram, arbeta med en risk- och konsekvensanalys.

Gick emot facket

Även de fackliga organisationernas MBL-förhandlingar med arbetsgivaren Eslövs kommun slutade i oenighet.

Facken sade nej till krav på vaccinpass för nyanställningar och ville istället att Eslövs kommun som arbetsgivare på olika sätt skulle motivera sina anställda att vaccinera sig.

Kommunal ville att syftet/målet med kravet tydligt skulle definieras av arbetsgivaren och att denne även skulle klara ut vad ordet ”brukarnära”, som kravet bygger på, egentligen betyder.

Vidare befarade Kommunal att kravet kunde strida mot annan lagstiftning, exempelvis GDPR och olika diskrimineringslagar och ville att en risk- och konsekvensanalys skulle göras utifrån arbetsmiljölagen och befarande även att annan lagstiftning kunde påverkas.

Kommunal såg också svårigheter för vikarier inom vård- och omsorgsverksamheten med scheman och arbetstider.

Kan det inte bli svårt för Eslövs kommun att få personal och vikarier nu? Tar ni hellre ingen personal alls inom vården än någon ovaccinerad?

– Det finns alltid risker. De ska kartläggas nu när förvaltningen tar fram en risk- och konsekvensanalys. Det handlar om bemanning men också att säkerställa säker vård för de brukare som kommunen har hand om, säger Johan Andersson.

Alarmerande vårdläge just nu

Läget inom vården i Eslöv är alarmerande, enligt kommunen. En stor del av personalen är smittad eller delar hushåll med någon som konstaterats ha smittan, och som är sjuk eller i karantän.

Allt fler av brukarna på kommunens omsorgsboenden smittas också.

–Vi ser på nytt en akut situation med hastig smittspridning av covid-19. Det finns en uppenbar risk att detta är ett återkommande scenario som vi måste hantera under en lång tid framöver, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S) som var först med att ställa vaccinkravet.

Besöken kortas ner

Beslut har tagits om att korta ner hemvårdens och hemtjänstens besök hos brukarna i Eslöv.

Enligt kommunen behövs det för att personalen ska hinna utföra nödvändig vård och omsorg. Vissa insatser som inte anses nödvändiga kan komma att helt ställas in eller flyttas.

Personalen från hemvården och hemtjänsten kommer även att komma på andra tider, med uppemot 60 minuters skillnad, än vad brukarna är vana vid om det inte handlar om insatser som kräver exakta tider.

Personlig assistans, socialpsykiatri och en del LSS- bostäder i Eslöv har också dragit ner på individuella insatser på grund av personalbrist.

Enbart grundläggande behov, det vill säga medicinering, delegerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdslagen, mat, basal omvårdnad och hygien prioriteras på enheter med hög personalfrånvaro.

Städning, sociala aktiviteter, enskild social tid samt duschning prioriteras ner.

Det är fortfarande tillåtet att besöka anhöriga och vänner på kommunens särskilda boenden om man inte är sjuk.

Skåne

Privata vaccinatörer tillbaka – nya tider släpps

Region Skåne tog på tisdagen sin mobila vaccinationslösning i drift på Posthusplatsen i centrala Malmö. Den så kallade vaccinationsbussen har tre rum för covid-19 vaccination.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne Region Skåne gör en kraftsamling för att öka vaccinationsnivåerna i på flera platser i Skåne. Under nästa vecka öppnas privata vaccinationsmottagningar upp igen i elva skånska städer.

Nästa vecka startar två externa aktörer upp sina vaccinationsmottagningar på flera platser runtom i Skåne. De upphandlade aktörerna ska avlasta vårdcentraler och sjukhus som är hårt ansträngda i och med den ökande smittspridningen i regionen.

– Även om många vaccinerat sig behöver vi nå en ännu högre nivå, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare.

Mottagningar i elva städer

Första staden ut för de mottagningarna är Arlöv, Ängelholm och Löddeköpinge som öppnar den 17 januari. Under vecka tre och fyra kommer mottagningar att dyka upp i ytterligare åtta städer. Städerna är Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Simrishamn, Hässleholm, Lund och Trelleborg.

– Bara det finns armar att vaccinera så kan vi göra det och det kommer att behövas för mutationerna bara ryker fram, har Kenneth Kronohage på vaccinationsleverantören Macc People AB tidigare sagt till Skånska Dagbladet.

Vaccinbuss ska kunna flytta dit det behövs

Under tisdagen invigdes Skånes nya vaccinbuss för att tackla de låga vaccinationsnivåer i delar av regionen.

– Vi följer utvecklingen vecka för vecka och avgör efterhand var bussen gör mest nytta. Många jobbar udda tider så vi kan ha öppet när det behövs och ha drop-in. Alla stick är bra stick, berättade Maria Lindqvist, projektledare för vaccinationer i region syd för Skånska Dagbladet i samband med invigningen.

Skåne

Smittad? Det här gäller just nu i Skåne

Foto: Isabell Höjman/TT
Skåne
Skåne Om man blivit smittad av covid-19 har man ett gott skydd men kan fortfarande inte slappna av helt, enligt Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne:
– Man måste fortfarande vara en del i det här allmänna försiktighetsprincipen som just nu måste råda i samhället.

Smittkurvan pekar uppåt i Skåne och covidvarianten omikron har tagit över i princip helt. Vad ska man tänka på efter att ha blivit smittad av covid-19? Tidigare har Folkhälsomyndigheten uppskattat att en person som smittats av covid-19 kan se sig resistent mot viruset i upp till sex månader. Men gäller det fortfarande i och med att nya varianter uppkommer?

– Vi har inte känt den här smittan så länge så man kan inte ge ett stensäkert svar på den frågan. Men principen som vi fortfarande jobbar efter är att för de som har haft covid-19 de senaste sex månaderna så slipper man provta sig och slipper förhållningsregler och ingår inte i smittspårning förutsatt att man inte då ingår i ett vård eller vård- och omsorgssammanhang, säger Eva Melander.

Undvika trängsel trots skydd

Men personen i fråga kan inte slappna av helt.

– Att genomgå en sjukdom ger ju ett gott skydd, det ska man ha med sig. Men för den saken skull måste man fortfarande vara del i det här allmänna försiktighetsprincipen som just nu måste råda i samhället och även om man inte riskerar att smittas så genom att vi är för många på samma ställe och skapar trängsel så skapar vi också en ökad risk för andra att bli smittade av andra, konstaterar Melander.

Eva Melander, smittskyddsläkare, under region Skånes pressträff om covid-läget i Skåne.
Foto: Johan Nilsson/TT

Långa karantäntider

Om någon i ens närhet har insjuknat i covid-19 gäller det, enligt nationella förhållningsregler, för närvarande att sätta sig själv i karantän och räkna sju dagar framåt efter att personen fått tillbaka sitt positiva provsvar. Något region Skåne inte tycker är rimligt då det just nu inte finns några pcr-tester tillgängliga och därför ger extra långa karantäntider för skåningarna.

– Det är en högaktuell fråga. Vi har lyft det till Folkhälsomyndigheten att det inte är rimligt att vi använder provtagningsdatum som mål för hur länge man ska stanna hemma utan att det är rimligare att man stannar hemma från det att den första personen i hushållet fick sina första symtom och sju dagar därefter.

Nytt test på gång

För att öka upp testkapaciteten gick Region Skåne ut med att ett nytt form av covidtest som ska göra det enklare vid upphämtning kommer att provas i Malmö, Lund och Helsingborg. Enligt Region Skåne ska det nya testtypen öka antal egenprovtagning i Skåne med 15 000 per vecka till totalt 59 500. Redan på onsdag ska det gå att boka det nya testet, och redan på torsdag ska det gå att hämta ut.

FAKTA

Att tänka på vid smitta

Vid positivt provsvar

• Stanna hemma i minst sju dagar från att du fick symtom. Och du måste ha varit feberfri i två dagar innan du träffar någon.

• Efter sju dagar kan rethosta och ett försämrat lukt- och smaksinne finnas kvar, utan att du smittat.

Hushållskontakt

• Om du delar hushåll med en person som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i sju dagar från att personen fick sitt provsvar. Du ska även testa dig, även om du är vaccinerad.

Ej hushållskontakt

• Om du har träffat en person med covid-19 som du inte delar hushåll med och du är vaccinerad med två doser samt inte känner några symtom, behöver du inte testa dig. Dock rekommenderas du att arbeta hemifrån, undvika nära kontakter med personer utanför hushållet och vara uppmärksam på symtom.

Källa: 1177.se/Skåne

Eslöv

Eslöv vill inte ha väg 23 genom kommunen

Områdena väster eller öster om Ringsjöarna som Trafikverket funderar på som alternativ till väg 23:s nuvarande dragning mellan Ringsjöarna genom Gamla Boo.
Foto: ESLÖVS KOMMUN
Eslöv
Höör
ESLÖV/HÖÖR Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslöv fick i veckan en tidig information om att Trafikverket funderar på att ändra dragning av den del av väg 23 som går genom Gamla Boo mellan Ringsjöarna. Delar av Eslöv kan beröras - men politikerna säger redan nu tydligt nej.
PREMIUM

Vägen ska byggas om men Trafikverket ska, fick politikerna veta, ha stött på diverse svårigheter i Gamla Boo och vill därför utreda även andra sträckningar, vilket skulle göra att Eslövs kommun blev aktuellt som utredningsområde.

Det kan, för Eslövs del, handla om ett område väster om Ringsjön som innefattar både Stehag och Kungshult. Trafikverket utreder även andra områden i Höörs kommun.

– Eslövs kommun har genom tjänstemän redan framfört samma synpunkter till Trafikverket som vi politiker haft kring deras arbete med att ta fram en ny höghastighetsstambana för järnväg – att vi inte vill ha några ytterligare barriäreffekter i landskapet i Eslöv, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Vice ordföranden Catharina Malmborg (M) säger att Eslöv har samma ståndpunkt vad gäller väg 23 som man haft med den nya järnvägen - att Trafikverket ska arbeta enligt den så kallade fyrstegsprincipen, i vilken man så långt det bara går ska undvika att dra nya sträckor utan fokusera på de befintliga.

– Vår inställning är att det inte finns utrymme i Eslövs kommun för nya satsningar på infrastruktur. Om Trafikverket vill satsa ska det göra det kring den vägsträckning som redan finns, säger Catharina Malmborg.

Arbetet är i ett tidigt stadium och Trafikverket tittar även på en eventuellt ny dragning av väg 23 öster om Ringsjöarna ner mot Hörby.

Eslöv ser det inte som vare sig möjligt eller rimligt att leda om väg 23-trafiken inom Eslövs kommun, som redan idag genomkorsas av tunga trafikstråk som en stambana, ytterligare en järnväg samt E22.

– Det kräver stora ombyggnader och ger varken tidsvinst eller kortare väg, är slutsatsen.

Tjänstemännen hoppas att Eslövskopplingen bara är en del i det arbete Trafikverket gör för att utesluta alternativ.

Förhoppningen är vidare att Trafikverket inte gör samma misstag en gång till som med planeringen inför en ny höghastighetsjärnväg, vilken slutade med att alla politiska partier i Eslöv sade helt nej till en ytterligare stambana genom kommunen.

Väg 23 är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland med 6 600 till 7 600 fordon per medeldygn genom det känsliga Ringsjö-sundet där det råder förbud för transport med farligt gods.

Trafikverket gjorde en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under åren 2016/2017. Föreslaget då var att leda om trafiken via Hörby och E22, istället för via Ringsjö-sundet, vilket ansågs mer lättillgängligt och trafiksäkrare.

Det har även tidigare varit tal om att leda väg 23 genom Fogdaröd.

Våren 2020 skrev Höörs kommunstyrelseordförande Johan Svahnberg (M) ett brev till Trafikverket där han efterlyste ett besked om hur arbetet skulle fortskrida.

Eslöv

Nya direktiv om skola på distans

Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Den ökade smittspridningen av covid-19 har lett till fjärrundervisning på två av kommunens skolor. På Flyingeskolan har lågstadiet distansundervisning hela veckan.

På Norrevångsskolan har årskurs två distansundervisning hela veckan och årskurs sex på Norrevångsskolan har distansundervisning fram till och med måndag nästa vecka.

Ulrika Narling som är kommunens grundskolechef uppger att man att Smittskydd Skåne i veckan meddelat att skolorna ska ha ett nytt förhållningssätt:

– De rekommenderar inte längre distans utifrån att man har en pågående smitta på skolan, för den finns överallt. Utan när vi nu kommer ta beslut om eventuell distansundervisning så är blir det om vi inte har tillräckligt med personal för att ha undervisning på plats. Det ger ingen verkan längre att försöka stoppa smittspridningen med distansundervisning.

Ulrika Narling uppger att många bland skolpersonalen är hemma från jobbet i nuläget.

– Ja, det är jätteansträngt. Kanske inte så mycket för covid-19 som för karantän och för vård av sjukt barn.

Eslöv

Bilar repade på Sallerup

Bilar har vandaliserats på Sallerup.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

En parkerad bil på Greve Dückers väg utsattes för skadegörelse någon gång mellan tisdag kväll klockan 22 och onsdag morgon. Den fick repor i lacken och sprickor i framrutan efter stenkastning. Enligt anmälan ska ytterligare några bilar i området ha råkat ut för liknande saker.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinopro.se

Sverige väljer att förlänga tillfälliga ändringen i spellagen

Casinopro.se I samband med den pågående pandemi som snabbt spred sig över världen, valde svenska Spelinspektionen att skärpa reglerna i den svenska spellagen. Sedan tidigare innebar denna bland annat att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per licens, samtidigt som de ska ålägga spelarna att ställa in insättningsgränser innan de tillåts börja spela.

Varken bonusar eller insättningsgränser har tidigare haft ett maxtak, enligt bonussidan casinopro.se - något som kommit att ändras i och med den tillfälliga ändring som genomförts i spellagen från och med den 2 juli 2020.

Strikta regler i nya ändringen

Den tillfälliga ändringen i spellagen skulle i första hand gälla till och med den sista december 2020. Nu är det dock klart att svenska staten förlänger maxgränsen för casino bonusar.

I första hand har de valt att förlänga den tillfälliga spellagen i ytterligare sex månader - men det finns ingenting som säger att de inte kan komma att förlänga tidsgränsen ytterligare.

De nya reglerna som gäller i den tillfälliga spellagen är mycket strikta och syftar till att ingen spelare ska riskera att landa i ett spelmissbruk. Anledningen till detta är att det i och med pandemin var många svenskar som blev arbetslösa eller såg sin inkomst sjunka drastiskt.

Det fanns då en oro hos regeringen att detta skulle leda till ett ökat spelande - varför de kände att en tillfällig ändring i spellagen var nödvändigt.

De mest omtalade ändringarna i spellagen handlar om just bonusar och insättningsgränser. Som vi redan tagit upp, innebär den "vanliga" svenska spellagen att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per spelare och licens. Inget maxtak finns för bonusen - men i och med ändringen i spellagen har ett bonustak på 100 kr införts.

Det innebär att inga bonusar med ett värde över 100 kr får delas ut - något som sätter de svenska spelbolagen i ett utsatt läge gällande konkurrens från utländska aktörer som inte har några sådana restriktioner.

Även insättningsgränserna har alltså fått se en ändring, och idag gäller en obligatorisk insättningsgräns på 5 000 kronor per spelare.

Bonusarnas villkor omformas

Att bonusarna fått ett maxtak om 100 kr har varit både bra och dåligt för oss spelare. Det är givetvis en tråkig nyhet för de spelare som är ute efter så höga bonusar som möjligt - samtidigt har bonusvillkoren hos många casinon blivit mer generösa gentemot spelarna.

Till exempel är det många casinon som valt att ta bort kravet på omsättning från sina bonusar - något som innebär att du alltså får behålla dina vinster direkt.

Omsättningsfria bonusar är väldigt populära, och innan den tillfälliga ändringen i spellagen var dessa mycket sällsynta.

Idag hittar vi bonusar utan omsättningskrav hos vart och vartannat casino - vilket vi naturligtvis tycker är kul!

Vilka casino bonusar är bäst nuförtiden?

Precis som vi varit inne på, är det många casinon som tvingats omforma sina bonusar - och flera av dessa har då valt att göra om bonusarna till sådana som är mer gynnande för spelarna. Vi menar då naturligtvis de omsättningsfria bonusarna - dessa är det bästa man som spelare kan hitta.

De enda bonusar som ligger i samma kategori är insättningsfria bonusar, men dessa kommer ofta med krav på omsättning.

Får vi välja tar vi en bonus utan omsättningskrav, alla dagar i veckan.

Några av de casinon som idag valt att lägga sina välkomstbonusar som bonusar utan krav på omsättning är bland annat Prank Casino, Klirr och Storspelare.

Är de lägre bonusarna här för att stanna?

Många spelare undrar om vi någonsin kommer återgå till "normalläge" gällande casinobonusar - och detta är en klart berättigad fråga. I och med att det ekonomiska rådande läget med stor sannolikhet kommer vara långvarigt, finns det en möjlighet att den svenska staten väljer att revidera spellagen så att de tillfälliga ändringarna istället blir permanenta.

Detta är dock ingenting som kommer ske i brådrasket - i första hand kommer istället ytterligare förlängningar troligen vara aktuella. Detta eftersom en ytterligare begränsning i den svenska spellagen skulle ha stora effekter, både för spelbolagen såväl som för samhällsekonomin.

Det innebär att det är många som skulle påverkas av en ändring i spellagen, varför en varig ändring först bör analyseras noggrant innan den genomförs. Å andra sidan har Ardalan Shekarabi visat sig vara väldigt på hugget under det gångna året - så ingenting är omöjligt.

Vad kan en permanent ändring av spellagen ge för konsekvenser?

Att det finns flera positiva aspekter av den tillfälliga ändringen i spellagen har vi redan varit inne på - till exempel har många casinon valt att ta bort sina omsättningskrav vilket blivit mycket uppskattat av spelarna.

Det finns dock även negativa sidor med en striktare spellag. Först och främst blir det en väldigt snedvriden konkurrens för svenska casinon gentemot utländska aktörer. Detta eftersom de senare inte alls behöver förhålla sig till den svenska spellagen - och därmed kan sätta vilka villkor de vill för sina spelare.

En ytterligare konsekvens av detta är att de svenska spelare som väljer att spela hos ett utländskt casino får ett kraftigt urholkat spelarskydd.

Det beror på att den svenska spellagen alltid har spelarnas bästa som grund, samtidigt som svenska spelare alltid kan få hjälp genom KO om de inte kommer överens med ett svenskt casino. Ett utländskt casino behöver inte förhålla sig till detta över huvud taget, och det är därmed upp till deras goda vilja om de vill komma överens med spelaren eller inte vid en konflikt.

Det ska heller inte stickas under stol med att en stor spelarövergång till utländska casinon kommer ge ett stort tapp i statskassan, då det är åtskilliga miljarder i skattepengar som kommer in från de svensklicensierade casinon som finns idag.

Eslöv

Tillhörigheter försvinner mystiskt

En kvinna upplever att föremål försvinner ur hennes bostad, hon vet bara inte riktigt hur. (Bilden tagen i annat sammanhang.)
Foto: TT Video
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

En kvinna i 50-årsåldern, boende på en ort i Eslövs kommun, har polisanmält att tillhörigheter ur hennes hem mystiskt försvunnit sedan september förra året. Hon har upptäckt efterhand att det saknas föremål i hemmet och misstänker att någon kan ha gått in genom en olåst ytterdörr och plockat på sig saker. Det finns emellertid inga spår efter någon gärningsman eller tecken på inbrott. Anmälan är rubricerad som stöld.

Eslöv

Företag utsatt för blufförsök

Eslövsfirman fick bluffakturor.
Foto: Jessica Gow/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Ett företag i Eslöv har polisanmält att man fått flera fakturor på varor som man inte beställt. Detta är anmält som försök till bedrägeri. Företaget har inte betalat fakturorna.

Sport

Ny storförlust för Eslövs IK

En handbollsspelare i aktion
Foto: Christoffer Borg Mattisson/arkiv
Sport
Eslöv
Handboll Bottenkrigande Eslövs IK åkte på en ny storförlust borta mot HK Aranäs i det första damallsvenska framträdandet efter covid-19-uppehållet, 21-31 (10-15).

– Siffrorna speglar inte matchen. Vi brände mycket framåt och orkade inte fysiskt hela vägen, men stundtals hade vi bra 6-0-försvar, summerade tränaren Ola Kristiansson.

– Vi visade moral och fajtades verkligen till slutsignalen. Det kommer att betala sig framöver.

Eslöv hamnade på efterkälken direkt och efter en knapp kvarts spel hade Aranäs ryckt med sex bollar.

Till slut blev det tio måls skillnad.

– Aranäs hade ett tufft försvarsspel och vi fick inte mycket med oss. Men vi kom till bra i anfallsspelet och skapade bra lägen när vi visade tålamod, analyserade Kristiansson.

– Det var ett jäkla fysiskt motstånd samtidigt som vi tvingades ställa upp med en tunnare trupp än vanligt.

Bland annat saknade Eslövs IK två covid-19-sjuka spelare samt en som är kraftigt förkyld.

– Därför lyfte vi upp juniorspelaren Fanny Lindström som fick vara med på bänken samt spela lite grann på slutet.

I Eslöv blev Matilda Videll sexmålsskytt.

På onsdag väntar bortadrabbning mot toppkrigande Boden Handboll IF.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL