Skåne

Smittan skenar – Skåne lanserar enklare covidtest

Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne Covidsmittan skenar i Skåne vilket gjort att trycket på att testa sig är rekordhögt med långa väntetiderna som följd. Därför lanserar Region Skåne ett nytt enklare testalternativ för att öka kapaciteten.

– Stanna hemma när du är sjuk, provta dig vid symtom, vuxna ska begränsa sina sociala kontakter med andra vuxna inomhus, jobba hemma om det är möjligt, undvik kollektivtrafik och speciellt i rusningstid, undvik trängsel och håll avstånd till personer som du inte bor med, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Lediga tider i Göteborg

Skåningarna uppmanas alltså att testa sig. Problemet är dock att det just nu inte finns några lediga tider för ett ombud att hämta ut pcr-test mot covid-19 genom regionens provtagning.

I förra veckan sattes nytt smittorekord i Skåne med drygt 17 000 nya covid-fall. Samtidigt registrerade Region Skåne hela 59 000 provtagningar. Men nu möts spekulanter på ett test endast av röda markeringar och ordet ”fullbokat” eller tomma veckokalendrar på 1177:s hemsida.

Närmaste lediga tid för pcr-test, om man inte har råd med ett dyrt test på ett privat företag, hittar man just nu cirka 279 kilometer bort i Göteborg. I alla fall tills på torsdag.

Ökar testkapaciteten

För nu har Region Skåne beslutat sig för att lansera ett nytt test och på så sätt öka kapaciteten. Det nya typen av test ska göra provtagningen enklare då användaren själv kan hämta sitt och övriga familjemedlemmars test.

– Dessa nytillkommande tester ökar den skånska testkapaciteten till cirka 15 500 tillgängliga tester varje vecka och är ett välbehövligt tillskott eftersom nuvarande smittspridning gör att trycket på egenprovtagningen via 1177 varit långt större än vad som tidigare förutsetts, säger Richard Davidsson, provtagningsansvarig i Region Skåne.

Startar i Malmö, Lund och Helsingborg

De nya testen kommer först att sättas i bruk på utlämningsplatser i Malmö, Lund och Helsingborg. Bokningen öppnar redan på onsdag, den 12 januari, och kommer att kunnas hämtas ut tidigast torsdag, den 13 januari. På onsdagen blir det även klart var exakt utlämningsplatserna kommer att vara i respektive stad.

FAKTA

Här hämtar du dina självtester

I nuläget startar Region Skåne med tre nya platser att hämta ut självtester på. Viktigt är att registrera sig via regionens hemsida 1177.se innan man hämtar testet, eller skickar ett ombud.

I Malmö är adressen Grophusgatan på pendlarparkeringen i Svågertorp, i Lund är platsen Stadsparksgatan i P-hus Arena Park och i Helsingborg är hämtningsstället Pixla Piren på Atlantagatan.

Dessa platser har tidigare fungerat som testplatser, skillnaden i dessa fall är att hämtning av testet registreras via 1177 och efter att testet är taget registrerar sig privatpersonen på 1177 med hjälp av en QR-kod.

Efter att användaren har provtagit sig registrerar man testet med en QR-kod och lämnar sedan in det på utlämningsplatsen som kommer att ha öppet alla dagar mellan klockan 08.30-16.00. Testet måste lämnas in samma dag eller senast dagen efter.

Samtidigt meddelar Region Skåne att de nuvarande testalternativen kommer att finnas kvar som vanligt.

FAKTA

Aktuella covid-siffror i Skåne

Nya konstaterade covid-19-fall: 1 775 (934)

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 217176 (207 467)

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 234 (192)

Inlagda på iva med konstaterad covid-19: 14 (16)

Totalt antal vaccinerade med en första dos (över 12 år): 994 155 motsvarar 81,9%

Totalt antal vaccinerade med en andra dos (över 12 år): 961 399 motsvarar 79,2%

Totalt antal vaccinerade med en tredje dos (över 12 år): 347 888 motsvarar 28,6%

Totalt antal avlidna med covid-19: 1 871 (1 869 den 5 januari)

Källa: Region Skåne

Siffror från: 11 januari. Föregående siffror inom parentes. Region Skåne uppdaterar vanligtvis siffrorna varje tisdag och torsdag.

Utrikes

Johnson ställs mot väggen i "partygate"

Det blåser snålt kring Boris Johnson. Här lämnar han residenset 10 Downing Street för en vecka sedan.
Foto: Frank Augstein/AP/TT
Utrikes
Utrikes Nu kommer Boris Johnson inte undan. Efter att ha försökt ducka "partygate", en växande skandal kring de brittiska covid-reglerna, ska premiärministern i dag grillas i en frågestund i underhuset i London.
PREMIUM

Anklagelser har florerat i månader om att kretsen kring Johnson bakom regeringsfasaderna ofta struntat i Storbritanniens pandemiregler – medan vanligt folk tvingats uthärda stenhårda nedstängningar.

"Ni är välkomna från klockan 18, ta med egen sprit!" citeras ett e-brev från Martin Reynolds, nära medarbetare till premiärminister Boris Johnson, inför ett kalas i residenset på Downing Street den 20 maj förra året. Då rådde i stort sett totalförbud för umgänge mellan hushåll, men Reynolds bjöd ändå in över 100 personer till premiärministerns trädgård, rapporterar ITV News. Och Johnson med fru uppges ha deltagit i kalaset.

Tidigare har andra brittiska medier avslöjat flera liknande tillställningar på Downing Street under nedstängningarna 2020 och 2021.

Pressen på Johnson att förklara sig har ökat de senaste dagarna. Men hans linje har varit tystnad, med förklaringen att han inte vill föregripa en tjänstemannautredning som tillsatts kring uppgifterna.

Den veckoliga frågestunden i underhuset, onsdagar klockan 12, kommer han dock inte undan. Den är en tradition sedan 1800-talet i parlamentet i London. Och denna vecka väntas Johnson pressas osedvanligt hårt av bland andra Keir Starmer, ledare för det största oppositionspartiet Labour.

De brittiska covid-reglerna är lagstadgade, så om Johnson brutit mot dem har han begått brott.

Henrik Samuelsson/TT

Inrikes

Studenter behövs i vården – fribeloppet slopas

Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vid tisdagens pressträff.
Foto: Paul Wennerholm/TT
Inrikes
Inrikes Regeringen slopar fribeloppet för alla studenter med studiemedel denna vårtermin.
Syftet är att fler studenter ska kunna gå in och jobba i exempelvis vården, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).
PREMIUM

Fribeloppet för studiemedelstagare slopas vårterminen 2022. Detta görs mot bakgrund av den rekordhöga smittspridningen och syftet är att studenter ska kunna gå in och avlasta vården och annan samhällsviktig verksamhet utan att studiemedlet krymper. Alla studenter, oavsett var de arbetar, omfattas.

Men det finns ännu inga skattningar på i vilken grad studenterna med sina extrajobb har hjälpt och kan hjälpa upp den ansträngda situationen i vården, konstaterar Anna Ekström.

– Det vi vet är att vårdgivare vittnat om att studenter som gått in och avlastat under väldigt hårt belastade tider har varit en mycket stor hjälp, och ibland helt avgörande.

Skulle återinföras

Fribeloppet har varit slopat tidigare under pandemin, men tanken var att det skulle återinföras från och med denna vårtermin. Nu ändras alltså det beslutet.

Detta innebär att den studerande kan ha inkomster över 93 000 kronor per kalenderhalvår (vid 20 veckors heltidsstudier) och ändå få studiemedel med fullt belopp. I vanliga fall reduceras studiemedlet – både bidrag och lån – om inkomsten överstiger denna fribeloppsgräns.

Distans på deltid

Vårterminen inleds med ytterligare en förändring. De skärpta rekommendationerna som aviserades den 10 januari innebär att lärosätena återgår till viss undervisning på distans.

– Det är en nödvändig, men beklaglig åtgärd, säger Anna Ekström och betonar att undervisning på distans inte ska gälla som en heltidsåtgärd.

– En av de lärdomar jag bär med mig är att utbildning är som bäst när den bedrivs på plats.

Men varför distansundervisning endast till viss del, när smittspridningen ser ut som den gör? Anställda ska ju så långt möjligt arbeta hemma.

– Vi är inne på det tredje året i pandemin och vi har stora grupper studenter som tagit ett mycket stort ansvar och fått lägga stor del av sin universitets- eller högskoletid tid på distansstudier och distansexamination. När vi väger negativa konsekvenser mot varandra är bedömningen att vi ska hålla så öppet som vi kan. Men med denna smittspridning måste vi vara beredda på att agera snabbt, och vi följer utvecklingen oerhört noga, säger Anna Ekström.

Tentor på plats

När tentamensperioden nu börjar har oroliga röster höjts för smittrisken då många studenter samlas för att skriva på samma plats.

Lärosätena har däremot gjort bedömningen att tentamen- och examinationstillfällena ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt, även om de sker på plats.

Till saken hör att fusket ökade markant under pandemins första termin, våren 2020. Lärosätenas förklaring var övergången till digitala tentor och hemtentor. Men fuskrisken har inte varit en faktor i bedömningen nu när salstentor ska vara huvudalternativet.

– Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att verksamheten ska bedrivas på plats och använda distans som ett sätt att glesa ut. UKÄ har inte varit delaktig i att utforma rekommendationerna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

När det gäller extra tillfällen att skriva en tenta är det upp till varje lärosäte. Normalt har studenterna två möjligheter i direkt anslutning till avslutad kurs: tenta och omtenta. Detta gäller även nu, trots den stora smittspridningen.

– Sedan har varje lärosäte möjlighet att ordna ytterligare ett tillfälle, om stora grupper studenter på grund av klusterutbrott missar de två ordinarie tentatillfällena. Men det normala är att man ska klara detta på två tillfällen, säger Anders Söderholm.

Lärosätena kan också välja att hålla digital tenta.

– Om smittskyddsläget är sådant att det inte är möjligt att genomföra tentamen på plats finns förstås möjlighet att digitalisera tentamenstillfället, säger Anders Söderholm.

FAKTA

Fakta: Detta gäller

Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

För studenter med studiemedel: Inget inkomsttak – fullt studiemedel även om inkomsten överstiger fribeloppet. Gäller första halvåret 2022.

Regeringens förslag om slopat fribelopp överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

Källa: Regeringskansliet

Skåne

Ansträngd vård – fler patienter och anställda smittade

Antal nya covidfall på sjukhusens vårdavdelningar ökar både hos patienter och bland vårdpersonalen.
Foto: Bertil Ericson / TT
Skåne
Skåne Antal inlagda covidpatienter ökar i den skånska vården. Samtidigt ligger ett stort antal ur sjukhuspersonal hemma sjukskrivna för covid.

Med ett nytt smittorekord i Skåne, i förra veckan bekräftades drygt 17 000 nya covid-fall, är den skånska vården nu ansträngd. På tisdagen vårdades 234 patienter på vårdavdelning med konstaterad covid-19 och 14 stycken på iva.

– Antalet patienter med covid ökar nu hela tiden och samtidigt har vi andra svårt sjuka patienter som behöver våra resurser. Dessutom är ovanligt många av våra medarbetare sjuka eller får hålla sig i karantän. Det gör att pandemin återigen påverkar planerad verksamhet och tyvärr får människor vänta längre på behandling, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Försöker skapa mer kapacitet

Av de smittade förra veckan är 75 procent mellan 20-59 år. Fast enligt Region Skåne ökar smittan i alla åldersgrupper och över hela Skåne. I Malmö noterades till exempel 1 411 nya fall per 100 000 invånare, i Hörby låg siffran på 1 137 och i Skurup på hela 1 514.

– Vi använder också de avtal som vi har med olika leverantörer för att skapa mer och snabbare kapacitet för patienter som väntat länge på exempelvis en operation, säger Pia Lundbom.

Samtidigt meddelade regeringen på tisdagen att fribeloppet för studenter som tar studiemedel slopas även under våren 2022. Det kommer alltså inte att finnas något inkomsttak. Detta för att möjliggöra för studenterna att arbeta och stötta upp inom vården.

Redaktionen tipsar

Covidsmittan – så är läget där du bor

Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Eslöv
Höör
Skåne Covidsmittan fortsätter att öka markant i Skåne, främst i syd och sydvästra delen av regionen. Antalet fall per 100 000 invånare är störst i Ystad, följt av Burlöv, Svedala, Skurup och Sjöbo. Så här är läget i den kommun där du bor.

Skåne

Tusentals utan ström efter nattens stormoväder

Ett stormfällt träd hade lagt sig över en mindre väg utanför Ekeröd i Skåne på söndagskvällen. Morgonen därpå hade träd fallit på flera vägar i närområdet.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne De hårda vindarna som drog in över Skåne under natten mot måndag orsakar strömavbrott, inställda tåg och hinder i vägtrafiken.
SMHI varnar även för ishalka i delar av länet under morgonen.

SMHI:s varning för plötslig ishalka gäller nordöstra Skåne, Småland, östra Halland och Östergötland. Även polisen gick ut med en uppmaning till allmänheten att stanna hemma på sin hemsida, men återkallade den senare eftersom ”vädret förbättrats”.

SMHI varnade redan på söndagen för att hårda nordvästvindar var på väg in över Götaland, och Trafikverket beslutade vid lunchtid samma dag att i förebyggande syfte stänga av ett antal tågsträckor i länet från midnatt till och med måndag eftermiddag.

Under natten blåste det kraftigt över Skåne, tidvis med stormstyrka i vindbyarna.

– Efter midnatt var det som blåsigast. Mätstationen i Falsterbo noterade då en vindstyrka på 26 meter per sekund, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Under måndagen väntas vinden avta i styrka, även om det kommer att fortsätta blåsa större delen av dagen.

– De här kraftiga vindarna har nått sin kulmen men vi får räkna med att det kommer vara fortsatt blåsigt under förmiddagen och eftermiddagen. Det kommer röra sig om hårda vindbyar på flera håll, och lokalt mycket hårda vindbyar.

– Först under den sena eftermiddagen märker vi väldigt tydligt att vindarna avtar. Vi kan räkna med en ganska lugn måndagskväll vindmässigt i Skåne, säger Alexandra Olsson.

Trafikverket fick under natten in en rad larm om träd som fallit med vinden över vägar och elledningar i länet.

På väg 23 söder om Höör, i höjd med Bosjökloster, hade ett träd som delvis lagt sig över vägen stor påverkan på trafiken. Också på andra håll i mellanskåne har det inkommit uppgifter om omkullvälta träd, liksom på vägar i andra delar av länet.

Tidigt på morgonen fick SOS Alarm även samtal om att en ”stor studsmatta flyger omkring” på Morellgatan i Eslöv. Ingen person ska ha kommit till skada i samband med händelsen, enligt uppgift från SOS, som berättar att räddningstjänsten åkte ut och satte fast studsmattan igen.

Blåsten har dessutom orsakat strömavbrott på flera håll i Skåne och tusentals av Eon:s kunder var under morgonen utan ström. Vid 07-tiden var omkring 3 500 skånska hushåll strömlösa, varav cirka tusen i Sjöbo kommun.

FAKTA

Tågsträckor stängs av

Under måndagen har Trafikverket beslutat att stänga av följande tågsträckor i Skåne, preliminärt fram tills klockan 16

Öresundståg:

Kristianstad - Karlskrona och omvänt (avstängt 00-14)

Pågatåg:

Ystad - Simrishamn och omvänt

Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg och omvänt

Kristianstad - Karlshamn och omvänt (avstängt 00-14)

Källa: Skånetrafiken

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Privatlån.com

Lån - Jämför och ansök om lån online

Privatlån.com

Numera är det lättare än någonsin tidigare att ansöka om och jämföra olika lån. Skälet till detta är att det går att göra online samtidigt som det numera finns ett stort antal låneförmedlare som erbjuder dessa tjänster. Just detta ska vi ta oss en närmare titt på i denna artikel.

Låt en låneförmedlare göra jobbet åt dig

När du ska ansöka om att låna pengar kan du numera göra det hos en låneförmedlare. Det finns flera fördelar med att använda sig av en sådan. För det första slipper du själv sitta och ansöka om lån hos flera olika aktörer när du använder dig av en sådan. I stället räcker det med att göra en ansökan, därefter sköter låneförmedlaren resten åt dig. De kollar då nämligen upp hur dina möjligheter att få lån hos olika aktörer ser ut, jämför de olika låneerbjudandena du får och listar sedan dessa för dig. Du kan då välja det låneerbjudande som stämmer så bra överens som möjligt med dig och dina önskemål.

En av de stora fördelarna med detta är att du själv slipper slösa tid på att sitta och ansöka om lån hos olika aktörer samt jämföra dessa. Som tidigare nämnt gör i stället den låneförmedlare som du väljer att använda dig av jobbet åt dig. Detta är något som du kan spara oerhört mycket tid på.

En annan fördel med att använda sig av en låneförmedlare är att det då inte behöver göras alltför många kreditupplysningar i ditt namn. När det gäller kreditupplysningar med Upplysningscentralen, eller UC som det är mer känt som, vilket är det vanligaste upplysningsföretaget här i Sverige så är dessa nämligen inte bra för din kreditvärdighet. För varje kreditupplysning som görs på ditt namn med UC försämras nämligen din kreditvärdighet. Att då sitta och ansöka om lån hos flera aktörer som använder sig av just UC är därför något som kan få mycket negativa konsekvenser för din kreditpoäng. Detta behöver du dock inte oroa dig för genom att använda dig av en låneförmedlare. När du använder dig av en sådan görs det nämligen bara en kreditupplysning på dig. Detta innebär därför att din kreditvärdighet inte påverkas alltför mycket, inte alls på samma sätt som det hade gjort om du satt och ansökte om flera olika lån. Att använda sig av en låneförmedlare är därför bra eftersom du kan spara tid på att göra det, det har inte någon alltför allvarlig påverkan på din kreditvärdighet, och det ger dig så bra chanser som möjligt att finna bästa möjliga lån.

Saker att tänka på när du ska jämföra lån

Vad är det då värt att tänka på när man ska jämföra olika lån? En sak som det är en självklarhet att ha i åtanke är räntan. För dig som ska låna pengar är det förstås bättre ju lägre ränta ett lån har. Ju lägre räntan är desto billigare kommer det nämligen bli för dig att låna pengar. Detsamma gäller andra typer av avgifter som kan tillkomma till ett lån. Detta kan bland annat röra sig om en uppläggningsavgift och en aviavgift. Försök helt enkelt att välja ett lån med så låg ränta och så få andra avgifter som möjligt. Gör du det blir det nämligen billigare för dig att låna pengar.

En annan viktig sak att ta hänsyn till är hur lång tid som du har på dig att betala tillbaka lånet. Här gäller det att hitta en återbetalningstid som innebär en månadskostnad som du har råd med. Dock är det inte någon bra idé att använda sig av en alltför lång återbetalningstid. Ju längre återbetalningstid du väljer desto högre ränta får du nämligen på ditt lån. Välj därför en återbetalningstid som inte sträcker sig över en alltför lång period samtidigt som det ger dig en månadskostnad som inte är alltför hög och som du kommer att ha råd med.

Det är också viktigt att bestämma sig för ifall man ska satsa på ett lån med eller utan säkerhet. Men vad är då skillnaden mellan dessa båda typer av lån? För att börja med lån med säkerhet så är detta lån där du lämnar något i säkerhet till banken. Detta betyder att banken kan ta det som du lämnar i säkerhet från dig om det är så att du inte klarar av att betala tillbaka lånet så som det är tänkt. I många fall använder man samma sak som man lånar pengar till som säkerhet. Det är till exempel vanligt att man lånar pengar till att köpa en bostad eller en bil. När du gör det kan du då lämna någon av dessa saker som säkerhet till banken. Banken kan då nämligen ta de ifrån dig om du inte klarar av att betala tillbaka så som det är tänkt. Varför ska man då utsätta sig för den risken kanske du undrar? Svaret på den frågan är att för det första finns det aktörer som endast erbjuder lån med säkerhet, åtminstone när det kommer till större summor pengar. För det andra brukar lån med säkerhet ha lägre ränta än vad lån utan säkerhet har. Det har de eftersom banken inte tar en lika stor ekonomisk risk när de ger dig ett lån med säkerhet som de gör när de ger dig ett utan. Detta kan de därför kompensera för genom att erbjuda dig en lägre ränta.

Motsatsen till ett lån med säkerhet är alltså ett utan säkerhet. Ett sådant lån innebär att du kan låna pengar utan att behöva lämna något i säkerhet till banken. Detta är förstås en stor fördel, men det finns också en stor nackdel med lån utan säkerhet. Denna handlar om att lån utan säkerhet brukar ha högre ränta än sådana med säkerhet. Banken tar nämligen en större ekonomisk risk när de ger dig ett lån utan säkerhet. När det gäller ett sådant lån har de nämligen inget som de kan ta ifrån dig om du inte betalar tillbaka lånet så som det är tänkt. Detta får du därför betala för genom att få en högre ränta.

Skåne

SMHI varnar för storm i Skåne – tåg ställs in

Det kommer att blåsa rejält under måndagsdygnet.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Väder SMHI har gått ut med en vädervarning för storm över Skåne under natten mot måndagen. Trafikverket har därför valt att ställa in tågtrafiken på vissa sträckor.

Det blir rejält blåsigt under natten mot måndagen och en bit in på måndagen. SMHI har utfärdat två varningar.

– Dels så har vi en varning för plötslig ishalka som gäller för nordöstra Skåne, det är från i natt fram till imorgon bitti och det handlar om att det passerar regn som följs av en snabb uppklarning och att det då kan frysa på. Och utöver det har vi en varning för mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar, det gäller i stort hela Götaland och då även Skåne, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Det kommer att blåsa norrifrån och väntas bli som värst över Skåne från midnatt till måndag morgon.

– Det är risk för stormbyar med dryga 25 m/s under natten. Under måndagen kommer det fortsätta vara blåsigt, om än inte med någon varning, och sedan avtar det successivt. Man får räkna med en blåsig dag även om om solen lyser.

Kan orsaka trafikstörningar

Värst blir det längs med den nordvästra kusten.

– Där får vinden lite extra fart men det kommer vara ordentligt blåsigt även i övriga Skåne.

Kraftiga vindbyar kan blåsa ned träd över vägbanor. Det gäller därför att ta det extra försiktigt om man ger sig ut på vägarna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Den kraftiga vinden kan orsaka störningar både på vägarna och i tågtrafiken.

– Det kan vara stora grenar som går av, träd som ramlar över vägar och gångvägar eller luftburna elledningar. Höga fordon, typ långtradare, är ganska vindkänsliga. Det kan också göra att det blir störningar i biltrafiken. Uppmaningen är att tänka efter före, behöver jag åka ut tidigt eller kan jag åka lite senare? Och ta lite extra tid på sig så att man inte behöver ha så bråttom i trafiken.

Tåg ställs in på flera håll

På grund av SMHI:s vädervarning har Trafikverket beslutat att stänga av flera tågsträckor i Skåne:

För Öresundståg på sträckan Kristianstad - Karlskrona och omvänt är banan avstängd mellan midnatt och 14.00 på måndagseftermiddagen.

För Pågatåg på sträckan Ystad - Simrishamn och omvänt är tågbanan avstängd fram till 16.00 på måndagseftermiddagen, liksom på sträckan Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg.

Mellan Kristianstad och Karlshamn är tågbanan avstängd fram till klockan 14 för pågatåg.

Skåne

Gurkodlaren hårt drabbad av skenande elpriser

Roy Rosendahl, vd på Klagstorps gurkodling.
Foto: Elisabeth Sandberg
Skåne
Skåne De höga elpriserna har slagit hårt mot skånska företag, ett företag som drabbats är Klagstorps gurkodling. Som resultat har företaget tvingats höja gurkpriserna och om elkostnaderna fortsätter stiga kan företaget behöva stänga ner sin vinterodling.
– Det är ett problem som har uppstått som vi aldrig hade kunnat föreställa oss.

Hösten och vinterns höga elpriser är ett resultat av bland annat frusna älvar och dyra bränslepriser. Något som påverkat energikrävande verksamheter i Skåne.

Vinterodlade skånska gurkor

Ett av de företag som påverkats av de höga elpriserna är Klagstorps gurkodling utanför Malmö. Gurkodlingen som bedrivs i växthus året om använder sig av starka lampor för att kunna säkra produktionen under vintern.

– Överföringspriserna som kommer på toppen av elavtalet kan du inte påverka. Något som har kostat mig 600 000 - 700 000 kr extra nu i november, december förutom det vanliga avtalet, säger Roy Rosendahl, vd på Klagstorps Gurkodling.

Gurkodlingen kräver 1,3 miljoner kilowattimmar

Klagstorps gurkodling har haft ett fast elavtal som gått ut nu vid årsskiftet. De har ännu inte tecknat ett nytt fast elpris i dagsläget och företagets elkonsult har rekommenderat dem att vänta på grund av de höga priserna. För att täcka upp de höga kostnaderna har man fått höja priset på gurkorna.

– Vi har en förbrukning på 1,3 miljoner kilowattimmar i månaden, så det är inte småpotatis vi pratar om. Jag har fått till ett bättre pris på gurkorna för januari-februari som ska täcka upp delar av kostnaderna men vi har inte tagit höjd för några katastrofpriser, blir det så får vi stänga ner helt enkelt.

För att kunna odla gurkor under vinterhalvåret krävs det kraftfulla lampor.
Foto: Elisabeth Sandberg

Fler vinterodlare drabbade

Just ovissheten kring hur elpriserna kommer att utvecklas och påverka verksamheten har gjort det svårt att tänka framåt.

– Det här gör det inte lätt att kunna planera för framtiden. Det är ett problem som har uppstått som vi aldrig hade kunnat föreställa oss, berättar Roy Rosendahl.

Roy har märkt av från de andra odlare i Skånetrakten som odlar på vintern att det finns en viss oro för framtiden och hur elpriserna kommer att utveckla sig.

– Vi måste klara oss de här månaderna för att se om elpriserna kommer att stabilisera sig eller om vi får lägga ner våra verksamheter.

50 öres höjning kan bli dyr

Sjöbo kommun och det kommunala fastighetsbolaget Sjöbohem har ett fast elavtal så man har inte påverkats av de höga priserna ännu. Men nästa år ska både kommunen och Sjöbohem omförhandla sina avtal och där en prishöjning skulle kunna bli dyr.

– Om man höjer priserna med 50 öre per kilowattimme så blir det en kostnadsökning för kommunen på 3 miljoner kronor. Det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om, säger Kamilla Danielsson, tillväxtchef på Sjöbo kommun.

Kraftledningar utanför Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT

Pågen tvingades höja priset på bröd

I december förra året gick Pågen ut med att man höjer priserna på bröd man bakar. Det var elpriserna tillsammans med dålig skörd som låg bakom prishöjningen. Pågen aviserar ut prisändringar till butiker några gånger per år och prishöjningen landade runt 1-2 kronor.

– Nu bakar vi till ett fast pris och då kan man ju bli förlorare på kort sikt. Men över tid sen så lär det påverka konsumenten och konsumentpriset. Det var det vi gick ut och talade om här nu i november, december, säger informationschef Berith Apelgren.

Vill minska elförbrukningen

Matproducenten Orkla Foods som har fabriker i bland annat Eslöv har även de märkt av prishöjningarna.

– Elpriserna har ökat kraftigt för alla våra anläggningar i Sverige och vi vidtar åtgärder för att minska vår energiförbrukning, skriver Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Skåne

Hästaffärer fick gården att bli en verklighet

Skåne
feature
Sport
SKÅNE Framgångsrika ryttaren Sofia Farman Zetterman lever sedan några år i ett paradis för hästtjejer. Men vägen dit har inte varit helt enkel.

Anläggningen Magic Park Stables, utanför Tyringe, där Sofia bor tillsammans med maken Royne och dottern Ronja, började som Royne Zettermans vision. Mannen som är en av de riktigt stora legenderna inom svensk ridsport.

– När han började prata om att skaffa hästgård hängde jag med. Idén var okej, för där bodde han i en lägenhet efter skilsmässan och där bodde jag i en annan. Hästar hade vi på alla möjliga ställen.

– Men att köpa mark, dra in vatten och avlopp, bygga stallar, ridbanor, anlägga sjö, bygga timmerstugor. Var inte det lite överdrivet. Och vad skulle det inte kosta?!

Men precis så blev det.

På anläggningen Magic Park Stabels utanför Tyringe stortrivs Sofia Farman Zetterman.
Foto: Stefan Sandström

Hösten 2012 togs det första spadtaget. Våren 2013 stod den magnifika anläggningen där. Ekonomin då? undrar vän av ordning. 40 miljoner som anläggningen har kostat spottar man väl inte upp hur som helst?

Jodå. Det gör man när det säljs hästar i världsklass. Sofia avslöjar att de gjorde ett av hästsveriges fetaste klipp när de i höstas sålde en av sina egna produkter till USA för ett skyhögt pris. Till vem? Hemligt. För hur mycket? Hemligt. Men det handlar förstås om miljonbelopp. Bland annat den affären gjorde att de idag kan se sig så gott som skuldfria.

Tiden när de byggde vill hon helst glömma.

– Vi pendlade över en timme enkel resa för att vara med under byggtiden. Innan vi åkte red vi hästar vi hade i träning och när vi kom hem var det dags att rida igen. Jag fick magsår och fattar inte hur vi klarade det.

Pappa köpte några billiga hästar till mig som jag utbildade, tävlade och sålde. Vid sidan om jobbade jag som personlig assistent, och tog också jobb på Maxi och Mc Donalds.

Den som tror att Sofia gled in i ridsportvärlden på en räkmacka tar fel.

Hon var åtta år när mamma äntligen gav med sig och Sofia fick börja rida hos Röinge Ridklubb i Hässleholm. Sofia hade tjatat sedan hon var sex.

– Det var nära att jag fick börja en gång, men då läste mamma om en ridolycka och så var det kört, berättar Sofia.

Sofia Farman Zetterman driver anläggningen ihop med meriterade ryttaren och maken Royne, samt dottern Ronja.
Foto: Stefan Sandström

Eftersom intresset minst sagt höll i sig så investerades det så småningom i den avdankade travhästen Pilen.

– En jättejobbig häst som slängde av mig i princip dagligen. Och jag hade ingen sadel utan red till en början barbacka. Men jag gav mig inte och så småningom kunde han grunderna i både dressyr och hoppning. Där tvingades jag hitta många problemlösningar och det har jag fortsatt att göra, inte minst med problemhästar som jag har tagit mig an.

Sofia var inställd på att bli hästveterinär och valde naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Man måste ha ett vanligt jobb, inte bara jobba med hästar, resonerade hon. Det blev inget vanligt jobb utan hästar för hela slanten. Efter Pilen köpte hon ett svenskt halvblod, sedan ytterligare ett. Och började rida andras hästar. Massor av hästar. Som 15-åring flyttade hon från mamma i Sjörröd till pappa i Göteborg.

– Han köpte några billiga hästar till mig som jag utbildade, tävlade och sålde. Vid sidan om jobbade jag som personlig assistent, och tog också jobb på Maxi och Mc Donalds.

Efter några år flyttade hon till Mexiko och USA där hon red 10-15 hästar om dagen. Allt för att lära sig så mycket som möjligt.

Visst märks åldersskillnaden ibland. Musiksmaken till exempel. Alltså, låten ”Lyckliga gatan”, vad är det?

Tillbaka i Sverige startade Sofia företaget Farman Showjumpers AB. Fortsatte att köpa hästar, utbildade dem och sålde. Renoverade lägenheter som såldes för att få pengar att köpa hästar.

– Vem Royne Zetterman var visste alla i branschen. Vi hade hästar på samma ställen och han hjälpte mig att slipa min ridteknik. Vi var vänner under lång tid. Så började han bjuda ut mig och vänskapen utvecklades till mer än vänskap.

– Visst märks åldersskillnaden ibland. Musiksmaken till exempel. Alltså, låten ”Lyckliga gatan”, vad är det? fortsätter Sofia och skrattar gott.

2014 blev Sofia sjuk. Hon drabbades av SLE, en ovanlig autoimmun sjukdom där immunförsvaret tar fel och angriper den egna organismen.

– Jag får värk, vissa dagar kan jag inte klä på mig själv. Tar starka mediciner, cortison, cellgifter, starka smärtstillande. Det kan hålla sjukdomen i schack. Men värk har jag alltid. Och sjukdomen får jag leva med.

Hästar har varit del av Sofia Farman Zettermans liv sedan hon var åtta år gammal.
Foto: Stefan Sandström

Det hindrar henne inte från att göra sitt jobb. Mellan åtta och fram till lunch rider hon flera hästar. På eftermiddagen handlar det om administration.

Egentligen hade Sofia inte tid med någon intervju den här dagen. På eftermiddagen skulle familjen till Malmö för PCR-test inför resan till USA dagen därpå. Innan vi träffades hade hon uppvaktat Ronja som fyllde fem och ridit åtta hästar…

– Sån är hon. Hon ger sig aldrig, konstaterade maken Royne Zetterman när vi stötte ihop med honom i stallet.

– Det gör inte Royne heller, kommenterade en av företagets fem anställda inifrån en box. De är verkligen värda två veckors semester.

Vänner och partners.
Foto: Stefan Sandström

FAKTA

Sofia Farman Zetterman

Familj: Maken Royne, dottern Ronja, chihuahuan Bart, 14 år och dobermanntiken Maggie, sex år. Relationen till Roynes två vuxna söner, Alexander och Daniel, framgångsrika ryttare, är numera utan komplikationer.

Bor: På anläggningen Magic Park Stabels i Mjölkalånga, Tyringe. 28 hästar i stallet. Ett 70-tal på andra platser.

Om att fylla 40: Jobbigt. Åldersnoja.

Meriter: Utbildar framgångsrikt unghästar från fyra år upp till och med Grand Prix. Hon har vunnit alla stora unghästchampionat i Sverige: Falsterbo Open, Champion of the youngster och Breeders Trophy. Hon har även vinster och placeringar i Grand Prix.

Intressen: Hästar! Men också mode, skönhet, kläder.

Avkoppling: ”När jag är med Ronja, vi fikar (har jag aldrig haft tid med tidigare), handlar på City Gross och kanske sticker till H&M och köper en Frostklänning.”

Tittar på: ”Hinner inte titta på tv, film eller serier särskilt ofta. Ibland tittar vi på Yellow Stone, (modernt westerndrama, red.anm) som tur är gillar Royne det också.”

Dold talang: Är faktiskt riktig duktig på pingis.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL