Annons

Annons

Annons

Lokal debatt Svalöv

Insändare
Vem kan man egentligen lita på?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Utifrån en vinklad debatt känner jag mig nödgad att gå i svaromål mot Socialdemokrater och Vänstern för att bemöta båda i detsamma.

Vänstern (V) och Socialdemokraterna (S) går ut i press och sociala medier med hårda krigsrubriker såsom:

*Svalöv en Norrtäljemodell, *Rätt att de styrande försörjer sig på frikostiga politikerarvoden?, och *SD, M och KD vill ha mer pengar i egen ficka trots tuffa tider!

Teddy Nilsson (SD).

Bild: TT

Kort efter detta frågar (S)-styret om skillnaden mellan besparing och effektivisering, är det då rimligt att tro de förstått det de nu orerat om i offentligheten?

Annons

Kanske, kanske inte men det är tydliga är viljan att demonisera och baktala styret.

Annons

Räknar här upp några utspel från (S) och (V) och bemöter dem punkt för punkt.

(S) - demokrati är inte SD:s största prioritet.

(V) - Kommunstyrelsens ordförande förklarade vid ett möte för övriga gruppledare att ”störst bestämmer”

Demokrati är när förslag prövas mot andra viljor och förslag för att samla majoritet för ett beslut. Det blir mycket riktigt som (V) skriver "störst bestämmer" och detta är demokrati.

(S) - styret ökar kostnaderna.

(V) - styret ska försörja sig på frikostiga politikerarvoden.

Styrets nya organisation blir mindre kostsam än tidigare och Svalövs kommun har en väldigt modest ersättningsnivå som inte möjliggör försörjning om inte något parti väljer att sätta enskilda individer på oskäligt många uppdrag. Men då är det kanske inte ersättningens nivå som är fel eller för hög.

(S) - besparingar inom kommunen och speciellt inom skola och omsorg.

Besparingar görs mycket riktigt men betydligt mindre än vad många andra kommuner tvingas göra. Men utifrån att (S) tidigare inte förstått skillnaden på besparing och effektivisering ska det kanske visas en viss förståelse för deras ganska grova räknefel om ungefär 4 miljoner i debatt och sociala utspel.

(S) - nya politikerarvoden, -nya högre arvoden.

(V) - nya arvoderade positioner till sig själva.

Tyvärr ser det ut som att båda partierna helt missat att kommunens ersättningsregler tydligt anger, *1) Årsarvode utgår inte i fall då ordf/vice ordf tillika är ordf eller oppositionsråd i kommunstyrelsen.

Annons

Framgång Svalöv vill att alla ska dra sitt strå till stacken och har sedan kommunstyrelsen den 14 november föreslagit frysta ersättningar, vilket oppositionen avböjt.

Annons

För det kan väl aldrig vara så att (S) och (V) av ren illvilja vill baktala styret för att själva komma bättre dager när de tackar nej till styrets förslag om att inte höja några arvoden eller ersättningar för 2023 för att visa på god vilja också från politiken i besparingstider.

Framgång Svalöv vill att alla ska dra sitt strå till stacken och har sedan kommunstyrelsen den 14 november föreslagit frysta ersättningar, vilket oppositionen avböjt.

Förslagen som de ratat är.

KF §175 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda.

2) Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget, görs för år 2023 undantag från den beslutade indexuppräkningen (inkomstbasbelopp) av ersättningar till förtroendevalda.

Beloppen skall sålunda vara på samma nivå som föregående år (2022)

KS §288 Partistöd 2023 1. Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget, görs för år 2023 undantag från de av fullmäktige beslutade bestämmelserna. Beloppen skall sålunda vara på samma nivå som föregående år (2022)

För framgång Svalöv SD, M, KD

Teddy Nilsson

Kommunstyrelseordförande, Svalövs kommun

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan