Annons

Annons

Annons

Malmö

Debatt
Skydda miljöförsvararna

De senaste tio åren har 1733 människor runt om i världen mördats när de försvarat miljön och naturen. EU arbetar med att ta fram en ny lagstiftning som kräver att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter utomlands.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi står mitt i en klimatkris och en naturkris. Samtidigt blir det allt farligare att försvara miljön. Förra året dödades 200 människor för att de försvarade miljön, enligt en färsk rapport från Global Witness. Det är fyra personer varje vecka. Många fler trakasseras, hotas och fängslas – mörkertalet är stort.

En muralmålning av den mördade miljöaktivisten Berta Caceres.

Bild: AP

Svenska politiker driva på för en stark lagstiftning som skyddar de som försvarar miljön.

Annons

De länder som är farligast för miljöförsvarare är Brasilien, Colombia, Filippinerna och Mexiko. Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk.

Annons

Din konsumtion av exempelvis mobiler, godis eller hamburgare är en anledning till att miljö och människor drabbas, då råvaror och material till varorna kan härstamma från företag i leverantörskedjan som exploaterar miljön i andra länder.

Idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land. Anledningen är att det inte finns lagkrav på företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter vid exempelvis produktion av varor utomlands, utan endast frivilliga principer.

Just nu hanteras ett lagförslag som innebär stärkt skydd för miljöförsvarare runt om i världen. Förslaget innebär att företag i EU måste ta ansvar för både mänskliga rättigheter och miljön i hela sin värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSSD).

Vi anser att förslaget är ett stort steg i rätt riktning. Det är nödvändigt med en effektiv lagstiftning där företag hålls ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, och att drabbade får ersättning när så sker. Grundbulten i den nya EU-lagstiftningen är mycket bra, men den skulle behöva förstärkas på en rad områden. Exempelvis behöver alla företag omfattas, och människor som drabbas ska kunna ställa företag till svars i EU.

Det är mycket viktigt att regeringen under sin tid som ordförande i EU ser till att lagstiftningen blir kraftfull. Det är angeläget att stärka skyddet för dem som står upp för miljön, klimatet och artrikedomen med risk för sitt eget liv.

Hanna Henrikson

Naturskyddsföreningen i Malmö

Jenny Sjölin

Naturskyddsföreningen i Malmö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan