Annons

Annons

Annons

Lokal debatt Hörby

Insändare
Vem tar ansvar för det sunda förnuftet i Hörby kommun?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Denna insändare ska ses som en kommentar till mitt medborgarförslag och det svar som jag erhållit gällande kommunalt anställda chefer och avgångsvederlag.

https://www.skd.se/2022-10-03/fick-nobben-pa-sitt-forslag-om-att-avskaffa-dyra-fallskarmar

Annons

Om man söker efter definitioner på sunt förnuft hittar man följande; ”en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga” samt ” en person med förståelse för vardagliga problem och intuitiv uppfattning om rätt och fel”.

Annons

Jag vill framföra att det inte är förenligt med sunt förnuft att det ska ta 1,5 år för en medborgare att få svar på sitt förslag. Det är inte heller sunt förnuft att när väl svaret från kommunens tjänstemän kommer så är det skrivit på ett sådant byråkratiskt språk, och långt ifrån ett vardagligt sådant, att det är näst intill omöjligt för en vanlig medborgare att utläsa innebörden av det.

Curth Svensson, Hagstad, ryter ifrån igen om dyra avgångsvederlag till sparkade kommunchefer.

Bild: Toomas Laagus

Jag kan bara tolka detta förfarandesätt som att det sunda förnuftet och det vardagliga omdömesgilla inte riktigt existerar och vem tar ansvar för detta?

Det är inte förenligt med sunt förnuft att ett svar dröjer så länge och sedan att det är obegripligt att förstå.

Så jag vill framföra att det sunda förnuftet inte omfattar vare sig avgångsvederlag till kommunala chefer eller respektlöst lång svarstid. Jag vill också framföra att jag ifrågasätter hur det sunda förnuftet kan råda när en kommunal chef som avskedas i en annan kommun kan anställas i Hörby kommun och dessutom få till ett avtal med fallskärm.

Är detta förenligt med gott omdöme och sunt förnuft?

Annons

Min direkta fråga till de beslutsfattande i kommunen är: Vem ansvarar för anställningsförfarandet av nya högt uppsatta chefer i kommunen? Flera med mig är intresserade av att detta kommer till medborgarnas kännedom.

I dagens samhälle borde det sunda förnuftet vara en högst prioriterad fråga och något som medborgare ska kunna räkna med från sina politiker.

Curth Svensson i Hagstad

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan