Annons

Annons

Annons

Svalöv

Insändare
Rätt att de styrande försörjer sig på frikostiga politikerarvoden ?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

När Svalövs kommun står inför hårdare tider och sparbeting passar ”Framgång för Svalöv”, bestående av M, KD och SD, på att införa nya arvoderade positioner till sig själva med ytterligare en vice ordförande i varje större nämnd.

Agneta Lenander (V).

Bild: Roger Sunesson

Vi förstår att syftet är att kunna ge de styrandes representanter möjlighet att kunna försörja sig på frikostiga politikerarvoden.

Rimligheten i detta agerande är minst sagt tveksam när kommunen står inför sparbeting på 20 miljoner. Ett par kommunala organ ska man dock spara in på personalutskottet och socialnämnden.

Annons

Personalfrågor kommer i framtiden att hanteras som en bisats i kommunstyrelsens arbetsutskott; en inte fullt så framgångsrik ordning som vi provat förr. Kommunens anställda förtjänar större uppmärksamhet.

Annons

Utan dem klarar vi inte av de uppdrag och utmaningar som vi står inför.

Vi har länge vetat att den demografiska utvecklingen med en allt större andel invånare som inte är i arbetsför ålder, antingen som barn/unga eller pensionärer, kommer att ställa oss inför stora utmaningar

Vi har länge vetat att den demografiska utvecklingen med en allt större andel invånare som inte är i arbetsför ålder, antingen som barn/unga eller pensionärer, kommer att ställa oss inför stora utmaningar.

Vi måste bli bättre på både nyrekrytering och att behålla duktig personal. Lärare och undersköterskor är hett eftertraktade yrkesgrupper och vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare än vi är idag.

När vi frågar om bakgrunden till denna förändring får vi höra att det inte varit så mycket ärenden att hantera och flera möten har ställts in. Vi kan bara konstatera att personalfrågor inte är något som väcker den styrande majoritetens genuina intresse.

Regeringen, SKR, ett flertal kommuner och regioner har vid flertalet tillfällen påpekat att kompetensförsörjning inom vård, omsorg och skola är framtidens största utmaning.

Att i detta läge skrota personalutskottet är huvudlöst men säkert en av få möjligheter att finansiera högre politikerlöner till fler personer.

Annons

Annons

Socialnämnden försvinner och slås ihop med vård- och omsorgsnämnden. Frågan är om det är så klokt i en tid där revisionen riktat kritik mot hur Svalövs kommun uppfyllt sina åtaganden i det hälso- och sjukvårdsavtal vi undertecknat med Regionen Skåne.

Båda nämnderna har stora och viktiga arbeten att genomföra och även om frågorna ibland tangerar varandra tror vi att det är viktigare att varje nämnd ges möjlighet att jobba individuellt än att Svalöv får fler välbetalda politiker.

Vi är kritiska till förändringarna och till hur de har presenterats. I en fungerande demokrati och enligt svensk praxis kommer partierna överens om spelreglerna innan valet så att både styre och opposition vet vad de har att förhålla sig till.

Kommunstyrelsens ordförande förklarade vid ett möte för övriga gruppledare att ”störst bestämmer”.

Ett uttalande som i sak är korrekt men samtidigt andas en smula arrogans inför andra människors åsikter och kunskaper.

Agneta Lenander (V), gruppledare

Anders Malmros (V), ledamot

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan