Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Ge barnen stödet de behöver

Barnahus sätter barnet i centrum och gör de ofta komplicerade processerna efter brottsutsatthet så barnvänliga som möjligt. Ändå saknar flera skånska kommuner Barnahus.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Barn som har utsatts för våldsbrott behöver träffa många olika professionella, inom socialtjänst, polis och åklagarväsen och ofta även såväl fysisk som psykiatrisk hälso- och sjukvård. För att processen ska bli så barnvänlig som möjligt finns Barnahus där barnet ska kunna träffa alla berörda personer på en och samma plats i stället för att slussas runt mellan olika verksamheter. Barnahus är ett fantastiskt initiativ som sätter barnet i centrum och gör de ofta komplicerade processerna efter brottsutsatthet så barnvänliga som möjligt.

Av Skånes 33 kommuner är det fem som helt saknar Barnahus. Det gäller Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. I Ystad finns Skottlandsmodellen och Backa barnet som är modeller för samverkan runt ett barn. Barnahus kompletterar dessa samverkansmodeller genom att ha fokus på barnet som brottsoffer och de särskilda processer som följer av det.

Annons

Annons

Barn får olika stöd beroende på var de bor.

Bild: Jessica Gow/TT

Vi ser dock att det finns stora skillnader när det gäller hur Barnahus är utformat. På vissa Barnahus finns representanter från den psykiatriska hälso- och sjukvården på plats och fångar upp de barn som är i behov av ytterligare stöd och behandling till följd av våldsutsatthet. På andra ställen finns inget sådant samarbete, eller ett samarbete som endast finns på pappret men inte i praktiken. Även när det gäller tillgång till krisstöd på plats ser det olika ut beroende på vilket Barnahus som barnet tillhör. På en fjärdedel av alla Barnahus erbjuds i dagsläget inget krisstöd alls. Det är oacceptabelt.

Att barn ges snabb tillgång till stöd och behandling efter våldsutsatthet är avgörande för att barnet ska kunna återhämta sig. Rädda Barnen släpper nu rapporten ”Mellan stolarna: Barn som har utsatts för våld och inte får hjälp att må bra igen – Ett dubbelt svek” som visar på stora brister för våldsutsatta barns tillgång till skydd, stöd, vård och behandling. En del av dessa brister gäller Barnahus. Eftersom det inte finns nationell styrning och bindande riktlinjer är det upp till varje Barnahus hur verksamheten organiseras. Detta gör att barn får olika stöd beroende på var i landet och var i Skåne, de bor. Rädda Barnen ser behov av en nationell styrning för att säkerställa att alla barn får likvärdiga insatser.

Annons

Annons

Ett kvalitets och utvecklingsarbete behövs som bygger vidare på Barnahusets grundtanke- att barnet skall vara i centrum, stödet skall vara sammanhållet både i rättsliga processer och kris - psykosociala stöd och i behandling.

Skåne behöver agera för att säkerställa tillgång till Barnahuskonceptet av hög kvalitet för varje barn i regionen. Barn och familjer behöver garanteras tillgång till krisstöd, och det måste finnas fungerande och snabba vägar för barn att få psykiatrisk behandling.

Bertil Åhnberg

ordförande Rädda Barnen distrikt Skåne

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan