Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Stärk kycklingproduktionen

I Tidöavtalet slår regeringen fast att svensk djurvälfärd är en förebild i EU. Sverige bör driva att andra EU-länder ska ha lika bra standard som i Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi bönder som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning i Skåne välkomnar att regeringen vill stärka konkurrenskraften och främja svensk livsmedelsproduktion, vilket också statsministern betonar ”som mycket viktigt” i sin regeringsförklaring.

Sammantaget låter detta positivt men verkligheten är en annan. Jordbruksverkets senaste statistik visar att importen av kyckling har ökat med16 procent det första halvåret. Frågan vi måste ställa oss är: Vart tar den ökade mängden importerad kyckling vägen? Är det så att det serveras en större mängd importerad kyckling inom Region Skåne och i skånska kommunerna än tidigare, och vad blir konsekvenserna då det gäller möjligheten att öka självförsörjning av kyckling om kommuner och regioner väljer att inte prioritera en inhemsk livsmedelsproduktion?

Annons

Nykläckt kyckling.

Bild: Lars Pehrson

Annons

Just nu pågår ett arbete med att ta fram nya kriterier inom offentlig upphandling. I gruppen som arbetar med detta ingår bland annat organisationer vars mål är att vi ska gå över till vegansk kost. Dessa organisationer driver krav som ytterligare kommer att försvåra och fördyra den svenska livsmedelsproduktionen och som inte tar hänsyn till god djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller klimatavtrycket.

På drygt tio år har vi kycklingbönder i Skåne minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent, majoriteten har gått över till förnybar energi, allt fler installerar vind- och solkraft, bioenergi används för att värma stallarna och aveln har förbättrats.

Alla våra åtgärder mot ett hållbarare jordbruk och en livskraftig livsmedelsproduktion kräver investeringar. Investeringar som vi – och inte minst skånska kommuner och Region Skåne – måste vara beredda att stötta och i slutänden betala för.

Nu ligger ett storts ansvar på regeringen för att vi även i framtiden ska ha en långsiktigt, hållbar produktion av livsmedel. Därför är det nu av största betydelse att regering omgående börjar arbete med följande frågor:

Nuvarande livsmedelsstrategi ses över så att självförsörjningsgraden av livsmedel stärks.

Säkerställa att kommunerna har ekonomi att kunna upphandla livsmedel som uppfyller de svenska kraven både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt låg klimatbelastning som ställs på svenska livsmedelsproducenter.

Annons

Annons

Ger myndigheter i uppdrag att vid översyn av regelverk som rör animalieproduktion ska de som ingår i översynen bestå av representanter från branscher och organisationer som verkar enligt livsmedelsstrategins mål och handlingsplan.

Vi bönder i Skåne är stolta över att vara en del av inhemsk livsmedelsproduktion som producerar livsmedel i världsklass. För att detta även fortsättningsvis ska vara möjligt, är det helt avgörande att regeringen nu visar att man menar allvar med att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproduktionen så att det även i framtiden blir möjligt att servera inhemsk kyckling i skolor, på sjukhus och på äldreboenden i Skåne.

Jenny Andersson

ordförande Svensk Fågel

Erik Larsson och Anna Kihlén-Larsson

Spannarps Säteri

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan